Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1942. január-december (29. [!40.] évfolyam, 1-25. szám)

Tárgymutató

Vasvármegye Hivatalos Lapja 1942. évfolyamának tárgymutatója. Oldal A. Á. Acsádi segédjegyzői állás betöltése: 181 Alsó-felsőszelestei körbábai állás betöltése: 327 Alsósági irnoki állás betöltése: 241 Alsószölnöki körorvosi állás betöltése: 305 Apátistvánfalvai szülésznői állás betöltése: 122 Állami útépítésekre vonatkozó versenytárgya­lási hirdetmény: 225 Állami és th. utak átkelési szakaszainak épí­tése, fenntartása fejében fizetendő hozzájá­rulások újabb megállapitása: 332 Állategészségügyi havi kimutatás: 24, 50, 113, 123, 145, 161, 179, 183, 194, 206, 217, 229, 236, 246, 256, 262, 270, 282, 295, 310, 321, 330, 353, 377, 390 Állati hullák feldolgozására állategészségügyi telepek létesítése: 300 Állatorvosi magángyakorlatra vonatkozó sza­bályrendelet módosítása: 17 Állatorvosok 1942. évi kiszállási napjai: 30 Állattenyésztési alap 1942. évi költségvetése: -16 Állattenyésztési alap 234.000 P-ös kölcsöne: 163 Állattenyésztési bizottság 4 tagjának megvá­lasztása: 18 Állattenyésztési szabályrendelet: 51, 199 Álattvásárok 1942. évi jegyzéke: 25 Arvaházi épület tatarozása: 195 Árvíz, hófúvás, hegyomlás által okozott köz­lekedési veszélyek elhárítása: 125 B. Babos Istvánmezőg. cselédkönyvénekmegsem- miisitése: 194 Ballek Jánosmunkástoborzási engedélye: 200 Balogh Gyula dr. szabadsága: 292, 374 Balogh Sándor dr. szabadsága: 305 Barvig Stefánia honosítása: 310 Bauer Miklós ritkaházai lakos munkakönyvé­nek megsemmisítése: 183 Bazsó István egyházasrádóci lakos murhale* veiének megsemmisítése: 179 Baráth Endre kerékpárigazolványának meg­semmisítése: 193 Bábaképezdei felvételi hirdetmény: 186 Bánki Ferenc dr. szolgabiró szabadsága: 267 Oldal Bársony István munkakönyvének megsemmi­sítése: 320 Beke Irma életjáradékának folyósítása: 247 Beliznai Sándor dr. városi orvosi teendők el­látásával való megbízása: 316 Benkics Sándorné kerékpárigazolványának megsemmisítése: 399 Berkeháza község vadászati jogának hasz­nosítása: 248* Bérbaltavár község vadászati jogának hasz­nosítása 235 Bilkei füszerkeverék forgalomba hozatala: 175, 186 Blum Lajos dr. vashidegkuti körorvos meg­bízása a felsölendvai orvosi kör teendőinek ellátásával: 374 Bodóhegy község vadászterületének hasznosi­250 Bolla József kerékpárigazolványának meg­semmisítése: 216 Bolla Sándor kerékpárigazolványának meg- semmisiése: , 228 Boros László dr. 'körorvos szabadsága: 257 Bors János kondorfái lakos munkástoborzási engedélye: 304 Bozzai község vadászterületének haszno­sítása: 110, 182 Börzsönyi Ernő vépi lakos petroleum jegyé­nek megsemmisítése: 330 Brandin Szilviusz dr. körorvos szabadsága: 257 Brenner Józsefné özvegye nyugdijának meg­állapitása: 301 Büdfalva község vadászati jogának haszno­sítása: 268 C. Cs­Czeizel János dr. főorvos szabadsága: 305 Celldömölk község 9.000 P-s kölcsön ké­relme: 315 Celldömölki közkórház 1942. évi költség- vetése: 4 Celldömölki közkórház szennyviztartójának költségeire fedezet biztosítása: 314 Celldömölki közkórház alkalmazottainak karácsonyi segélye: 344 Celldömölki közkórház 1943. évi költség vetése: 342

Next

/
Oldalképek
Tartalom