Somogyi Sándor (szerk.): A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2000)

IRODALOM

MIKA J. 1988. A globális felmelegedés regionális sajátosságai a Kárpát-medencében. - Időjárás 92, pp. 178-189. MIKA J. 1991. Nagyobb globális felmelegedés várható magyarországi sajátosságai. - Időjárás 95, pp. 265-278. MIKA J. 1993. Effects of the large-scale circulation on local climate anomalies in relation to GCM outputs. - Időjárás 97, pp. 21-34. NOVÁKY B. 1988. Az évi lefolyás változékonyságának függése az éghajlati elemektől. - Hidr. Közi. 68. pp. 313-319. PACHNER CS. 1981. A Kárpát-medence vízháztartási és éghajlati adottságainak történeti alakulása. - Vízügyi Dók. és Továbbképző Int. Kézirat PEIXOTO, J.P.-DEALMEIDA, M.-ROSEN, R.D.-SALSTEIN, D. A. 1982. Atmospheric Moisture Transport and the Water Balance of the Mediterranean Sea. - Water Resources Research, Vol. 18. No. 1. RÉTHLY A. 1936. Megváltoztatta-e éghajlatunkat az ármentesítés. - Vízügyi Közi. 18. pp. 134-165. RÉTHLY A. 1962, 1970. Időjárási események és elemi csapások Magyarországon. - Akad. Kiadó, Bp. 1. k. 450 p. II. k. 622 p. RÓNA ZS. 1909. Magyarország éghajlata. -Kir. Magyar Term. Tud. Társ. Bp. 696 p. RÓNA ZS, 1936. Néhány megjegyzés hazánk éghajlata megváltozásának kérdéséhez. - Időjárás 40. pp. 45-52. SCHNEIDER, H. S. 1977. Climate change and the world predicament. - Climate Change 1, pp. 21-43. SCHÖNEWIESE, C. D. 1979. Klimaschwankungen. - Springer Verlag, Berlin, 181 p. SZABÓ I. 1874. A lég, különös tekintettel hazánk légtüneti viszonyaira. - Bp. 221 p. SZÁSZ G. 1992. A Tisza szabályozásával kapcsolatos klimatológiai nézetek. - In: Mérlegen a Tisza szabályozása. - MHT és OVH, Bp. pp. 19-24. SZÁSZ G. 1993. Az éghajlatváltozás szerepe a növénytermesztés stratégiájában. In: Meteorológia és növénytermesztés. - OMSZ Hivatalos Kiadv. LIX. kötet, Bp., pp. 9-23. SZŰCS Gy. 1992. Finom időbeli felbontású egydimenziós energiaegyensúlyi éghajlati modell. - Be­számolók 1987. OMSZ, Bp. pp. 150-156. TAKÁCS Á. 1986. A potenciálisan kihullható vízmennyiség évszakos és havi átlagértékei Európában.- OMSZ Kisebb Kiadványai 62. Bp. 67 p. TÄNCZERT. 1988. Műholdmeteorológia. - Akadémiai Kiadó, Bp. 272 p. VÁGÁSI 1. 1990. Második honfoglalásunk: a Tiszavölgy szabályozása. - Felső-Tisza Híradó, 1. pp. 1-12. VARGA-HASZON1TS Z. 1993. Az éghajlati változékonyság és a növénytermesztés. - Meteorológia és növénytermesztés. - OMSZ Hiv. Kiadv. LIX. kötet, Bp. pp. 24-41. WÁGNER M. 1973. Az éghajlatváltozás vizsgálata hosszú hőmérsékleti sorok alapján. - Időjárás 77, pp. 364-368. ZÓLYOMI B. 1952. Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az utolsó jégkorszaktól. - Székfoglaló, MTA Biológiai Oszt. Közi.- Akad. Kiadó, Bp. pp. 492-544. 5. Növényföldrajz BABOS I. 1954. Magyarország táji erdőművelési alapjai. - Mezőgazdasági Kiadó, Bp. 163 p. BABOS 1. 1955. A nyárfások homokbuckán előforduló megjelenési formái. - Érd. Kút. 17. pp. 31-86. BABOS 1. 1970. Az erdőgazdasági tájak fafajmegoszlása. - Kézirat Bp. BEDÖ A. 1896. A magyar állami erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása. - Kiadja Darányi Ignác FM. Magy. Kir. Miniszter, Bp. II. k. 24 p. BODROGKÖZY GY. 1962. Das Leben des Tisza XVIII. Die Vegetation des Theiss-Wellemrannes. 1. Zönologische und ökologische Untersuchungen in der Gegend von Tokaj. Act. Biol. pp. 1-44. DANSZKY I. 1963. Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. 111. Kisalföld erdőgazdasági tájcsoport. Kiadó Orsz. Érd. Főigazgatóság. 186 p. 291

Next

/
Oldalképek
Tartalom