Verhovayak Lapja, 1946 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1946-02-20 / 8. szám

6-ik oldal 1946 február 20 VERHOVAY ÜGYKEZELŐK ALBUMA SZAJER GYÖRGY — 420-IK FIÓK — NAZARETH, PA. A Nazareth, Pa.-i 420-ik fiók ügykezelője nem egy­szer vonta magára a Verho­­vay tagság elismerő figyel­mét. Több tagszerzési ver­senyben vett részt s 1940-ben száz dolláros és az Alapitók Emlékversenyén pedig ötven dolláros dijat nyert. 1929-ben lépett egyesületünk tagjai so­rába a 216-ik fióknál. 1935- ben a Nazareth, Pa.-i 420-ik fiók elnökévé választotta s e tisztséget 1936 végéig viselte. A következő évben ügykeze­lőnek választották meg s e felelős hivatalt azóta tölti be lelkiismeretes o d a a d á ssal, melynek legjobb bizonyítéka az, hogy tiz évi ügykezelői tej vékenysége folyamán 306 tagot szerzett egyesületünknek. Száj er György tagtársunk Magyarországon, Vas me­gyében, Pinkamindszenten született 1879 júniusában. 1905 októberében jött Amerikába és 1916 óta a NéiZareth, Pa.-i Penn-Dix Cement Co., vállalatnál dolgozik. Harminc éve dolgozik már ebben az üzemben, melynek egyik munka­felügyelője. Ügykezelő tagtársunk kenyérkereseti munkáján kivül minden szabad idejét az egyesületnek szenteli s ez a titka azoknak a nagyszerű eredményeknek, melyekkel ismertté tette nevét a Verhovay tagság körében. Tevékeny részt vesz ugyanakkor a helybeli egyházi és társadalmi életben is. Szajer György 1922-ben vette nőül Rase Júliát. Első házasságából három fia van, János, József és Dominic, a legidősebb 36 és a legfiatalabb 32 esztendős. Szajer József nőtlen még, mig János és Dominic házasságából három uno­kája van ügykezelő testvérünknek. Dominic őrmesteri rang­ban vett részt a világháborúban. Szajer György családja hat tagot adott egyesületünknek. Tagtársunk, aki már 67-ik évét járja, még mindég bámulatos erbvel és kitar­tással küzd a Verhovay tábor megnövekedéséért. AZ 1946-RA MEGVÁLASZTOTT FIÓKTISZTVISELŐK (Folytatás az 5-ik oldalról) Ferenc, Fehér Ernő, Sebes­tyén András. 84- IK FIÓK. — LACKA­WANNA, N. Y. — Elnök Sá­ri József, 48 Steelawanna St., Lackawanna 18, N. Y., ügy­kezelő Béky János, 16 Leba­non St., Lackawanna 18, N.Y. 85- IK FIÓK. — DAISY­­TOWN, PA. — Elnök id. Pol­­lák János, ügykezelő a fel­nőtt osztályban Breznák Fe­renc, Box 373, ügykezelő a gyermekosztályban id. Deb­receni Sándor, Box 28, Daisy­­town, Pa. — Gyűlés minden hó második vasárnapján a Magyar Házban. ' 87- IK FIÓK. — PASSAIC, N. J. — Elnök Mikó László, 9 Sherman St., ügykezelő Zakopcsán János, 181 Tarri­­son St., Passaic, N. J. Gyű­lés minden hó 2-ik vasárnap­ján Márton József helyisé­gében, 246—3rd Street, Pas­saic, N. J. 88- IK FIÓK. — YATES­­BORO, PA. — Elnök Nay­­payer Sámuel, Box 151, Yatesboro, Pa., ügykezelő Chobody Sándor, Box 91, Nu Mine, Pa. 90-IK FIÓK. — ALLEN­TOWN, PA. — Elnök Kar­dos József, 517 Lawrence St., ügykezelő Kocsis Kálmán, 526 Hill St., ellenőr Kusicza Margit. — Gyűlés minden hó első vasárnapján a Magyar Otthonban. 91-IK FIÓK. — AKRON, O. — Elnök Takács Béla, 1060 La Croix St., ügykezelő Magyar József, 393 Campbell St., Akron, O. — Gyűlés min­den hó első vasárnapján a Magyar Házban, 112 E. Thorton St., Akron, O. 93-IK FIÓK. — NEW BRUNSWICK, N. J. — Elnök Fodor József, 323 Somerset St., ügykezelő-pénztárnok Gribik Mihály, 32 Codwise Ave., New Brunswick, N. J. — Gyűlései minden hó 3-ik szerdáján a Magyar Baptista Egyház imatermében. 95- IK FIÓK. — CLINTON, IND. — Ügykezelő Varga István, 1440 N. 7th Street, Clinton, Ind. 96- IK FIÓK. — CHICAGO, ILL. — Elnök Tinich Ferenc, 453 W. 117th St., pénztárnok Matányi János, 101123 Yale Ave., ügykezelő mindkét osz­tályban Samel György, 11803 Lowe Ave., Chicago, 111. — Gyűlés minden hó 2-ik pén­tekjén a 924 W. 119th Street alatti helyiségben. 100- IK FIÓK. — DIVER­­NON, ILL. — Elnök Pápai Viktor, ügykezelő Nagy Fe­renc, Box 93, Divernon, 111. — Gyűlés minden hó máso­dik vasárnapján az ügykeze­lő házánál. 101- IK FIÓK. — UNION­­TOWN, PA. — Elnök Farkas Verhovayak Lapja Ösztöndijas zenész MARKOVITS I. ANDRÁS Markovits István András, a Wilkinsburg, Pa.-i 495-ik fiók uj tagja, Markovits Árpád és nejének fia, 16 esztendős múlt ez évben s ez alkalommal szülei a fiók felnőtt osztályába vétették fel, mint annak uj tagját. Markovits András az Edge­­wood High School “senior” osztályának tanulója, rend­kívül tehetséges, szorgalmas fiú, aki nagyszerű zongora­­játékával ösztöndíjat nyert a hírneves Carnegie Tech­nology Zeneakadémián. A nagy művészi képessé­gekkel megáldott diák tel­jesen ingyen kapja a ma­gasabb zenei oktatást ebben a kiváló intézetben, mely a zenei élet egyik nagy ígére­tét látja e tagtársunkban, aki bizonyára büszkesége lesz egykor az egész ame­rikai magyarságnak. Markovits I András sok­oldalúságát bizonyítja egyéb­ként az, hogy zenei tanul­mányai mellett az orvostu­dományi szak elvégzésére is készül és ez év őszén kezdi meg tanulmányait az egye­temen. Sok sikert kívánunk e kiváló fiatal tagtársunk­nak mindkét téren! Károly, Box 152, Oliver No. 1, Pa. — Ügykezelő Gara Béla, 15 Dixon Blvd., Union­­town, Pa. — Gyűlés minden hó 3-ik vasárnapján délután 2 órakor az ügykezelő ottho­nában. 103-IK FIÓK. — ST. PAUL, VA. — Elnök Szabó József, ügykezelő Szabó Ist­ván, Box 261, St. Paul, Va. — Gyűlés minden hó első vasárnapján az ügykezelő la­kásán. 106- IK FIÓK. — NILES, O. — Elnök Fenyő István, 334 E. Park Ave., ügykezelő Safran Ferenc, 124 N. Ben­tley Ave., Niles, O. — Gyű­lés minden hó első vasárnap­ján a Nile, O.-i Magyar Ref. Egyház gyüléstermében. 107- IK FIÓK. — ELYRIA, O. — Elnök Vinczi Farkas, 219 W. River St., ügykezelő Palágyi András, 365 Vulcan St., Elyria, O. — Gyűlés minden hó 2-ik vasárnapján a Magyar Ref. Egyház ter­mében. 1946 JANUÁR HAVÁBAN UTALT BETEGSEGÉLYEK SICK BENEFITS PAID TO MEMBERS FOR JANUARY 1946 Fiók Kinek Összeg Br. Name of Member Amount 5 Mrs. Mathew Paulovits 45.70 7 Zigmond Ivan_36.56 Joseph Torczel37.70 74.26 9 John Milak_6.84 Joseph Nagy_14.84 Albert Pacza4.56 26.24 13 Paul Bencze—38.84 Mrs. Olga Kish15.00 Stephen J. V Margicin __40.00 Mrs. J. Vágott15.00 John F. Varga27.42 136.26 14 Charles Balogh69.70 Mrs. Helen Barath _18.28 Frank Biro__28.56 Julius Bokenyi33.14 Bert Csato__46.84 Samuel Fekete36.56 Charles Ferenc10.28 Louis Hoffman34.28 Susan Kalman29.70 John Karhusz41.14 Joseph C. Kiss69.70 ♦ A. Lukacs___42.28 A. Pásztor___35.42 Stephen Pimpo42.28 L. Szaniszlo__26.28 John Szucs__19.42 Mrs. Andrew Veres .. 33.14617.00 17 Charles Bodo_27.42 Joseph Nemeth10.30 Louis Odor__21.70 Paul Varga_14.85 74.27 20 Mrs. Nicholas Magyar — __17.14 Andrew Toth_36.56 Frank Zalanka18.28 • 71.98 21 Mrs. Joseph GregositsTV—_28.56 St. Hegedűs__17.14 Mrs. Barbara Hochwarth___13.71 Mrs. J. Hubert33.14 Mrs. M. Roman12.57 105.12 22 Julia Balassa 118.32 23 Mrs. MargaretCherko 62.84 24 Clinton Castle 8.00 25 Michael Machumis___38.84 Mrs. Thelma Bernath35.42 Mitchell Szőke 35.42 109.68 26 Joseph Ivancza35.42 St. Kajibas__32.00 Mrs. J. Vargo25.14 92.56 31 Mrs. John Bacho___15.00 33 N. Buday__34.28 Joseph Kovács34.28 68.56 34 Mrs. G. Antal68.56 Mrs. J. Majar.22.84 Andrew Seres30.84 122.24 35 Mrs. R. Fischer11.42 A. László____32.00 Michael Rubi_44.56 Mrs. Michael Stass _______82.28 Mrs. Joseph Szaffnauer__24.03 194.34 Fiók Kinek Összeg Br.’ Name of Member Amount 36 St. Jozsa____ 28.56 Andrew Klimo 27.42 St. Knerly__ 35.42 Louis Sand__32.00 Mrs. E. "feokel 69.70 J. Szobonya_27.42 Mrs. L. Takacs 36.56 Mrs. B. Toth__ 42.28 Mrs. J. Toth— 30.84 Mrs, J.Tremble 15.00 345.20 40 John Balough- 20.00 Mrs. J. Closser 15.00 Mrs. Margaret Konyha _____ Mrs. Julius Köteles __ Joseph Suto__ 15.00 4.62 10.28 64.90 41 Joseph Horvath 36.56 42 Mrs. Stephen Horvath ____ Michael 34.28 Soltész _____36.56 70.84 43 Mrs. M. Conte,Jr. 21.14 45 St. Ban, Jr.—14.84 St. Kravecz__27.42 St. Paulovich-14.85 William Szabó27.42 J. Zatkovics_20.56 105.09 46 Mrs. J. Petras27.42 Mrs. J. Simon27.42 54.84 52 Joseph Varga .75.40 54 Helen Matis_35.42 J. W .Vasas_15.42 50.84 55 John Nozsar 28.56 61 Frank Borbély24.00 Paul Yobbagy36.56 60.56 64 J. R. Vargo__67.42 L. Willi_____20.56 87.98 67 Joseph László 38.84 71 John Gogolya.32.00 Stephen Illés.10.28 A. Serfozo__35.42 77.70 76 Frederick L. Bitterman __34.28 St. Schandél—_10.28 Laura Stewart37.76 82.32 83 Mrs. Frank Geosits _____ Mrs. Julius 30.84 Simon __29.70 60.54 87 St. Prokop__42.28 Ch. Zsebrak__40.00 82.28 88 C. Armanini_35.42 E. Caresani__ Mrs. Alexander 17.14 Chobody_____ Mrs. William 15.00 Wensel _____37.70 105.26 89 Mrs. John Bodor _______28.56 Ethel Bodor _24.00 J. Bukoczky_22.84 G. Medve___27.42 102.82 90 John Beitel__8.00 L. Pfeifer___29.76 L. Robb______56.00 93.76 (Folytatása a 7-ik oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom