Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701–1800-ig (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970)

Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke

586 Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke Komlóssy Ferenc, Az Esztergom főegyházmegyei r. kath. iskolák története. Eszter­gom. 1896. Kondé József Benedek, pókateleki, Gazdaságbeli jegyzések. I. Pozsony 1807., TI. Pest 1814. Konti Lajos,5 Két század időjárása 1701-—1830. (D. E. XIII. 1886. 246, 247. sz.) Debrecen. Korabinszky, J. M., Geographisches historisches und Producten Lexikon. Pozsony 1786. Korizmics László, A dolgok megismétlik magokat. H. (Debrecen 1863. évi 29. sz. jól 19 ) Korizmics László, Az 1790. évi Szolnok vidéki szárazságról. (Uo.) Kornhuber. Gusvaw Andreas, Beitrag zur Kenntniss der Klimatischen Verhältnisse Pressburgs. (A főreáliskola 1856/57. évi programja.) Pozsony 1858. Kovács János, M. (esztergomi érseki mérnök.) A Magyar Krónikának röviden lerajzolt summája. Ez új formában ki-bocsáttatott, a’ mit is 1742. Esztendőkig foltatott M. Kovács János által (Pozsony. Speizer) 1743. Kőhegyi Mihály, (Baja) A váci járás chirurgusainak és bábáinak összeírása 1749-ből (Ot. K. 50., Budapest, 1969. Kölesére Kereséri Sámuel, a teológia, bölcsészet és orvostudományok doktora. (1663. nov. 18. —1732. dec. 24.) Nagyhírű erdélyi tartományi főorvos. Nagy irodalmi működést fejtett ki s sok értekezése jelent meg a ,,SAMMLUNG”-ban. Nevét többféleképpen írták a kiadványokban, pl. Köleschéri, Koeleseri, Koeleserius. Köleséri v. Keresch-eer, Samuel, De turbinosa, procellosa. grandinosa frequen- tibus fulminibus mixta tempestate a 1721. d. 24. Maji totam Transsilvaniam pervadente. (Sammlung. 1721. XVI.) Bresslau 1721. Koeleséri de Keres-eer, Samuel, Einige Special-Relationes u. Remarques in der ungewöhnlichen Sommer-Hitze dieses Jahres. (A cikk Köleséri latin nyelvű jelen­tését is tartalmazza ) (Sammlung, 1718.) Uo. 1719. Kereséri Kölesér Sámuel D, Nachricht von der Siebenbürgischen Pest. (Sammlung, 1717. ) Uo Kereséri Kölésér Samuel D, Kurtzer historischer Bericht von der Cronstadt (Brassó) in Siebenbürgen grassierenden Contagien, vom 30 November 1718 (Sammlung, 1718. VI.) Bresslau. 1721. Kereséri Kölesér Sámuel D, Von einem den 23. December 1719. in Siebenbürgen gesehenen Feuer-Zeichen. (Sammlung 1719. X.) Leipzig. Köleséri Sámuel v. Keresér, Special Relation von der Pest in Siebenbürgen und anderen Seuchen, Anno 1719. (Sammlung, 1719. X.) Uo. Köleséri Sámuel v. Keresér, Relation von Witterung, Seuchen und Zustand des Feldes in Siebenbürgen dies gantze Jahr über bis her. (Sammlung 1723. XXI— XXII) Uo. 1724. Koeleserius, Samiel de Keres-eer, Von einem merkwürdigen Donner-Wetter so nicht nur an verschiedenen entlegenden Gegenden zugleich entstanden, sondern auch, nebst grossen Schlossen, würckliche Steine [?] herab geworffen haben soll. Nebst kurtzer Disquisition ob Steine in Wolcken generiret werden ? und von den sogenann­ten Stein-Regen, (Sammlung, 1721. XVIII.) Leipzig. Köleséri Sámuel. Pestis. Daciae anni 1709. scutinium et eure. Nagyszeben 1709. König Kelemen P. Hatszáz éves ferences élet Széchényben 1332—1932. Vác 1931. Köpeczi Béla, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem válogatott levelei. Budapest 1958. Körtvélyesi Pat István id. és ifj. naplója. Szikszó 1745—1779. M. N. M. Kézirattár. Kőszeg. Szőlő jövésnek könyve ab anno 1740. (Kéziratos könyv KŐSZEG város Múzeu­mában, amelybe 1740 óta Sz. György napján évről évre berajzolják, vagy lefestik az első szőlő hajtásokat ) Krauss. Georg. Siebenbürgische Chronik des Schässburger Stadtschreibers ... I. 1608—1665, II. 1659—1665 (Fontes Rerum Austriacarum I. Abt. Scriptores Bd. III. IV.) Wien 1862, 1864. Krbisz I. . . . budaörsi német polgár feljegyzései (A Kiscelli főv. Múzeumban.) Lange Márton, Beschreibung der grossen Cronstädter Pest vom J. 1718 und 19. (Albrich János dr. tisztiorvos (Brassó) munkája latin nyelven. — Magyarra fordította Gödri János. (Q, III. 1793.) Nagyszeben. 5 Forrás megnevezése nélkül közli Debreceni Pap IsTVÁNnak az 1831. évi ,,Deb- reczeni Magjai' Kalendárium”-ban megjelent időjárási krónikáját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom