Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1701–1800-ig (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970)

Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke

593 Irodalom és a forrásmunkák jegyzéke Wurzbach, Konstantin v, — Bibliographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. (60. kötet.) Wien 1857 —1892. Zawadowski Alfréd, Magyarország vizeinek statisztikája. I., II. köt. (Hivatalos Statisztikai Közlemények.) Budapest 1891. Závodszky 1. Kaprinai István. Zeke Elek 1940. ápr. 14-i levélbeli közlése. Pásztó. Zétényi Endre 1. Szőkefalvi-Nagy Zoltán. Zichy Géza gr., Emlékeim I., II. Budapest 1911. Zimmermann Rezső, Adalékok II. Rákóczi Ferenc felkeléséhez. (T.T. 1910.) Budapest. Zs. Zsujtai András Actáinak Laistromos Könyve, Kézirat 300 o. 38 Időjárási

Next

/
Oldalképek
Tartalom