Verhovayak Lapja, 1951 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1951-10-03 / 10. szám

1951. október 3. 15-IK OLDAL Verhovayak Lapja Az Igazgatóság jelentése a Konvenció elé (Folytatás a 14-ik oldalról) az elmúlt 12 hónap alatt, a felnőtt osztályban 448 tagot vettünk fel orvosi vizsgálat nélkül, biztosithatósági nyilatkozat alapján. Eddigi tapasztalataink e téren nagyon kedvezőek, eddig egyetlen­egy esetben sem fordult elő, hogy ezzel, a tagfelvételt megköny­­nyitő intézkedésünkkel akár üzletszerzőink, akár a felvett tag­­társak visszaéltek volna. VERHOVAY ORSZÁGOS KUGLIZÓ VERSENYEK Az 1947-ben megtartott Konvenciónk óta négy kuglizóver­senyt bonyolitottunk le. 1948.. május 14-én és 15-én, Cleveland, Ohio-ban, 65 csapat részvételével folyt le ez a verseny, melynek kpi pénztárunkat terhelő költségei $2,302.11-et tettek ki. 1949. május 28-án és 29-én Detroit, Michigan volt versenyünk szín­helye, ahol 78 csapat vett részt a küzdelemben. Ez a verseny $338.22-be került Egyesületünknek. 1950. május 27-én és 28-án Youngstown, Ohio volt versenyünk színhelye, melyen 85 csapat vett részt. Ennek kpi pénztárunkat terhelő költségei $2,593.30-at tettek ki. 1951. május 4-én és 5-én, Chicago, Illinois-ban, 92 csapat részvételével folyt le versenyünk s ennek kpi pénztárunkat terhelő költsége $2,593.80 volt. A négy verseny összes költsége Egyesületünk számára $8,327.43 kiadást jelentett, mely összegért, szerény véleményünk szerint minden tekintetben megfelelő ellen­értéket kaptunk. Ha figyelembe vesszük azt, hogy egy esztendőben egyszer alkalmat adunk sportkedvelő idősebb és fiatalabb test­véreinknek arra, hogy egy ilyen sportesemény résztvevői legyenek, amelynek színhelyén az ország minden részéből összesereglett tagjaink találkozóra gyűlnek össze, meg kell állapítanunk, hogy az erre a célra fordított összeg minden tekintetben indokolt volt. Az országos kuglizóverseny teendőit a körünkből delegált három igazgató-társunk, Dr. Kovács Andor, Kőrösy Mihály és Phillips Richárd intézte; úgy nekik, mint Szabó János központi számve­vőnek, aki a mérkőzések adminisztrátori nehéz munkáját oly lel­kiismeretesen végezte, itt, az igen tisztelt Konvenció előtt is, hálás és nagy köszönetét mondunk. Jelentésünk végén tisztelettel közöljük, hogy az utolsó négy esztendő folyamán az Insurance Department-ek megbízottai is megtartották szokásos három évenkinti vizsgálatukat, 1948-ban és 1951-ben. Mindkét vizsgálat alkalmával mindent a legnagyobb rendben találtak, kivéve Ügykezelési Alapunk állapotát, amint arról je­lentésünk során több alkalommal megemlékeztünk. Jelentésünk végéhez érkezve, tisztelettel kérjük annak igaz­ságos és tárgyilagos elbírálását, valamint tudomásul vételét a részünkre a felmentés megadását. Biztosítani szeretnénk az igen tisztelt Konvenciót, Egyesületünk legfelsőbb,^ törvényhozó fóru­mát, hogy minden körülmények közepette igyekeztünk Egyesü­letünk érdekében a legjobbat tenni. Minden intézkedésünket egyetlenegy szempont, Egyesületünk haladása és biztos jövője irányította. Az életbe léptetett korszerű és feltétlenül szükséges újítások eredménye jelenleg még fel nem mérhető; de a tetszetős pillanatnyi sikerek helyett célunk a biztos jövőt megalapozó fundamentum építése volt. Nem panaszként, de a történelmi hűség kedvéért mondjuk, hogy határozatainkat több ízben ellenezte az egyéni elfogultság, sokszor a rosszakarat. Mi azonban csak hűek maradtunk es­künkhöz és tekintetünket el se fordítva a nagy célról, jártuk azt az egyenes és nehéz utat, ami Egyesületünk boldogulásához vezet. A jól végzett kötelességteljesités érzetében bocsátjuk jelen­tésünket a delegátus urak igazságot tevő bírálata alá. Tagtársi tisztelettel: Bencze János kpi elnök Révész Kálmán kpi titkár Szalánczy János kpi pénztárnok Szabó János kpi számvevő Falussv C. Alajos igazgató Gross Henry igazgató Hornyák A. János igazgató Kolozsváry Kálmán igazgató Kőrösy Mihály igazgató Macker Gyula igazgatósági elnök, alelnök Dr. Kovács Andor alelnök Láng István igazgató Nyers István igazgató Phillips J. Richard igazgató Taylor S. József igazgató Turner József igazgató Vízi Lajos igazgató EXTENDBÖL TÖRÖLTETTEK LAPSED FROM EXTENDED — AUGUST 31, 1951 SENIOR ORDER: 3 Krobock John; 14 Turos Elizabeth; 23 Balázs Bar­bara J.; 29 Balázs Louis; 36 Derome George, Wymer Mrs. Gordon; 45 Leszo Theodore, Marwitz Paul D. 129 Johnson Gloria B1’.; 136 Tulos Frederick; 138 Dobroszky Ferenc; 157 Stoikoff Stephen; 184 Jupin Margaret; 194 Bertok Margaret M.; 214 Egneiczi Edna M.; 216 Spaits Anna; 249 Kormosoy Vin­cent; 369 Szaniszlo James Jr.; 418 Demyan Alexander. JUNIOR ORDER: 89 Seifried Willard; 134 Kovács Robert J. 19 Senior Order, 2 Junior Order Members, total 21 members. , JOHN SABO, National Auditor. VISSZAHELYEZETT TAGOK REINSTATEMENTS — AUG. 31, 1951 SENIOR ORDER. FROM LAPSED: 14 Gothard Alexander, Hegedűs Ber­­thrum, Rákóczi Frank (2); 17 Doyle Mrs. Rose, Kucia Mrs. Helen; 132 Badur Joan, Badur Phyllis M., Rossberg Anne; 138 Turchany Mrs. John; 312 Fodor Steve B., Parrilli Frank J., 366 Anderson Edward S.; 475 Batey Robert M.; 573 Muraközi Tibor, Muraközy Tibor Jr., Muraközy Mrs. Tibor, Olgyay George. SENIOR ORDER FROM EXTENDED: 8 Spanko Mrs. Joseph; 9 Big László; 14 Hegedűs Mrs. Joseph, Kader Joseph A., Phan Elvira; 17 Balazsik Paine, Balazsik Susan, Druzsin Mrs. George, Merki Helen L., Ragnoni Mrs. Arm; 26 Bodi Mrs. Stephen, Molnár Albert, Molnár Mrs. Albert, Molnár Ottó; 32 Kalarich Louis: 37 Németh John; 40 Rapes-Stephen (2); 45 Nagy Alexander Jr., Nagy Mrs. Alexander, Nagy Joseph, Nagy Sándor Sr., Orz Emil, Thomson Mrs. How; 59 Beres Ferenc, Beres Mis. Frank, Charney Joseph F., Koshinski Robert; 64 Haas Mrs. WM C.; 68 Dudics Frank; 89 Savko Donald W., Savko William; 98 Boligitz Mrs. Stephen; 100 Robinett Mrs. Pearl; 106 Kish Alex Jr.; 114 Roth László; 138 Turchanyi John; 141 Daniels Mrs. Harry; 158 Morvay Dorothy, Zipfiy Michael Jr.; 164 Hei3en Arthur J., Heisen Bernard (2), Heisen Mrs. Carl, Heisen Karl; 201 Mag­­none Albert, Rohaly Mrs. Susan, Semon Anna, Semon John, Semon Mrs. John, Semon Joseph Snyder Ruth; 204 Fleischman Mrs. Ben; 216 Takács Anthony; 249 Farkas Mrs. Mat Jr., Janka Mrs. Irene; 272 Baldoni Dante, Bal doni Mrs. Dante, Gawronska Stella; 276 Forgach Andrew; 278 Ashmun Mrs. John W.; 296 Bodick Rose; 342 Parragh Mrs. Dezső; 349 Stefan Mrs. Miklós; 366 Nagy Julius A., Szabó Mrs. Joseph; 383 Esene Joseph P., Yanik James; 442 Bodnár Mihály; 447 Peterchak Peter; 475 Gale Mrs. Stephen, Gasser Mrs. Helen; 490 Penzenik Yaroslov; 519 Damron Wayne, Hunt Law­­son; 525 Balint Alan J., Fargo Sigmund, Rogers Mrs. Sanifor; 544 Nagy Stephen. JUNIOR ORDER. FROM LAPSED: 23 l'atrle Mary M., Zaborsky Judith A.; 37 Valent Sharron; 45 Urban Paul Jr.; 89 Savko Joseph, Savko Joseph; 106 Bako Carol J., Bako Joan L.; 164 Sitás James J.; 229 Ondik Joseph J., Ondik Julius, Ondik Robert. JUNUIOR ORDER. FFROM EXTENDED: 14 Cuper Joyce; 17 Lorince John Jay; 96 Czeisler Madeline; 132 Bokon Ronald Mich., Bokon Rudolph G.; 164 Olsen Clifford J., Peters Diane; 215 Fischer Marlene; 292 Hazy Helen, Hazy Margaret B., Hazy William; 369 Serensky Barbara. 97 Senior Order, 24 Junior Order Members, total 121 members. JOHN SABO, National Auditor. EXTENDBE HELYEZTETTEK EXTENDED — AUGUST 31, 1951 SENIOR ORDER: 9 Bodnar András; 13 Kozma Ferenc; 14 Boros Olga,» Boros Peter. Hegeds Joseph, Takach Stephen; 17 Blanar Gabriel S. Kokinda Mrs. Geo; 22 Braithwaite Wm., Braithwaite Mrs. Wm, Kristoff Mrs. Stev.; 25 Stosen Mrs. Eva; 26 Szakach Alexander; 27 Bauer Louis, Hager Mrs. Anna, Horvath LouisJ Toth Stephen K., Toth Mrs. Stephen K.; 40 Bence Esther; 45 Horvath Joseph Jr. (2), Martin Viola II., Sound Mrs. Joseph; 49 Bonya Alexander; 52 Hanusosky Andrew; 76 Young Walter G. 90 Monek John, Szedlak Paine, Vicena Julia; 91 Jankó Julius; Nemes Kalmanné, 132 Wruble Mrs. Harry; 138 Farkas John V., Onika Mrs. Arthur, 141 Boj Mrs. Peter; 157 Grosnick Frank Jr.; 163 Burda Mrs. John, Ivan Rose, Koteny Charles (2); 164 Kanehl Mrs. Wm. Jr., Lind Mrs. Raymond; 208 Lorincz Izsa; 216 Murphy Charles F.; 248 Ivan William, 249 Török George; 272 Zajac Michael; 286 Makonsky Mihály, Orosz Györgyné; 335 Papp Bill N., Papp Frank, Papp Mary, Shaffer Mrs. Joseph; 349 Perhacs John; 361 Boros Mrs. Peter; 376 Fehervary Lillian, Fehervary Mrs. Mary, Zimon Mrs. Paul; 399 Varga Andrew, Vidak Jakab Jr., Widok Mrs. Jacob; 417 Polgárdy Fugene, Soss John; 43C Zamberry Mrs. Jul; 447 Demus Frank, Demus Mrs. Frank, Dumitras John; 475 Hartman Mrs. Gideon; 477 Baker Mrs. Frank; 525 Dauda Elmer, Sear Louis J., Varga Mrs. George (2). JUNIOR ORDER: 54 Habryeh Dale A.; 138 Bárányos Louis; 158 Marvay Anna Jean; 208 Soltész Sandra Kay; 430 Lányi Louis Ann, Lányi Louis L. 73 Senior Order, 6 Junior Order Members, tc*tal 79 members. JOHN SABO, National Auditor. TÖRÖLT TAGOK NÉVSORA LAPSED — Auguszt 31, 1951 SENIOR ORDER: 2 Suskie Frank L.; 14 Black Ferdinand L.; 17 Hock Louis; 21 Horváth Frederick; 26 Ogden Oakley O.; 27 Toth Margaret; 34 Pickles George D.; 36 Gatesy Andrew, Toth John, Toth Mrs. John; 45 Fe­kete Camella, Fekete Géza Jos., Fekete Mrs. Géza, Miile Elmer; 48 Galya Nancy; 90 Zeky Frank; 91 Herr Andrew; 96 Prokop Mrs. Louis; 12C Ruttka Francis; 132 Butkus William A., Cukrowicz Ervin, Krick Claude R. Jr., Ku­­eharski Joseph J., Marciniak Dominic, Mikula Stanley A., Toth Leslie; 278 Fodor Joseph J.; 296 Schwab John, Schwab Mrs. John; 376 Pandi Francis; 51i Bailey Vern C. Jr.: 525 Johnson Frank; 565 Treece William 0.; 573 Varga Sarolta. JUNIOR ORDER: 14 Kovatch Joseph F., Messinger Stephan, Tokár Louis, Tokár Margaret: 21 Toth Elizabeth A.; 22 Braithwaite Karen (2); 27 Lowder Joyce K., Lowder Kenneth, Molnár Elizabeth; 36 Gatesy Julius G. Gatesy Mary Ann, Gatesy Robert J. (2); 39 Laszacs Elizabeth, Simon Mar­git; 45 Horváth Sandra Lee, Kalikin James P., Lorman Bruce F., Rodriguez Dorn Jr.; 48 Fichtel Robert P.; 70 Ponty Stephen Jr.; 81 Knookala Morris; 84 Love Lorene; 91 Ternosky Linda S.; 98 Petresky Donna M.; 127 Poltel Elizabeth; 132 Wruble Renee F.; 138 Bárányos Louis, Onika Deborah S, Onika Patricia May; 141 Dudash Charles M.; 142 Yenvari Rodney J.; 188 Turcsik Mary; 214 Udvarnoky Frances; 249 Török Diana; 272 Zajac Michael; £96 Pater Bertha E., Pater Louis D., Schwab Lorraine; 415 Balough John Jr.; 439 Balog Thomas J.; 443 Kovács Eugene J., Kovács Paul N., White Pat­ricia Lee. 45 Junior Order, 34 Senior Order Members, total 79 members. JOHN SABO, National Auditor. Buy U. So Savings Bonds

Next

/
Oldalképek
Tartalom