Verhovayak Lapja, 1954 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1954-04-07 / 4. szám

1954 április 7. 13-IK OLDAL Verhovayak Lapja Kimutatás az 1954. február havában kiutalt betegsegélyekrbl Sick Benefits Paid in February, 1954 Pr. Geza Bruger 42.28, Alexander Geczy 36.56, Eberhalt Alexander 40. 2. George Kremper 30.84. 3. Stephen Mihalik 26.90. 7. Andrew Girhiny 43.42. 8. Mrs. Helen Daku 21.71. 9. John Zagyva 38.84. 10. Mrs. Emil Dutko 15.00, Mrs. John Klear 62.84, Mary Nagy 30.84. 13. Joseph Demko 35.42, Alexan­der Nagy 80.00. Julius Soltész 9.14, Nicholas Toth 24.00. 14. Alexander Bodnar 41.14, Mrs. Anna Clark 67.42, Joseph J. Horvath 21.14, Andrew Kardos 36.56, Gustav Kovács 30.85, John Kovats 14.36, John L. Orbán 33.14. Mrs. Emery Pálinkás 17.14, Joseph N. Saffron 17.14, Louis Szaniszlo 25.14. 15. Mrs. Joseph Kadon 82.28, George Korom 4.56, Joseph Pszota 35.42, Andrew Vancso 28.56, Mrs. Mary Vaughan 28.56. 16. Alexander Herspold 36.56. 17. Andrew K. Toth 34.28. 20. John Fedak 70.86. Stephen Kiss, Sr. 44.56, Joseph Kordich 37.70, John R. Molnár 22.84. 21. Joseph Bino 16.00, John Geese 28.56, 22. Mrs. John Kanocz 16-00. 23. John Stefan 34.28, Lennie T. Wilburn 38.84. 25. Mrs. John Hudak 15.00. 26. John Kirnpan 33.14, James Muszik 10.28, John G. Toth 36.56. 27. Alexander Farkas 37.70. 29. Emery Nagy 35.42, John Ta­kács 35.42, Laslo Wezendi 36.56. 31. Mrs. Michael Perrone 36.56, Michael Yasick 28.56. 32. Louis Forray 35.42. 34. John Bishop 37.70, Mrs. The­resa Csemez 24.00, Joseph Sándor 82.28. 36. Mrs. Peter Ban 35.42, Joseph S. Bankics 97.14, Frank Gyuszi 16.00. Joseph Hagen 22.84, Vincent Kuthy 28.56, Mrs. Philip Mathias 24.00, Alexander Mogor II 43.42, Florence M. Piette 15.00, John Poczik 35.42, Mrs. Joseph- Potoczky 19.42, Mrs. Paul Veres 15.00, Mrs. Louis Yoo 48.00. 37. Ladislaus Adam 35.42, Simon Biro 35.42, Nicholas Horvath 17.71, Alexander Varga 28.56. 39. Peter Kovács 37.70. 40. Andrew Drotos 33.14, Mrs. Andrew Lapoczka 28.56, Mrs. Ermi­­nia Vitanzi 72.00. 43. Frank Mazsolay 35.42, John Petrick, Jr. 37.70. 45. Mrs. Joseph Besenyei 75.42, Guglielmo Bongoloni 26.28, Mrs. John Holpick 35.42, Mrs. Dennis Kish 28.56, Mrs. Michael Litwin 19.42, Mrs. Joseph Olah 9.14, Joseph Si­­koezki 65.14, Alexander Szegeczky 35.42. 46. John Antal 32.00, Anton He­gedűs 34.28, Mrs. John Timko 36.56. 48. Samuel Galyas 17.71, Frank Jeffries 32.00, Michael Kissi 26.28, Mrs. Joseph A. Kovács 21.70, Kalman Mozer 34.28, George Muller 26.28, Louis Schoenleben 35.42, Eva Sol­tész 15.00, Mrs. John Suchala 30.84, Helen Wilgermein 27.42. 49. Emery Filaz 13.70. 52. Charles Brisky 22.84, Mrs. Irene Polgardy 32.00. 57. Charles S. Lehosit 38.84. 59. Paul Gyorok 25.14, Anthony Kneht 42.28, Joseph Muller, Jr. 65.14. 61. Domeniek Veri 33.14. 63. John Horvath 25.14. 64. Louis Bikali 40.00, Martin Gyalog 17.14, Denis Mateffy 53.70. 66. Gladys M. Mitchell 44.56. 68. Samuel Ando 22.84, Mrs. Wil­liam Borbély 27.42, Frank Kovács 58.28, Mrs. John Tillman 32.00, Mi­chael Vas 38.84. 70. Emery Dolgos 34.28. 71. Mrs. Louis E. Marini 32.00, Stephen Martinko 36.56. 73. Paul Fekete 32.00. 76. Stephen Nacsa II 19.67. Mrs. Gabor Papp 34.28, Frank Zsamar 25.14. 84. Bela Fazekas 35.42. 85. Alexander Debreczenyi, Sr. 12.56, John Demeter 26.28, Louis Kucera 33.14, Ernest H. Pohovich 27.42, Margaret Pollock 30.84. 86. Mrs. Anna Magyar 28.56, Mrs. Frank Magyar 29.70. 87. Charles Rock 75.40. 88. Mrs. George Stefancik 26.85. 90. Mrs. Eugene Toth 19.42, Jo­seph Zaun 13.70. 91. Mrs. John Petroff 33.14, Mi­chael Szeman 37.70. 98. Mrs. Loretta Buki 34.28, John Mate 17.14, Francis J. Toth 37.71, Peter Toth 35.42. 103. LeRoy Gochenour 40.00. 108. Frank Breznay 24.00, John Csikós 35.42. 123. Mrs. Edward Bedecs 11.42, Andrew Veres 34.28. 129. Mrs. Mary Cole 41.14. Rose C. Fabian 32.00, Bertalan Gombos 37.70, Stephen Szalma 24.00. 130. Louis J. Churilla 43.42, Mrs. Stephen Kukta 36.56. 132. Mrs. Wilma Bertolan 34.28, Mrs. Frank Gombor 28.56, John Licskai 12.56, Stephen Nyers, Sr. 54.84, Gaspar Nyikos 27.42, Morris Taller 37.70, John Vigh 49.14. 133. Louis Vincze 35.42. 135. Frank Hadnagy 36.56. 141. Lawrence Balazs 21.71, Ignacz Gaal 10.26, Frederick W. Patton 20.56, Michael Simon 17.71. 145. Charles Demjen 45.70. 147. Andrew J. Chicovic 41.14. 152. Isadore Markus 35.42. 159. Stephen Simon 34.28. 160. Andrew Mitele 29.70. 168. Paul Meries 32.00. 172. Mrs. William McKee 28.56. 174. Geza Laytos 37.70, Frank Sipos 73.12. 175. Mrs. Michael Docs 29.70. 182. Martin Kudela 32.00. 187. Mrs. Alexander Kuruz 49.71. 189. Mrs. Marie Duruttya 271.56. 196. Mrs. Isabella Csabai 30.84. 200. Mrs. Joseph Szendrei 9.14. 201. Mrs. Ethel Sokol 35.42. 204. Mrs. Louis Fekete 32.00. 207. Frank Takash 61.68. 209. John Bosko 12.56, Julius Rud­­nay 47.98. 213. Irene Kurucz 37.70. 215. Mrs. Stephen Kota 37.70, An­ton Pehm 10.28. 216. Mrs. Frank Steiner 32.00. 220. Elmer. A. Palagyi 14.84. 222. Frank Szigeti 34.26. 226. George Viszokay 17.14. 229. Joseph Bartók 54.84. 230. John Barath 35.42, John Ko­vács 35.42. 237. Louis Sabo 22.84. 247. Stanley F. Dobashinski 60.00, Mrs. Catherine Toth 68.56, 249. Michael Sopronyi 18.84, Mrs. Mary Jane Yon 15.00. 262. Frank Arnold 38.84, Frank Klekner 19.42. 269. Mrs. Alexander Czinkota 44.56, 272. John Kolesar 11.44. 275. Mrs. Andrew Ifkovics 87.46, László Köteles 32.00, Mrs. Gust Stamos 61.70. 276. Alexander Cselovszky 27.42. 278. Mrs. Joseph Basar 11.42. 282. Gabriel Takacs 29.70. 288. Mrs. Stanley Cook 29.70. 292. Stephen Spanyol 30.84. 296. Louis Bodnar 33.14. 303. Mrs. Benjamin Seres 37.70, Moses Vadasz 38.30. 305. Mrs. Thomas C. Britt 13.70, Louis Munkácsi, Sr. 34.28. 310. Frank D. Knoll 30.84. BODÓ SÁRIKA Bodó János és neje, Holden, W. Va. No. 22 bányatelepen élő magyar bányász-szülők leánya, SÁRIKA, aki kicsi kora óta 248. fiókunk tagja, jegyet váltott Joseph Charles Laury­­val, Mr. and Mrs. G. E. Laury fiával, Huntington, W. Va.-ból. BODÓ SÁRIKA a logani high schoolt végezte, azután a huntingtoni Marshall College­­ben szerezte meg a Bachelor of Árts diplomát és utána Ecorse, Michiganben tanított. Jelenleg Chapmanville, W. Va. high schooljában tanít angolt és történelmet. Tagja az American Association of Uni­versity Woman logani osztá­lyának. Mr. LAURY, a vőlegénye, a huntingtoni high schoolt vé­gezte, utána a Marshall Col­lege-ben szerzett ő is Bachelor of Arts diplomát. Résztvett a koreai hadjáratban, meg is sebesült, a “Purple Heart” tulajdonosa. Jelenleg a U. S. Naval Medical Corpsban HM 3 rangban szolgál és Camp Le­­jeune, N. C.-ban állomásozik. Az esküvő ideje még nincs i kitűzve. . BODÓ SÁRIKA tagtársnőnk­nek és boldog szüleinek is a legjobbakat kívánjuk ez alka­lomból. 334. Dániel Jordan, Sr. 46.84. 335. Andrew Dudás. Sr. 34.28. 336. Frank Luxi 28.56. 338. Mrs." Nicholas Bokonyi 17.14, Frank Palagyi 36.56, Julius Simon 42.28, John Spisak 35.42, John Su­­perak, Sr. 41.14. 343. Joseph Vargo 35.42. 347. Stephen Behory 42.84, Mrs. Thomas- Simmers, Jr. 67.42. 348. Andrew Matuskey 35.42. 349. John Lipan 34.28, John M. Siska 65.14. 352. Ignacz Dvorak 34.28. 366. Alexander L. Ver 29.68. 376. Charles Herman 52.56. 383. Stephen Korodi 42.28. 405. Stephen Dusicsko 35.42. 415. Charles Scibo 52.00. 417. Stephen Preznansky, Sr. 33.14, William Vitányi 57.14. 418. Mrs. Louis Nemeth 25.14. 424. Mrs. Paul Sereghy 20.56. 432. Peter Medve 44.56. 438. Stephen Bácsi 28.56. 442. Mrs. John Reparsky 22.84. 443. John Chervok 38.84, John Svendor 21.70. MISLAY ISTVÁN A Központi Hivatal uj ügyke­zelőt nevezett ki a Youngs­town. Ohioban székelő 21. Szt. István fiókunk élére. MISLAY ISTVÁN, aki a ke­reskedelmi életben értékes ta­pasztalatokkal bir, DANISH JÓZSEF utódja, aki sok éven át szolgálta hűséggel fiókját és Egyesületünket. MISLAY két évig volt a Youngstown College hallgatója, aztán ugyanannyi időt töltött a hadseregben. Régebben a Szt. István 21. fiók sportklubjának volt az elnöke. A koreai háború folyamán MISLAY testvérünk “The Army and I” (A hadsereg és én) cimü cikksorozatát volt alkal­munk lapunk angol kiadásá­ban közölni, úgyhogy tagtár­saink közvetlen és érdekes írásaiból már régen ismerik uj ügykezelőnket. A “Verhovay Journal” utolsó számában ped­ig “Verhovay Youngstown” cim alatt olvasható az ő tollából érdekes közlemény, a Youngs­­towni fiókok: a 21., 108., 364 és 514. életéről, kisebb-nagyobb eseményeiről. örömmel üdvözöljük lapunk í’égi kedves munkatársát uj, ügykezelői minőségében! 452. Mrs. Paul Jones 72.00, August Ragan 45.70. . 466. Mrs. Andrew Bordy 26.28, Frank Breitweiser 28.56, Mrs. Donald Eminhizer 41.14, John Mazar 34.28. 482. Louis Gal 28.56, Alexander Janovics 26,28, Mrs. Steward E. O’Dell 5.70. 500. John Gazdag 59.42. 511. Mrs. Catherine Cheplicki 16.00, Mrs. Julia Kun 9.14. 514. Frank J. Molnár 36.56. 520. Emanuel Donati 35.42. 525. Frank Biro 48.00, Peter Brandt 27.42, Alexander Kiss 34.28, Frank Kornacher 48.00, Mrs. John Uhrik 40.00. 542. Leveo W. Sperotto 49.71. 545. Elijah Paravil 35.42, John Sochats 34.28. 548. John Lang 38.84. 564. Samuel Graziano 54.84. 566. Mrs. Helen Serbinsky 35.42. TOTAL: $9,308.16. Pittsburgh, Pa., February 28, 1954. JOHN SABO National Auditor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom