Verhovayak Lapja, 1937. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1937-03-27 / 13. szám

MARCH 27 1937 13-ik OLDAL-VerhovQyQkJhpjQ ■■ KIMUTATÁS A KÖZPONT ÁLTAL KIUTALT BETEGSEGÉLYEKRŐL 2- ik fióknál: Hoff er Gáspár $35.42. 3- nál: ^Töröli Károly $26.28. 7- nél: Derda Sándor $79.98, Trenka Lajos $17. l¥. Összesen: $97.12. 8- nál: Balogh Sándorné $17.71, Galik János $5.70, Maszi Gábor $14.84, Teleky József $22.84. Összesen: $61.09. 9- nél: Barta Imre $10.28, Hel­­meczy Mihály $36.56, Kiss Já­­nosné $12.56, Németh József $9.14, Petro Mihályné $24.00. Összesen: $92.54. 10- nél: Molnár Ferenc $17.14, Szanati Márton $27.42, Idb. Szűcs József né $17.14, Vargyas Jenő $35.42. Összesen: $97.12. 11- nél: Géczy Imre $35.42, Sá­gi Mihály $37.70. Összesen: $73.12. «<*»* 12- nél: Pálfi Mihályné $35.42, Petti Lajos $20.56. Összesen: $55.98. 13- nál: Bunya Miklós $28.56, Fitzere Mihály $35.42, Kalaber Mihályné $26.28, Tóth Pálné $38.84. Összesen: $129.10. 14- nél: Bálint Józsefrie $15.00, Félix Lajosné $41.14, Kiéri Já­­nosné $12.56, Kota János $35.42, Lang Ferenc $41.14, Major Jó­zsef $27.42, Merk Pál $34.28, Orosz Béla $27.42, Pipoly István $21.70, Suba András $27.42, Sza­­nyi Istvánná $34.28. Összesen: $317.78. 15- nél: Csuba József $35.42, Nagy János $35.42. Összesen: $70.84. 17-nél: Denka Jánosné $29.70, Fazekas Ilona $38.90, Kovács Györgyné $29.70, Pál László $12.56, Szabó Lajos $13.70, Sza­bó A. István $11.42. Összesen: $135.98. 20- nál: Molnár Gyula $36.56, Sziszák János $25.14, 'Hsza Péter $9.14. Összesen: $70.84. 21- nél: Knapik János $6.85, Si­mon Miklósné $17.71. Összesen: 24.56. 22- nél: Sütő István $6.84, Szé­kely József $35.40. Összseen: $42.24. 23- nál: Bényi Pál $34.28, Bor­­bás István $5.70, Szincsák János $37.70. Összesen: $77.68. 25- nél; Oláh Pál $77.68. 26- nál: Szili Lajosné $30.84. 27- nél: Vas Istvánná $12.56. Vezendi László $28.56.29- nél: 30- nál: $40.00. 31- nél: Gebura József Rusznyák József $30.84, József $11.42, Szakács $35.42. Összesen: 85.68. 33-nál: Ifj. Kondás $28.56, Ráki Zsigmond Ifj. Üveges János $8.00, Szabd István Mihály $75.40, Varga László $35.42. Összesen: $139.38. 34- nél: Balázs József $17.14, Hogya István $9.14, Hogya Ist­vánná $35.42, Kovács Mihály $22.84, Molnár Mária $32.00, Mudrány Jánosné $57.14. Össze­sen: $173.68. 35- nél: Billich József $26.28, Fodor András $24.00, Haág Jó­­•zsefné $59.42, Kocsis Gézáné $46.84, Kíakes Rudolfné $8.00, Kuharik Kálmán $16.00, Lendvay Andrásné $17.14, Mészáros Bélá­­né $35.42, Schmidt Jánosné $89.- 12, Varsics Norbert $21.70. Ösz­­szesen: $343.92. 36- nál: Andó Jánosné $35.42, Barth a Imre $32.00, Bodnár Pál $36.56, Bokon János $35.42, Far­kas György $4.56, Guszi István $17.14, Horváth József $11.42, Johanovics András $27.42, Ke­mény István $18.28, Ifj. Kish Fe­renc $50.28, Kopácsi István $13.- 70, Kovács István $25.14, Land­­vay Lajos $1.14, Máthé Jakab $35.42, Molnár Károly $34.28, Pecsenye Imréné, V. F. I. A. $32.00, Ravazdi Kálmán $12.56, Sike Vendel $58.28, Ifj. Soltész Mihály $19.42, Idb. Szalay Fe­renc $11.42, Szerb Teréz $24.00, Szluk János 35.42, Tőrö János $2.28, Tóth András $9.14, Ud­­vardi József $19.42, Vadász Jó­­zsefné $35.42. Összesen: $637.5Í. 37-nél: Kulcsár Ferencné $36,- 56, Orbán Janos $8.00, Reihal Ferenc $35.42. Összesen: $79.98. 39- nél: Nalesnik József $1.78. 40- nél: Czigány Antal $32.00, Czupor Ferenc $35.42, Grepá'jy István $27.42, Tap József $27.42. Összesen: $122.26. 41- nél: Popély Jánosné $32.00. 42- nél: Siconolfi József $16.0T), Szilágyi István $52.56, Szilágyi Istvánná $2-7.42, Wintner István $22.84. Összesen: $118.82. 43- nál: Borsody András $22.84 Csengeri János $19.42, Nobel A. M. Mrs. $15.00. Összesen: 57.26. 45- nél: Huszár István $16.00, Ifj. Jarovics Gyula $28.56, Nagy A. Edith $20.56, Ragacs Mihály­né $27.42, Sikoczki Józsefné $4.56, Zsengeller Jenöné $30.84. Összesen: $127.94. 46- nál: Petrás Jánosné $9.14. 53-nál: Weidinger GyuTa $35.42 55- nél: Kuglis János $33.14. 56- nál: Prunyilla János $35.42. 57- nél: Szakály Miklósné $34,- 28, Tóth József $32.00. Összesen: $66.28. 59- nél: Dezsi- Károly $33.14, Oleksza András $6.84, Vojtko Andrásné $32.00. — . Összesen: $7Í.98. 60- nál: Ifj. Katocs Páter $29.70 61- nél: Monyák Károly $29.70 62- nél: Nádaskay Bodog $17.14 63- nál: Kicsiny Sándor $24.00. 66-nál: Csiszler István $21.71, Marshall Józsefné $Í3.14. Össze­sen: $54.85. 68- nál: Fodor József $16.00, Ifj. Pásztor János $26.28, Pataki István $29.70, Tóth Erzsébet $25.14, Összesen: $97.12. 69- nél: Szendrei Józsefné $25.14. 70- nél: Fazekas János $5.70 Löcsös Józsefné $27.42. össze­sen: $33.12. 71- néJ: Bodnár Mihály $35.42, Csapó Béla $24.00, Kovács Dániel $28.56, Lupes Istvánné $26.28, Szűcs Lajosné $11.42. Összesen: $125.68. 73-nál: Őri János $17.14, Vassil János $10.28. Összesen: $27.42. 76-nál: Szikora György $13.70. 81-nél: Bdclnár János $24.00 85-nél: Bodák Istvánné $29.- 70, Bojza Erzsébet $37.70, Gyti­­re Sándor $33.14, Pollák János $21.70. Összesen: $122.24. 87- nél: Csigái Károlyné $80.00, Mikó László $17.14. Összesen: $97.14. 88- nál: Gyulai Antal $4.56, Hu­­dák Józsefné $27.42, Makrancy Dániel 35.42, Susan Ferenc $17.- 14. Összesen: $84.54. 89- nél: Tóth G. János $20.56, Tóth G. Jánosné $20.56. Össze­sen: $41.12. 90- nél: Hajdú Ferenc $40.00, Juretics Imre $66.28, Struhár Já­nos $24.00, Tóth Ferenc $16.00, Tóth Róza $16.00. Összesen: $162.28. 91- nél: Bebesi József $24.00, Helmeczi Ferenc $34.28, Simon János $25.14. Összesen: $83.42. 92- né',: Wargo Sándorné $13.71 95- nél: Mofflár Gusztáv $34.28 96- nál: Dienes József $14.84, Feleky S. Imre $45.70, Kardalos Károlyné $9.82, King J. Antal $8.00, Mulder Henry $12.56. Összesen: $90.92. 98-nál: Erős Józsefné $25.14, György Józsefné $15.007, Jani La­jos $41.14. Összesen: $81.28. 100-nál: Müller János $26.28. 106- nál: Gajdos Mihály $35.42, Kekker Leonard $14.84. Össze­sen: $50.26. 107- nél: Eibner Gusztáv $14.84 Pásztor János $35.42. Összesen: $50.26. 108- nál: Balogh Balázsné $35.- 42, Nagy Ilona $8.00, Németh Ferenc $51.42, Soltész Józsefné $38.84, Takach Ma^da',éna $11.- 42. Összesen: $145.10. 111-nél: Handfeszt Menyhért­­né $36.56, Stark Jakab $1.14. Összesen: $37.70. 114- nél: Kiss Márton $54.84. 115- nél: Idb. Bortnyik Pál $13.70. 119-nél: Csákó János $32.00. 121-nél: Kovács István, II. $32.00, Kovács Istvánné $19.42, Lesko György $17.14, Pazsitka János $32.00. Összesen: $100.56. 123-nál: Szakács Sándorné $18.28, Varga Menyhért $41.12. Összesen: $59.40. 127-nél: Borr Miklós $37.70, Mudri Mihályné $25.14. Össze­sen: $62.84. 129- nél: Berecz Gáspár $13.71, Vajda Péter $35.42. Összesen: $49.13. 130- nál: Simon Lajos $11.42. 132-nél: Bella Károly $35.42, Jeleea Bozoné $27.42, Németh Jánosné $82.28, Odor Antalné $34.28, Pali Sándorné $9.08, Schreiner József $17.14, Vas Lász’/ó $18.28. Összesen: $223.90. 133- nál: Szkokan György $35.42. 134- ik Ifj. Tóth József $34.28. 135- nél: Gombos Józsefné $27.42. 136- nál: Nagy Dánielné $4.56. 137- nél: Horváth Lajos $27.42, Porawtunszky György $3.42. Ösz­­szesen: $30.84. 138- nál: Hanzeós Vendel $18.- 28, Kapornyai Terézia $71.98, Si­mon Pál $34.28, Williams Artur $4.56. Összesen: $129.10. 140-nél: Kovács József $16.00. 149- nél: Varga Illés $40.00. 150- nél: Vincze Menyhért $45.70. t 151- nél: Lechner Mátyás $34.- 28, Szarka Béla $6.84. összesen: $41.12. 152- nél: Kardos János $35.42, Márta Erzsébet $10.28. összesen: $45.70. 153- nál: Boros Lajos $34.28, Sáfrán Mária $34.28. Összesen: $68.56. 156- nál: Hajdú Imre $21.70. 157- né'i: Kondrát Jánosné $14.- 84, Mázló Józsefné $35.42, Répás Lörinczné $16.00. Összesen: $66.26. 159-nél: Bányácskay Ferenc $8.00, Csurgai János $10.28, Dra­­bik Sándorné $27.42, Gombos Jó­zsef $16.68, Kocsi Margit $9.14, Takács András $35.42. Összesen: $106.94. 160-nál: Tóth György $50.28. 162- nél: Bado Sándor $25.14, Cambel Pál $37.70. összesen: $62.84. 163- nál: Molnár Lajos $41.13, Tóth Mihály $6.28. Összesen: $47.41. 164- nél: Fábián József $27.42, Fodor Józsefné $1.14, Kocsi Já­­nosné $16.00, Riczko Andrásné $14.84, Szabó Lajosné $35.42. Összesen: $94.82. 168-nál: Tizekker Erzsébet $25.14. 170-nél: Metti Ferenc $35.42, Szaniszló Pálné $15.00. Össze­sen: $50.42. 172-nél: Danka Józsefné $36,- 56, Groza János $40.00, Szénás Gyuláné $32.00. Összesen: $108.- 56. 174-nél: Patkó Gábor $34.28, Sárvári Sándor $30.84, Vincze Jánosné $10.28, Wrabel Pálné $4.56. Összesen: $79.96. 182-nél: Tóth Vilma $2.28. 186-nál: Kádár Mihály $9.14, Ráski Mihály $12i56, Idb. Rezes János $25.14, Tóth V. Istvánná $32.00. Összesen: $78784. 18 7-n él: Gombkötő Mártonná $12.56, Korcsog Jánosné $35.42, Krechnyák Pál $25.14, Kristian Ferencné $22.26, Magyar Ba­lázs $39.42. Összesen: $134.80. 188- nál: Kovács B. József $35.- 42, Puska Lajosné $13.70, Somo­gyi Irén $28.56. Összesen: $77.68. 189- nél: Veres János $28.56. 194-nél: Boros Ferenc $34.28, Kovács Jánosné $34.28. Összesen: $68.56. 197-nél: Kechbaum Sándor $18.28. '198-nál:- Dzurochin Mihály $4.56, Taraczközi Bálint $35.42. Összesen: $39.98. 204-nél: Kállay József $27.42, Rúzsa Sándor $10.28, Tóth Jő­­zsefné $25.14. Összesen: $62.84. 208- nál; Szerencsés Sándor $34.28. 209- nál: Huszár Ferenc $13.70. 213- nál: Kovács Sándor $28.56, Vágott István $37.70. Összesen: $66.26. 214- nél: Bokor János $32.00, Gáncsos Lajos $6.84, Gyurica Jó­zsef $35.42, Illés Ignác $70.84, Máté Sándor $10/28, Orosz A. Aladar, Ifj. $11.42. összesen: $166.80. 215- nél: Skrivanik Ferenc $35.42. 216- nál: Ifj. Németh József $9.14, Pillér Antalné $34.28, Spaits Péter $35.42, Tarafás Jó­zsef $27.42, Tóth Istvánná $28.- 42. Összesen: $133.68. 217- nél: Idb. Szűcs Sándor $9.14. 218- nál: Bodnár József $10.28, Husonyicza M. Ferenc $27.42. Összesen: $37.70. 220-nál: Palágyi Ferenc $3.42. 222-nél: Princz András $8.00. 226-nál: Kish Gyula $9.14, Si­pos Bertalan $3.42,- Vass András $11.42. Öszesen: $23.98. 229- nél: Idb. Szampiás József $28.56. 230- nál: Jurcso Jánosné $27.42 234-nél: Cook Józsefné $15.00, Kardos István $12.56, Serföző János $41.14. Összesen: $68.70. 239-nél: Mecseri István $36.56 242-néli: Anderko Mihályné $34.28, Mesoros István $24.00. Összesen: $58.28. 248- nál: Bencze Pál $26.28 Ifj. Grosz Ferenc $30.84. Össze­sen: $57.12. 249- nél: Brenner János $28.56 Ifj. Farkas Miklós $2.28, Kasko­­csák Mária $8.00, Mondics István $37.70, Nyíri Imre $34728. Ösz­­szesen: $110.82. 257-nél: Ondrejka József $29.70. 261- nél: Kabana József $20.06 Piskura György $21.70. Összesen: $41.76. 262- nél: Csatlós Mártonná $25.14, Laczko János $34.28, Vá­­rady György $20.56. Összesen: $78.98. 270-nél: Grega Sándor $32.00. 275-nél: Ifj. Ángyán Flórián $28.56, Bogdan Jánosné $43.42, Ifkovics Andrásné $27742, Kapo­­nya Mihály $28.56. Összesen: $127.96. 278-nál: Patvaros Béláné $34.- 28, Schnittchen Antal $35.42, Összesen: $69.70. 282-nél: Dávid József $34.28, Seprődy Imre $8.00, Seprődy Im­­réné $10.28. Összesen: $52.56. 284- nél: Bajusz Miklós $17.14. 285- né’i: Farinelli Mária $21.70 286- nál: Baranyi Gyula $12.56, Csizmadia Józsefné $22.84, Mitru István $12.56. Összesen: $47.96. 288-nál: Szallár János $18.28, Tóth István $35.42, Zigo János $34.28. Összesen: $87.98. 292-nél: Spanyol Istvánná $12.56. 293-nál: Gergely Istvánná $33.14. 296-nál: Födi Mátyásné $19.42 Hegedűs Margit $40.00, Simon Ferenc $35.42. Összesen: $94.84. 302-nél: Bonitz B. Domonock $36.56, Farkas Lajos $13.70, Pa­tsy János $30.84. Összesen: $81.10 305-nél: Kocsi Istvánná $26.28 Péter Zsigmond $12.57. Össze­sen: $38.85. 310-nél: Antosik András $8.70, Sebők Dániel $34.28. Összesen: $42.98. . 312- nél: Baczuk Istvánná $10.28. 313- nál: Fodor Sándor $35.42. 321-nél: Molnár Mihály $28.56 Valter Jánosné $26.28. Összesen: 54.84. 327-né}: Barkó Lajos $29.70, Ifj. Szalma József $9.80. - Össze­sen: $39.50. 329-nél: Péter Mátyás $17.14, Tóth Istvánná $34.28. Összesen: $51.42. 335- nél: Dudás Zoltán “$25.14. 336- nál: Orr Józsefné $27.42. 337- nél: Drexler Mihály $26.- 28, Mock Kondrád $22.84. Össze­sen: $49.12. 338- nál: Bokányi Miklósné $25.14. 342- nél: DeMild Julia Mrs. 35.42, Igyártó Lajos $27.42, Me­yer J. Vilmos $29.70. Összesen: $92.54. 343- nál: Ifj. Dóka István $12.- 56, Szakács Albertné $15.00. Ösz­­szesen: $27.56. 347-nél: Alexa János $16.00. 349- nél: Fodor Gáborné $27.42 350- nél: Idb. Ádám Mihály $8.00, Kovács B. János $24.00, Vargo János $35.42. Összesen: $67.42. 352- nél: Bujaki Dezső $36.56. 353- nál: Sharik János $49.71. 360-nál: Mohacsek Péter $17.14 363-nál: Dimitrovich Miklósné $15.00. 367-nél: Idb. Lovas György $17.14. 373- nál: Árpási Márk $13.70. 374- nél: Pintér Jenő $36.56, Skotek Sámuel $6.84. Összesen: $43.40, j

Next

/
Oldalképek
Tartalom