Kertai Ede: Magyarország nagyobb vízépítési műtárgyai. Folyami kikötők (OVH, Budapest, 1971)

7. Dorogi szénrakodó

A Duna-parti szénrakodót a kisebb értékű aprószén szállí­tási költségeinek csökkentése érdekében 1927-ben létesítette a Weiss Manfréd cég. A Duna 1721,7 fkm szelvényében a jobb parton megépített rakodót és a dorogi bánya szénosztá­lyozóját 5,7 km hosszú drótkötélpályával kötötték össze (7-1. ábra). A drótkötélpálya szállító kapacitása 1000t/nap. A szénrakodót a Duna medrébe a parttól mintegy 120 m-re, az árvízszint fölé érő 2 vasbeton pillérre helyezték el. A rakodó, mely a drótkötélpálya végállomása, és az 50 vagon szén tárolására alkalmas bunker vasszerkezetből készült. A 15X4 m alapterületű pilléreket egymástól 15 nt- re, a vízfolyás irányával párhuzamosan, a kötélpálya érkezési hajlásszögét követve épültek meg (7—1. fény­kép). 7-1. ábra. A rakodó áttekintő helyszínrajza Puc. 7-1. Ситуационный план погрузочного пункта Abb. 7-1. Übersichtsplan des Ladekais Figure 7-1. Layout plan of the wharf Fig. 7-1. Plan d’ensemble du quai 66

Next

/
Oldalképek
Tartalom