Kálniczky László (szerk.): Az Országos Vízügyi Levéltárban őrzött OVH Tanulmánytár katalógusa 1-2600. (Források a vízügy múltjából 3. Budapest, 1987)

o42o BARANYT Sándor: Nem vizhozamméiést szolgáló műtár­gyak hitelesítése vizhozammérésre. VTTUKI /8.5.1.a-o/, 1961 Vi 592 0426 DARAB Katalin: Magyarország talajvizeinek minőség­vizsgálata. 1 köt., lo p., á:3, t:4 VITUKI /1.3.6./, 1963 0421 SZESZTAY Károlyt A vízfelületek párolgásnak csökken­tése vegyszerekkel. 1 köt., 3o p., át6, tt5 vTTUKI /13-2.1./, 1959 0427 KESSLER HubertI Szakvélemények a felszín alatti vizek hidrológiájának elvi kérdéseivel kap­csolatban. 1 köt., 32 p., ás2, t:l VITUKI /15.1.2./, 1961 0422 HERNÁDY Alajos: Rakacai völgyzárógát létesitmény­ellenőrzése. VTTUKI /11.2.l.V, 1961 V:6oo b 0428 CSUKA József: Az i960, évi működő hordalékmérő állomások eddigi mérések alapján tör­ténő értékelése. VTTUKI /1.2.4.b/, 1961 Vf 596 o423 PLEPS Walter: Kémiai műszerek és mérési módszerek fejlesztése. Az ammónia, nitrit és nitrát fotométeres meghatározásának pontossága. 1 köt., 2o p., át4, t:9 VITUKI /53.1/t/. 1961 0429 KÉZDY Árpád; JÁRAY Jenő; stb.: Kisforgalmú stabilizált utak. 1 köt., I33 P., á:55, t:24 OT Műszaki Titkárság, 1961 0424 PLEPS Walter: Kémiai műszerek és mérési módszerek fejlesztése. Cián meghatározási mód­szerek összehasonlító értékelése. 1 köt., 2o p., á:l, t:3 VITUKI /5.3.1.2/, 1961 o43o ua.m.345 0425 HAMVAS Ferenc: Kettős mérőszükületek helyszíni vizsgálata. 1 köt., 4 p., á:8, t:4 vTTUKI /9.7.l.c/, 1962 0431 SZILÁGYI József: Vizhozammérési adatok gépi feldol­gozása. VITUKI /1.2.3.m/, 1961 V:6o9

Next

/
Oldalképek
Tartalom