Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1919. január-december (17. évfolyam, 1-34. szám), A Vasvármegyei Forradalmi Kormányzótanács Hivatalos Közlönye, 1919. április-július (1-18. szám)

Betűsoros tárgymutató

BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ „VASVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA" 1919. ÉVFOLYAMÁHOZ. Oldal A Adótartozások egyrészének kékpénzzel való be­fizetése 158 Andrásfai postahivatal működésének beszünte­tése 7 Anyakönyvek, agyakönyvi nyomtatványok meg­rendelése 63 Ausztriába való állatcsempészet megakadályozása 35 Ausztriába való gabona kicsempészésének meg­akadályozása 2 Á Állomáshelyükről elmenekült közigazgatási alkal­mazottak ideiglenes elhelyezése 198 Állatcsempészet (Ausztriába való) megakadályo­zása 35 Állatforgalom 7, 11, 25, 34, 42, 50 Állati ragadós betegségekről szóló heti kimutatás 7, 11. 25, 33. 42, 49, 55, 61, 70, 75, 88, 89, 97 Arlejtési hirdetmény 88 Árucsereforgalom a külfölddel 78 Árvaházi alapnak 1918—19. tanévi költségvetése . 71 Árverési hirdetmények 48, 60, 61. 69, 83, 88, 97, 100, 104, 105, 106, 107, 188, 122, 123, 124, 129, 130, 131, 133, 138, 154, 164, _ 171, 172, 193, 203, 235, 247, 248, 253, 256 Ásványolajtermékek legmagasabb árának meg­állapítása 86 Állati hullák el nem földeléséből származó ve­szélyek megelőzése 169 Átvevöbizottságok átszervezése 114 Átvevöbizottságok napidijai 126 B. Bankjegyeknek takarékbetétként a póstatakarék- pénztáraknál való elhelyzése 81 Benzinkészlet igénybevétele 144 Bécsi távirati iroda közleménye 138 Oldal Békéscsabának rend. tanácsú várossá átalakulása 4 Bolseviki uralom alatt engedélyezett névváltoz­tatások érvénytelenítése " 226 Bor fogyasztása és forgalma 160 Brandstein István és társainak kérelme a szocializált kéményseprő üzemeknek a magántulajdonba való átvétele folytán előállott jogviszonyok rendezése ügyében 142 Burgonya felár megállapítása 195 Burgonyatermés (1919. évi) záralávétele, igénybe­vétele és felhasználása 226 Búza és rozsra érvényben levő jutaléknak árpára és tengerire való kiterjesztése 233 Büntetések végrehajtásának felfüggesztése (sajtó­ügyekben) 4 Büntető eljárás során lefoglalt iparcikkek igénybe vétele 36 Borostyánkői körjegyzőség községeinek a kőszegi járásból a felsőőri járásba való átcsatolása 239 C. Corolelin szőlőkötöző papír spárga ajánlása 65 Czelldömölk község vámdij szabályzata 49 Cukor kiszolgáltatásának eltiltása italok kimérésére szolgáló üzletekben 148 Cukrászok és mézeskalácsosok anyagi igénylésé­nek kielégítése 168 Cs. Cselédek fejadója 221 Cselédek konvenció gabonájának igénybe vétele 221 Cselédeknek és munkásoknak, kik bevonultak, szolgálatból való elbocsáttással való fenyegetése hadsereg elleni bűncselekmény 175 Csendőrség liszt ellátása 131 Csendőrségi gazdaságok termésfeleslegének köz- fogyasztásra átengedése 157 Cséplési biztosoknak felmentése 113 Cséplési munkabérek megállapítása 149

Next

/
Oldalképek
Tartalom