Verhovayak Lapja, 1954 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1954-03-03 / 3. szám

6-IK OLDAL 1954 március 3 Verhovayak Lapja Kimutatás az 1954 január havában kiutalt betegsegélyekről és csonkulási segélyekről Sick Benefits and Maiming Benefits Paid in January, 1954. Pi-. Mrs. Albert Beozzo 32.00, Ale­xander Eberhalt 50.28, Alexander Geczy 33.14, Edwin Hinkle 19.42. 2. George Kremper 30.84. . 5. John Kovach 18.28. 8. Mrs. Helen Daku 16.00, Michael Faczan 52.56. 9. Michael Suhajda 45.70. 10. Alexander Toth, Sr. 48.00. 13. Joseph Molnár 2.30, Mrs. Mar­garet Vozar 53.70. 14. Joseph Bendes 107.42, Mrs. Jo­seph Dorko 20.56, Mrs. Emery Gom­bos 18.28, Mrs. Joseph Makranszky 144.00. 15. Joseph Kiss 17.14, Joseph Pszota 28.56, Mrs. Margaret Kun­stadt 24.00, Paul Tar 38.84. 17. Mrs. Joseph Czibak 25.14. 20. Alexander Gergely 32.00, Jo­seph Kordich 28.56, László Szucs 48.00. 21. Andrew Lengyel 8.55, Mrs. Ge­orge Nemeth 15.00, Andrew Papp 13.14, Mrs. Michael Pivarnyik 14.28, Mrs. Albert (Irene) Toth 15.00, Jo­seph Vincze 28.56. 22. Stephen Suto 48.00. 23. William Nemes 34.26, John Stefan 16.00, John Valdo 28.56-. 26. Elmer C. Sveighart 18.28. 27. Mrs. Stephen Danisovszky 15.00. Mrs. Emery Fabos 30.84, Ale­xander Farkas, Sr. 28.56. 29. Emery Nagy 11.42, John Ta­kács 43.42, Laslo Wezendi 43.42. 31. Michael Molnár 31.46, Mrs. Ha­rold Payne 22.84, Michael Perone 17.14, Mrs. Michael Perone 27.42, Alexander Torok 16.00, Andrew Toth 20.56. 32. Alexander Fodor 24.00, Louis Forray 34.28, Mrs. John Lutian 49.14, Peter Popovics 27.42. 34. Andrew Emery 49.14, John Petus 25.14, Mrs. John Petus 25.14, Joseph Sándor 70.84. 36. Mrs. Peter Ban 32.00, Mrs. Margaret Illyés 35.42, Stephen Kiss, Jr. 58.28, László Kodra 16.00, Mrs. Anthony Móricz 33.14, Mrs. Joseph Nyeste 34.28, John Poczik 28.56, Rudolph Singer 52.56, George Szász 18.28, Louis Takacs, Sr. 10.28, Mrs. Andrew Zatek 28.06. 37. Ladislaus Adam 30.88, Mrs. Louis Chappelie 61.70, Nicholas Hor­vath 9.73, Frank Racz 67.42, Ste­phen Vámosi 32.00. 39. Anton Kolumban 87.42. 40. Mrs. Myrtle Burian 33.14, An­drew Drotos 38.84, Mrs. William Fina 72.00, John Gereb 6.84, Julius Köteles 52.56. 41. Andrew Takacs 35.42. 43. Frank Mazsolay 28.56, John Petrick, Jr. 48.00. 45. Louis Balogh 33.14, Mrs. John Holpick 61.70, George Kolach 18.28, Stephen Kovács 38.84, John Majo­ros 70.84, Mrs. Michael Mészáros 41.14, Alexander Somlo 54.84, 'Mrs. Frank Varga 4.00.- 46. John Antal 35.42, Anton He­gedűs 38.84, George Horvath 35.42. 48. Andrew Benkoczy 28.56, Jo­seph Bozsnyak 27.42, Sigmond Gaal 10.28, Samuel Galyas 17.14, Mrs. Alexander László 56.00, Mrs. Louis- Major 35.42, George Muller 29.70, Mrs. Joseph Preiner 20.56, Mrs. Julia Simko 40.00, Joseph Szeman 28.56, Mrs. Louis Zuber 28.56. 52. Anthony Balogh 69.70. 53. Joseph Benke 28.56, Joseph Toth 34.28. 59. Mrs. William G. Brown 15.00, George Pavel 34.28, Louis Stevens 9.14, 61. Domenick Veri 34.28. 64. Martin Gyalog 36.56. 68. Mrs. William Borbély 24.00, Michael Vas 37.70. 70. Mrs. Stephen Szeliga 30.84. 71. Frank F. Csebrenyak 9.14, Mrs. Louis E. Marini 113.14, Daniel Vörösmarty 33.14. 73. Paul Fekete 33.14. 76. Louis Becser 42.28, John Orosz 37.70, Nicholas Szmigelski 16.00. 84. John Miskovsky 35.42. 85. Louis Kucera 33.14. 86. Mrs. Elizabeth Dolfi 27.42, Ni­cholas Szabó 18.28. 87. Mrs. John Kramcsak 83.42, Charles Rock 68.56. 88. John Cemy 35.42, Mrs. Wil­liam Lamber 15.00, Mrs. George Stefancik 8.00. 89. John Csizmadia 27.42. 91. Stephen Facsko 14.84, Paul Molnár 38.84, John Nagy 9.14, Mi­­chael Szeman 40.00, Mrs. Paul Ta­­vernaris 15.00. 96. Mrs. John Simon 16.00. 98. Mrs. Helen Boligitz 15.00, Mrs. Loretta Buki 20.56, Michael Jámbor 20.56, Frank Nemeth 46.84, Charles Szilagyi 72.00. 103. Le Roy Gochenour 12.56. 108. John Kiss 76.56. 116. Mrs. Margaret Bacsó 13.70. 120. Mrs. Thomas C. Britt 27.42, Mrs. Ida Csete 25.14. 129. John Castle 19.42, Rose C. Fabian 37.70, John Farkas 29.70, Mrs. Lloyd Grossman 15.00, Frank Horvath 26.28, Mrs. William (Rose) Varga 15.00, Barnabas Vas 35.42, Mrs. Dexter Winchell 16.00. 132. Mrs. Joseph Kocsis 52.56, Gáspár Nyikos 70.84, John Vigh 44.56. 133. Louis Vincze 38.84. 134. Frank P. Olexo 32.00. 135. Frank Hadnagy 32.02. 138. Andrew Bencze 43.42, Mrs. Virgil Phillips 15.00. 141. Mrs. William (Amy) Boy 15.00, Ignacz Gaal 48.00, Mrs. John J. Onada 27.42, Michael Simon 17.71. 145. Charles Demjen 27.42. 146. John Oravecz 17.14. 150. John Mayger 27.42. 160. Andrew Mitele 42.28. 170. Louis Kulcsár 43.46, Mrs. Paul Szaniszlo 24.00. 174. Mrs. Barbara Csigi 34.28. 175. Andrew Matyi 36.56. 180. Mrs. Louis Buko 35.42, Gas­­par Mathe 17.14. 182. Martin Kudela 38.84. 187. Frank Kozma 16.57, Stephen Krizsak 25.18, Mrs. Alexander Ku­­ruz 53.13, Mrs. Paul Reszler 45.70. 189. Ellen Kandy 15.00. 192. Mrs. Joseph Torzsok 46.84. 196. Mrs. Isabella Csabai 34.28. 200. Mrs. Joseph Szendrei 9.14. 201. John Fedak 20.56, Mrs. Ethel Sokol 27.42. 209. John Bosko 46.84, Julius Rud­­nay 8.00. 213. Irene Kurucz 25.14. 214. Mrs. Eleanor Mazek 4.56. 216. Mrs. Frank Steiner 37.70, Ro­se Toth 41.14. 218. Mrs. John (Rose) Molnár 5.70, Alexander Múlik 19.42, Stephen Pavlinyi 18.28, Mrs. John Poper 15.00. 220. Bert Szirokman 37.70. 222. Frank Szigeti 41.13. 226. Julia Puskas 14.84, George Viszokay 48.00. 229. John Mraz 19.42. 230. John Barath 34.28, George Gall 71.98, John Kovács 35.42. 236. Mrs. Frank Szabó 38.40. 239. Mrs. Andrew Baricsko 30.84. 247. Mrs. Catherine Toth 34.28. 248. Mrs. Louise Hannah 35.42. 249. John Belme, Sr. 38.84. 262. Frank Arnold 22.88, Stephen Csabina 27.42, Frank Klekner 37.70. 269. Mrs. Alexander Czinkota 36.56. 273. John Horvath 38.84, Frank Oltman 29.70. k 275. Stephen Huszti 5.70. 276. Mrs. John Beniczky 35.42. Alliance, Ohio Tisztelt Verhovay testvérek, kevés olyan szép, modern és kifizetett Otthona van a Verhovayaknak, mint minekünk — a 189-ik fióknak — Alliance Ohioban. Felkérünk minden Verhovay tagot, ajánljanak újabb tagokat. Pártoló tagokra is szüksé­günk van. Az ajánlatok beterjeszthe­tek Otthonunk gondnokánál, az Ott­hon nyitva van délelőtt 10 órától, éjjel 1 óráig, továbbá SIMO ügyke­zelőnél, KÖRÖSFÖY elnöknél vagy Séra pénztárnoknál. Különböző termeinkben családi vagy társas ebédeket vagy vacsorá­kat lehet előre megrendelni, 80 cent­től felfelé, fejenkint. Magánosok is állandóan itt étkezhetnek. Hozzák el barátaikat, ismerőseiket, mi bárki­nek büszkén mutathatjuk meg mo­dern, fényes, tiszta Otthonunkat. Saját parkolóhelyünk van 200 gép­kocsi részére. Régi álmunk ezt a szép otthont még jobban kibővíteni. Legalább hat kuglizó pályát, másik modern kony­hát, még egy nagy termet szeret­nénk építeni, s a jelenlegi helyisé­gekkel összekötni. Szeretnénk, ha helyiségeink befogadó képessége 700-1000 személy leültetésére emel­kednék. Ilyen nagy teremre, fejlődő városunknak szüksége van. Verhovay asszonyaink a magyar konyhát hí­ressé tették. Újra kérjük rendes és pártoló tagjainkat, jöjjenek el gyű­léseinkre, látogassák Otthonunkat minél gyakrabban barátaikkal és is­merőseikkel együtt. Különösen kér­jük ifjabb tagjainkat, akik már ed­dig is szép tanujelét adták érdeklő­désüknek szorgos munkájukkal, épít­senek apáikkal együtt, amig lehet, hogy minél szebb örökséget adhas­sunk át nekik. Eddig is a jövőért épitettünk, hátralevő éveinkben is ezt fogjuk tenni. Előre hát alliancei Verhovayak, fel a nagy munkára! 278. Mrs. Joseph Basar 50.28, Mrs. Frank Maji 12.56. 288. George Zido 34.28. 291. Frank Nagy, Sr. 32.90, Mrs. John Toth 29.70. 292. Mrs. Ma Köteles 34.28, Paul Simon 58.26. 296. Mrs. Julia Klaes 15.00, Jo­seph Hegedűs 34.28. 302. Mrs. Nicholas Yanus 54.68. 303. Mrs. Benjamin Seres 48.00, Moses Badasz 24.00. 310. Mrs. John Molley 69.70. 317. Joseph Kasko 14.84. 327. Mrs. Paul Toth 43.42. 336. Frank Luxi 12.58. 338. Mrs. Nicholas Bokonyi 9.14, John Spisak 27.44, Frank Reszegi 37.70. 343. Joseph Vargo 28.56. 347. Stephen Behory 44.55. 348. William Fekete 14.84, Ste­phen Ivan 24.00, Andrew Matuskey 16.00. 349. John Lipan 13.70. 352. Ignacz Dvorak 21.70. 383. Stephen Korodi 27.48. 399. William Remo 28.56. 417. Joseph Agnes 30.84, Mrs. Bar­bara Cammarata 42.28, Joseph Pas­tor 16.00, Mrs. Margaret Szepesy 17.14. 420. Mrs. John Deutsch 38.84, Mrs. Clara Pircher 41.14. 424. Mrs. Paul Sereghy 25.14 432. Peter Medve 16.00. 443. Francis W. Levay 46.84, John Svendor 56.00. 466. Frank Breitwieser 38.84, Mrs. Donald Eminhizer 15.00, John Ma­­zar 5.74. 467. Mrs. Joseph N. Filipovich 15.00. 475. Mrs. Martin Papp 19.42. 481. Emma P. Lawrence 15.00. Dr. Vincze Károly Nagy gyásza van az ameri­kai magyarságnak, közelebb­ről a Független Amerikai Ma­gyar Református Egyháznak. Főtiszteletü Dr. Vincze Károly főesperes, vasárnap, január 31.-én a Perth Amboy-i kórház­ban, 55 éves korában, váratla­nul elhunyt. Temetése, február 3.-án, szerdán folyt le óriási részvét mellett. A megboldogult egyik 1 e g k iválóbb vezéregyénisége volt az amerikai magyar társa­dalomnak, harmadik terminu­sát szolgálta, mint a Független Egyház főesperese. Életével és áldó zatos munkálkodásával nem csak magyarságunknak volt egyik legkiválóbb értéke; munkáján, Írásain és tevékeny­ségein keresztül amerikai kö­rökben is mindig megbecsülést szerzett fajtánknak. A megboldogultban mi is egyik hűséges tagtársunkat gyászoljuk. E sorok utján is igaz részvétünket juttatjuk kifejezésre özvegyének, lányá­nak, szeretteinek: egyházkerü­letének s mindazoknak, akik velünk együtt a megboldogult­ban, az amerikai-magyar élet gerincet soha nem hajtó, ál­dozatosan önzetlen, népét mindig szerető, azért mindent megtevő igaz barátját, egyik legkiválóbb vezetőjét gyászol­ják. “Első volt az egyenlők kö-499. Zeke Barber 38.84. 511. Mrs. Catherine Cheplicki 44.56, Sirs. Julia Kun 19.42, Louis Pasko 34.30. 514. Frank J. Molnár 27.42. Mrs. Angel Topich 28.56 . 518. Walter Arvai 38.84. 519. Daniel Halasz 32.00, Lawson Hunt 53.13. • 525. Mrs. John Craiger 14.84, Ju­lia Juhasz 49.14, Alexander Kiss 69.70, Frank Kornacher 37.72, Mi­chael Szabó 69.72. 534. Mrs. Andrew Benya 19.42. 537. Mrs. John Csaba 28.56, George Papp 17.14. 541. Fránk Szilagyi 24.00. 542. John Matecko, Jr. 104.55, Stanley Shanina 83.97. 545. John Sochats 27.42. TOTAL: 9,318.90 MAIMING BENEFITS PAID IN JANUARY 1954 49. Mrs. John Steib 400.00. 278. George M. Borosko 200.00. 383. Stephen Korodi 200.00. TOTAL: 800.00 January 31, 1953. Pittsburg, Pa. JOHN SABO, National Auditor J»® SERVE! Kiváló tisztelettel a 189. fiók tisztikara. zött!”

Next

/
Oldalképek
Tartalom