Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1910. január-december (8. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-27 / 4. szám

26 — egyéb vonatkozó törvények és rendeletek értelmében, minden személyi tekintetek nélkül, megtorlás terhe mel­lett, teljesítsék kötelességeiket, a törvény rendelkezéseit szigorúan álkalmazzák. Az e tekintetben felöltő bármely mulasztást a közigazgatási bizottság a legszigorúbban toroljon meg. Budapest, 1909. november hó 20-án. A minister helyett: Tóth sk., államtitkár. 4397—903. kib. sz. A hivatalos másolat hiteléül. Szombathely, 1909. deczember 30. BOROSS sk., vm. irodaigazgató. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények. Törvényhatóság: Vas. Sorozó járás : Szombathely A teljesen ismeretlenek lajstroma. 6-cd N C/3 A teljesen ismeretlenek vezeték- és kereszt- vagy másik neve, esetleg egyéb A születés éve, napja és helye (ország, megye járás) Vallása >> 50 cd > <y S Cß QJ <v >> >* C e a) az apa vezeték- és kereszt- vagy másik neve b) az anya családi- és A teljesen ismeretlen születése idejében a szü­lőknek esetleg csupán az anyának-o o Hm mellékneve > > •O '£ kereszt- vagy másik neve foglalkozása ' lakhelye és házszáma 1 Horváth Ferencz 1889. Vili, 23. Vassurány rk. tv. István Gerse Julia urod. erdős Vassurány 2 Vidra Béla 1889. II/2 r ff Péter Szabó Mária ur. gépész ff 3 Reich Béla Károly 1889. VII/16.' Alsószilvágy ág ev. * János Szeresim Karolin bérlő Alsószilvágy 4 Ewa Ferencz 1889. VII1/16 Ntlövő rk. tvt. Ewa Teréz szolgáló Nlövő 100. 5 Glusel Ferencz 1889. X/30. » tv. Ferencz Krachler Paula béres V 6 Horváth József 1889. IX/3. Szentpéterfa j» Jl József Kovács Julia urod. gazd. Szpéter 7 Horváth János 1889. IV/27. S.-ujfalu •n V József Vörös Mina napszámos S-ujfalu 33. 8 Fasset József Valentin 1888. X1I/25. Wien V n József Hien Aloizia » ff 9 Balika Ferencz 1888. VIII/23. Köveskut a. f) » István Kovács Anna csordás Köveskut 13 10 Horváth Mihály 1888. VII, 9. Nagyunyom i» József Szabó Rozália Soós Erzsébet napszámos Nagyunyom 11 Soós Károly 1887. V/2. Budapest ff tvt. ’ ff 12 Takács József 1887. Xll/29. Dömötöri n tv. István Doller Rozália kocsis Dömötöri 13 Peischler József I 1887. VIII/19. Hlövő n ff István Unger Teréz i íöldmives 1 Hlövő Szombathely, 1910. január 18. szolgabiró. Törvényhatóság Vas. Sorozójárás Felsőőr. A teljesen ismeretlenek lajstroma. Folyó szám A teljesen ismeretlenek vezeték- és kereszt- vagy másik neve, esetleg egyéb mellékneve A születés éve, napja és helye, ország, megye, járás Vallása Törvényes vagy törvénytelen a) az apa vezeték- és kereszt- vagy másik neve b) az anya családi- és kereszt- vagy másik neve A teljesen születése id< löknek esetle anyá foglalkozása ismeretlen íjében a szü- g csupán az nak lakhelye és jházszáma i Lehár Antal 1889. jun 5 Pinkaóvár rd. tv. József vasúti műnk. Feuer Anna 2 Bischling Róbert 1889 jul. Árokszállás ff tvt. Bischling Karolin Hidasrákosd 3 Horváth Mihály 1889. márcz. 7. Örállás ff Horváth Karolin czigánynő 4 Venis Mihály 1889. aug. 11. Őrállás ff ff Venis Antonia Őrállás 768-910. sz. A Vármegyei Hivatalos Lap V. rovatában közlendő. Szombathely, 1910. január 19. Alispán helyett: dr. RADÓ sk., főjegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom