Vasárnap, 1885. október - december (6. évfolyam, 1-5. szám)

1885-10-18 / 1. szám

TARTALOM. 1. Isten dicsőítése. K. K. 3. lap. 2. Vasárnapi nyugalom. 3. 1. 3. Uj „Vasárnap“ régi hit. Thómay József. 5. 1. 4. Fogadás. Molnár Sámuel. 8. 1. 5. Az angyal. 18. 1. 6. A szeretet hatalma. 20. 1. 7. Nemes gyász. 21. 1. 8. A kik a predikáczió végét nem szokták bevárni. Thómay József. 21. 1. 9. Apró történetek. 22. 1. 10. Bibliaolvasási kalauz, 24. 1. Tisztelt olvasóinkhoz! „ Vasárnap“-unk a zavart okozó 1—2 számjelek helyett 1-el lesz jelölve. Figyelmeztetés után tesszük ezt. Az év folyamában huszonhat ilyen egyes számot adunk, s hogy minél építőbb érthetően írott czikkeket közöljünk: Isten segedelmével azon igyekezünk. Az Ur áldja meg a „Vasárnap“ olvasóit, s az Ur napjának megszentelőit. Czelder Márton.

Next

/
Oldalképek
Tartalom