Vadász- és Versenylap 59. évfolyam, 1915

1915-11-12 / 75. szám

344 élre s már ugy látszott., hogy ketten intézik el a futás sorsát. Nyilván csakis Stodolka fölénye roppan­tott;. össze erejét annyira, hogy még helyezést sem nyert. Csillár a távoszlopig az élen tartotta magát. * Tradition már az at elején kivált a pályázók 60­rából, igv aztán Potztausend elég kónnyü feladat előtt állott. A hároméves akként gyözött is, bár az egész uton veszélyeztette a lovas nélkül folyton mel­lette száguldó Tradition, amely végül is előtte ment át a ezélon, illusztrálásául annak, hogy az évszáza­do- ezéltudatoe tenyésztés mennyire kifejlesztette a teli véreknél a versenyzés ösztönét. Banda Rudi, mely második lett, a legjobbat futotta ki ujbul. tíold­nak viszont liosszu volt ez az nt: az utolsó gátat már holtfáradtan vette, épen hogy átjött rajta. Belcastello az Oszczep által megnyert futásban is versenyben volt, igy győzelme kedvező súlya folytán már eleve sem volt kizárva. Győzelméhez ugyan hozzájárult az, hogy ngy Rancho. mint Bona fides lassan kezdettek, s Bona fidesnek kivül kellett ke­rülni, a belül jövő Ranch, utja pedig egy ideig el volt zárva. Ám a győzelmi stilus arra vall. liogy az ötéves minden körülmények között győzött volna. Belcastello ma olyan jó, a milyen volt előző évek­ben legjobb korában. Jól futottak egyébként a me­zőnyből Radau, inely az egyenesben is ujitott, to­vábbá Kiloa, mig Quo vadisnak, ugy látszik, nem konveniált a talaj. Versenyjelentés. Bécsi novemberi versenyek 1915. Ötödik nap. Csütörtök, november 11. I. Eladóverseny. 2000 K I., 300 K II., 200 K III. 1600 in. (17 aláirás.) Zöldréti ménes 3é p her Croons Wool Winder — Mákvirág 11. 50 Markó L. 1 Hg. Hohenlohe-Oehringen 3é 8 k Opium 53 l/j Korb f \\ . Schlesinger & Comp. 6é s her Nándor 61 V» Danek f Br. Rothschild A. 3é p in Banco 55 Hollinger L. 4 Dunaszigeti ménes 3ó p k Amourette 46% Mayer E. 0 Dr. Heilpern J. 6ó p k Graiiola 51 % Markó J. 0 Horn A. ur 6é f m Hindu 57 Gulyás 0 Mautner V. ur 3ó stp k White Lake 45 Takács 0 Őszi K. ur 5é s m Lovacskám 57 Pretzner 0 Totalisateur: 10:52. Helyrefogadások: 20:26 I., 20:21 Opium, 20:36 Nándor. A többi ló quotája győzelem eseten: 21 Opium, 76 Lovacskám, 105 Náu­dor, 114 White Lake, 123 Gratiola, 136 Banco, 334 Hindu, 518 Amourette. Könyvfogadások: Pari Opium, 3 Crocus és Lovacskám, 6 White Lake, 8 Banco, Hindu és Nándor. 12 Gratiola, 20 Amourette. Kiizd. után fejh. nyerve, bolt verseny a 2-ik helyre, nyakli. 4-ik. A győztes SIOU K-ért visszavásárol látott. Ver­senyórték : 2000 K I.. 255 K a két 2-ik mindegyiké­nek, 370 K a versenypéuztárnak. Idő: 1 É49°/ 1 0. Hindu ugrik el a vezetéssel Amourette és Gratiola előtt, mig a sort Banco zárja be, a kissé megkésett Crocus előtt. A field változatlan sorrendben jön az egyenes közepéig, ahol Opium szökik a frontba, majd a hátvédből Crocus nyomul fel, követve Nándor ál­tal. Crocus a tribünöknél határozottan az élre megy és küzdelem után győz a holtversenyt futó Opium és Kémdor előtt. II. Nyeretlen kétévesek versenye. 3000 K I., 700 K II.. 300 K III. 1000 m. (15 aláirás.) Gr. Wenckheim D. stp m Willkommen Myrani— Winpole 57 Szilágyi 1 Dreher A. ur p k Saperlott 50% Baseli 2 (ir. Wenckheim D. s k Ágota 47 Pintér A. 3 Pusztai ménes s k Sakk 48 Marleó J. 4 Br. Rothschild A. p m Piano hl Hollinger L. 0 V. Schlesinger & Comp, s m Jávor öcscse 49'/, Friedrieh 0 s k Ophelia 60% Danek 0 Totalisateur: 10:26 I Willkommen és Ágota). Helyre­fogadások : 20:34 I., 20:30 II., 20:44 III. A többi ló quotája győzelem esetén : 33 Sakk, 38 Jávor öcscse "3 Ophelia, 58 Saperlott, 153 Piano. Könyvfogadások : 2 Sakk, 3 Ophelia, 4 Ágota, 5 Saperlott és Willkom- men, 6 Piano, 8 Jávor öcscse. Könnyen 2 h. nyerve, fejh. 3-ik. Ophelia 6 hosszat veszitett a startnál Ver­senyérték : 2970 KI. 670 K II.. 270 K III., 450 K a versenypénztárnak. Idő: 107°/, Ágota, Sakk és Saperlott együtt haladnak Piano, Willkommen és a többiek előtt. A távoszlopnál Will- kommen elmegy társaitól és könnyen nyeri a futást. Hl. Kaisermühlenl dij. 3000 K I., 700 K II 300 K 111. 20 0 m. (6 aláirás.) Mautner V. ur 3é p m Trenherz Wool Winder—Faith 58 Korb 1 Bam Iter gor I. ur 4é s m Gimpli 57% Bernár-zkv 2 W. Sehlesinger & Comp. 4é p m Ahrakoló 53% * ... , Danek 3 Wanke (,. uraö 4é p k Manón 41 Mayer E 4 Totalisateur: 10:17. Helyrefogadások: 20:26 I., 20:28 II., A többi Jó quotaja győzelem esetén: 35 Abrakaié, 42 Gimpli, 115 Manón. Könyvfogadások 1% rea Treuherz, 2'/, Abcakoló és Gimpli. 8 Manón Kennyen 4 h. nyerve, 1 h. 3-ik. Versenyérték: 2970 K I., 670 K II., 270 K III.. 180 K a versenvpénztár­nak. Idő: 216« ,„. Manón hosszakkal vezeti Gimplit és két társát az egvenesbe. a hol Treuherz megy frontba Gimpli és Ahrakoló elé. A Wool TTradtr-mén végül fölennyel győz. IV. Bucsuverseny. 3000 K I., 700 K II.. 300 K III. 2éveseknek. Táv. 1100 m. (14 aláirás.) Sölliager R. száz. s m Arktos Mindig—Armada 50% Szilágyi Gestüt Miibliiof p m Konradin 53 Markó L. Gr. Lamberg H. lov. tbnk s m Kritiker 55% Hollinger L. W. Schlesinger & Comp, s k Misogyne 51% Danek Mautner V. ur p m Ikarus 55% Korb 0 Totalisateur: 10:25. Helyrefogadások: 20:30 I.. 20:38 II. A többi ló quotája győzelem esetén : 35 Ika­rus, 40 Konradiu, 78 Kritiker, 87 Misogyne. Könyv­fogadások : 1 % Arktos, 1% Ikarus. 4 Konradin. 5 Kritiker, 6 Misogyne. Bizt % h. nyerve, »/, h. 3 ik. Versenyérték : 2970 K 1.. 670 K II., 270 K III, 420 K a verseny pénztárnak. Idő: 1'12°/ I 0. Arktos kap leghamarabb lábra Konradin, Kriti- ker és Ikarus előtt. Arktos mindvégig az élen járva, biztos győzelmet arat Konradin ellen. V. Martini handicap. 5000 K I., 1000 K II., 500 K III. 2éveseknek. 1300 m. (21 aláirás.) Milne F. ur p bei Stodolka Falb— Osmonda 50'/» Kor' 1 1 Gestüt Mühlhof p m Rima 54 Markó L. 2 Reeves H. ur p m Kertbeny 53 Danek 3 Dunaszigeti ménes p k Vicenza 53 Markó J. 4 Gr. Wenckheim D. stp m Csillár 53 Szilágyi 0 Bamberger I. ur p k Rózsabimbó 50'/Berniczky 0 Jaross S. ur s k Helyre 51 V» Baseli 0 W. Schlesinger & Coiiip. p m Fognyél 45 Friedrich 0 Totalisateur: 10:72. Helyrefogadások: 20:52 I., 20:40 II., 20:44 III. A többi ló quotája győzelem ese­tén : 48 Csillár. 50 Kertbeny, 51 Rima, 57 Vicenza, 77 Rózsa bimbó, 100 Helyre, 452 Fognyél. Könyvfoga­dások : 2% Vicenza, 3 Rima, 4 Csillár, Kertbeny és Rózsa bimbó, 5 Stodolka, 6 Helyre, 12 Fognyél. Könny. 2 b. nyerve, 1% h. 3-ik. Ver=euyérték: 4950 K 1., 950 K II., 450 K III., 690 K a versenypénztárnak. Idö: l-26%„. Kertbeny, Rózsa bimbó és Vicenza láthatók az élen Rima, Stodolka és a többiek előtt. A távoszlop­nál Rima és Kertbeny haladnak együtt, azonban ekkor Stodolka nyomul fel fokozatosan, majd elhúz társaitól és végül könnyen győz. VI. Gátverseny. Handicap. 3000 K I., 700 K II., 300 K III. 2800 m. (10 aláírás.) Gestüt Mühlhof 3é p m Potztausend Robert le Diable—Parányi 61 Tám 1 Mélik A. nr 4é stp m Banda Rudi 68'/» Baluska 2 Győrffy M. urnő 4é s m Bold 68 Nosal 3 W. Schlesinger & Comp. 4é p her Remorqueur 66 Popovits 4 Br. Rothschild J. 4é p m Tradition 71 Szente 0 Issekutz Gy. száz. 6é s her Royal Mail 69 % Csompora 0 Totalisateur: 10 52. Helyrefogadások: 20:52 I., 20:68 II. A többi ló quotája győzelem esetén: 20 Tradition, 49 Bold, 74 Royal Mail, 117 Banda Rudi, 122 Remorqueur. Könyv fogadások : Pari Tradition, 3 Potztausend, 3% Bold, 5 Royal Mail, 6 Banda Rudi és Remorqueur. Könny. 4 h. nyerve, 1 h. 3-ik. Remorqueur 15 hosszat vesztett a startnál. Tradition megvált lovasától. Versenyérték: 2970 K I., 670 K II., 270 K III., 240 K a versenypénztárnak. Idő: 3'22% 0. Potztausend vállalja magára a vezetést Tradition, Bold, Royal Mail előtt, mig hátul a startnál meg­késett Remorqueur galoppozik. A túloldalon Tradi- tion kiválik a pályázók sorából és ezután megnyúlik a mezőny. A rövid oldalon Potztausend már hosz­szakkal jár az élen, vole a lovas nélküli Tradition, utána a felnyomuló Remorqueur, Banda Rudi, hát­rább Bold, messze a végén pedig Royal Mail. A sorrendben ezután lényeges változás nem történik. Potztausend könnyen bevezet, mig Banda Rudi és Bold Remorqueur elé nyomulnak fel. VII. Handicap. 3000 K I., 700 K II., 300 K III. 1800 m. (28 aláirás.) Zöldréti ménes 5é stp her Belcastello Spiridion— Betsy Bouncer 53 Plüscl ke 1 Lov. Hübner R. 4é s m Bona fides ól 1/, Markó J. 2 Vincekerti ménes 5é s her Sopron 55% Gulyás 3 Gr. Henckel A. 5é p m Rancho 51 Bernáczky 4 Gr. Arco-Zinneberg M. 3é p m Radau 56% Hollinger L. 0 Mautner V. ur 3é p m San Salvador 52 Takács 0 Gr. Wenckheim D. 4é p m Quo vadis 54 Szilágyi 0 Pusztai ménes 5é s m San Gallo 50 Schuster 0 Br. Rotbscbild J. 4é p her Kipattant 49 Bäsch 0 Dimaszigeti ménes 4é s k Sagesse 46% Popovits 0 W. Schlesinger & Comp. 3é p m Kiloa 45 Friedrich 0 Herr K. Hartmann 3é s m Berengar 44 Mayer E. 0 Totalisateur: 10:74. Helyrefogadások: 20 56 I 20:100 II., 20:90111. A többi ló quotája győzelem ese" tén : 43 Rancho, 55 Quo vadis, 89 Kiloa, 94 Kipat­tant, 124 Sopron, 127 Bona fides, 139 San Gallo, 175 Radau, 176 Sagesse, 313 Berengar, 397 San Salvador. Könyvfogadások: 1% Rancho, 3 Quo vadis, 4 Belcastello, 6 Bona fldes, 8 Kiloa ós San Gallo. 10 Sagesse és Sopron, 12 Kipattant és Radau, 16 San Salvador, 20 Berengar. Könnv. 2% h. nyerve' % h. 3-ik. Versenyérték : 2970 K I.} 670 K II., 270 K 111.. 620 K a versenypénztárnak. Idő: 201 4/ l 0. Quo vadis ugrik el a legjobban, de mihamar átadja a vezetést Sopronnak, melyet ekkor Radau, Quo vadis. Kiloa követnek az eléggé zárt mezőny előtt, amelyet Rancho zár be a lassan kezdő Bona fides és Sau Salvador előtt. Az egyenesre még Sopron és Radau jönnek be elől, de közben Belcastello és Bona fides is az előtérbe nyomulnak, Rancho pedig n kor­lát mellett próbál felzárkózni. A távoszlop után Bel i nstello ellinz a mezőnytől és könnyen győz az üldö­zésére induló Bona fides ellenében. A bécsi októberi és novemberi meeting statisztikája. i. Istállótidajdononaink. I. II. dijat nyert III. Üszny. Mautner V. nr 9 7 6 146206', Gr. Zamoyski Zs. 5 2 2 42060 W. Schlesinger & Co. 7 6 9 22698'* Dreher A. ur 3 5 9 21030'/, Pusztai ménes 4 4 6 20440 Zöldréti ménes 5 1 3 18250 Hr. Baich P. fhdu. 4 — 1 17380 Ószi K. ur 4 1 — 172(0 Szemere M. ur 3 2 3 16720 Gestüt Mühlhof 4 3 2 15010 Lov. Hübner R. 4 4 3 14453'/, Fenéki ménes 3 1 1 11090 Gr. Wenckheim D. 3 4 5 13640 Lov. Landau H. 2 2 2 13450 Br. Harkányi J. 2 3 1 13250 Hamberger 1. ur ,1 4 2 11610 Gestüt Arpádhalom 2 2 3 10180 Jankovich-B. Gy. ur 1 2 — 10170 Milne F. ur 3 1 1 9410 Lengyeltóti ménes 2 1 1 7060 Üunaszigöti menes 1 1 1 6170 Föld A. ur 1 3 — 5980 Bogáthy M. száz. 9 — — 5940 Dávid E. ur l 1 — 5900 Söllinger R, száz. l 3 — 5790 Pettendi ménes l — 2 5670 Gr. Arco-Zinneb. M. l 1 — 5620 Br. Üchtritz Zs. l 3 — 4980 Kina A. fhdn. 2 — '— 4970 Mr. Adrién 1 — — 4950 Gr. Zichy A. 1 ' — — 4950 Győrffy Ál. urnő 2 — 1 4543'/, Vineekerti ménes 1 1 2 4140 ' Br. Harkányi A. 1 — — 3666'/, Mélik A. ur 1 1 — 3640 Hg. Hohenlohe-Gohr — 5 1 3095 Rex J. urnő 1 — — 2970 Parnói ménes 1 — — 2970 Leopold F. ur 1 — 1 2450 Gr. Henckel A. — 3 — 2290 Gr. Stubenberg J. 1 1 — 2280 Dörpe F. ur — , 1 3 2040 Zombory K. ur 1 — — 2000 Gr. Meran J. 1 — — 2000 Br. Rothschild A. — 1 2 1940 Hg. Pálffy M. — 2 1 1880 Jaross S. ur — 2 — 1620 Péchy A. ur — 2 — 1620 Fejes M. urnő — 1 — 150O Meichl üy. ur — 1 1 1220 Gr. Lamberg H. — 1 1 940 ligner P. száz. — 1 — 930 Reeves H. ur — — 3 810 Molnár L. száz. —_ — 2 680 Br. Rothschild J. — — 2 540 Dr. Heilpern J. — 1 — 280 Fáy Halász G. ur — — 1 270 Göpp R. ur — — 1 270 Milne H. ur — — 1 250 II. Idomárok eredményei. Butters Frank Martinkovich Zasepa Ball Geoghegan Adams Hesp J. Kaposi Horváth Szigeti Planner A. Hitch Milne F. Bohra Milne H. Beesőn J. Id. Vivian Ifj. Vivian I. 9 13 5 5 6 3 5 5 6 4 3 5 3 3 3 2 1 a II. dijat nyert 7 7 2 7 5 1 5 6 1 2 4 8 4 5 2 4 9 III. 5 8 2 2 1 11 2 5 6 3 3 3 2 1 2 3 összny 146206'/ 50970 42060 27880 23320 22256'/ 20480 19586' 19518 1/ 17240 16720 16453' 14785 14670 13060 13000 11610 10480

Next

/
Oldalképek
Tartalom