Vadász- és Versenylap 59. évfolyam, 1915

1915-11-10 / 74. szám

340 VADÁSZ- ÉS VHRSENY-LAP íalC. november 10. II. Angarteni díj. 30C0 K 1, 7C0 K II., 300 K III. 1600 m. 117 aláirás.i Gr. Zamoyski Zs. 3é s m Oszczep Sac-ä-Papier— Cross Patty 58 Gulyás 1 Br. Harkanyi J. 4é p k Flavia 67V, Csiszár 2 W. Schlesinger & Comp, 6é s her Nándor 55 Danek 3 Zöldréti ménes öé stp her Belcastello 55 PlUschke 4 Mautner V. nr 3é p k Hagia Sofia 50 Korb 0 Zárgondnok 5é p m Sacher 61 1, Janek G. 0 Totalisateur: 10:26. Helyrefogadások: 20:30 I., 20 36 II. A többi ló quotája győzelem eseten: 40 Flava. 41 Sacher. 56 Hagia Sofia. 110 Nándor, 199 Belcastello. Könyv fogadások : I', Oszczep, 2 Flavia, 4 Sacher, 6 Hauia Sofia, 8 Nándor, 12 Belcastello. Ktlzd. után '', h. nyerve, 1 , h. 3-ik. Yerseuyerték : 2910 K I.. 670 K II., 270 K III., 510 K a verseny­penztarnak. Idft : l'47 1/„, Flavia ugrik el a vezetéssel Sacher és Nándor elótt, mig a sort Hagia Sofia zárja be. Háromszáz méterrel a őzei elótt tömörül a mezőny, amelyből Oszczep nyomul fel a vezető Raeburn-kancza mögé. A tribü­nöknél Oszczep elhúz Flavia mellől és küzdelem után a második helyre utasítja. III. Kétévesek handicapja. 3000 K I, 700 K II., 30o K III. 1260 m. (17 aláirás.) W. Schlesinger & Comp, s k Misogyne Gouvernant— Miss Knight 55'/, Dauek 1 Br. Üchtritz Zs. s k Helene IP. 57", Vöde 2 Gr. Wenckheim D. stp m Csillár 56'/, Bernáczky 3 Dreher A. ur p k Matapan 54 Csiszár 4 Gr. Meran J. p m Körösladány 53'/, Gulyás 0 Solling- r K. száz. p m Kronos 48 Markó J. 0 Zöldreti ménét p k Benrcnuta 50 Ba-ch 0 Totalisateur: 10:50. Helyrefogadások: 20:32 I., 20 46 II., 20:38 III. A többi ló quotája győzelem ese­tén : 38 Matapan, 52 Csillár, 56 Körösladány, 75 Helene W. és Kronos, 127 Benveuuta. Könyvfogadá­sok : 2'/- Mnfapan, 3 1/, Csillár és Misogyne, 4 Körös­ladány, 5 Helene W., 12 Benveuuta és Kronos. Küzd. után rövid fejh. nyerve, fojh. 3-ik. Versenyérték: 2970 K I., b70 K II , 270 K III., 310 K a verseny­pénztáraak. Idő: lT7 6/, 0­Matopan, Benveuuta ós Misogyne szinei láthatók az élen, belül a startnál késett, de jól felzárkózó Króm s galoppozik a többiek előtt. A tribünöknél Misogyne megy frontba, belülről Helene W., kívül­ről Csillár nyomul fel és a három telivér szorosan egymás mellett halad a czél felé. A finis végül Misogyne javára dől el. IV. Novemberi handicap. 5000 K I., 1000 K II., 500 K IH. Táv. 1100 m. (23 aláirás.) Gestüt Árpndlialom 4é s m Neveletlen Gouvernant— Flower Girl 66 Janek G. 1 Péchy A. ur 3é p m Biagueur 43'% Korb 2 Pusztai méces 3é s k Tit •k 50 Schuster 3 Dreher A. ur 3ó p k 0 weh-' 49 Gulyás 4 Zöldréti ménes 56 p k Hadd 58'/, Csiszár 0 W. Schlesinger & Comp. 3é s m Ballon 54'% Friedrich 0 Jaross S. ur 3é s k Hohe Wart 52'% Böde 0 Lov. Landau H. 4é stp k Suskus 52 Markó L. 0 uszi K. ur öó p m Rabló 51V, Pretzner 0 ligner P. száz. 6é p m Dara 52'/« PlUschke 0 Őszi K. ur 5é p m Fajankó 49Danek 0 W. Schlesinger & Comp 3ópm Almos 38 Mayer E. 0 Gr. Henekel A. 3é s m Monarch 35'/, Hitch 0 Totalisateur: 10:132. Helyrefogadások: 20:58 I., 20:30 II . 20:32 III. A többi ló quotája győzelem ese­tén : 47 Titok, 49 Biagueur, 57 Fajankó ós Rabló, 83 0 weh!, 96 Suskus, 120 Dara, 146 Hadd, 163 Hohe Watt, 249 Álmos és Ballon, 421 Monareh. Könyvfo­gaditsok : 3 Titok, 4 Biagueur, 5 0 weh ! és Rabló, 6 Dara, Fajankó és Hohe Wart, 8 Neveletlen és Suskus, 12 Ballon és Had.l, 14 Álmos, 16 Monarch. N'yakh. nyerve, nyakh. 3-ik. Versenyérték: 4950 K 1, 950 K II., 450 K III., 880 K a versenypénziárnak. Idö: 109'/,o­O Keh! jár az élen Hohe Wart és Hadd elótt, oldalt Biagueur és Titok galoppoznak a zárt mezőny előtt. A tribünöknél Neveletlen nyomul fel fokozato­san, majd Biagueur és Titok is javítanak helyzetü­kön. Neveletlen száz méterrel a ezél előtt határozot­tan frontba megy és biztosan győzelmet arat. V. Kétéves nyeretlenek versenye. 3000 K I., 700 K II.. 300 K Iii. 1000 m. (16 aláirás.) Vincekerti ménes p in Nagyvezér Slieve Gallion— Nagyasszony 56 Gulyás 1 Jaross S. ur s k Forr 51V, PlUschke 2 Hr. Rothschild A. p m Herold 56 Varga 3 Droller A. ur p in hosak 56 Csiszár 4 Mautner V. ur p m Negus 56 Korb 0 Gr. Wenckheim D. stp m Willkommen öS 1/. Bernáczky 0 W. Schlesinger & Comp, p m Radó 56 Danek 0 Totalisateur: 10:26. Helyrefogadások: 20:28 1. 20:34 11. 20 54 III. A többi ló quotája győzelem ese­tén: 43 Willkommen, 48 Forr, 75 Kosak," 121 Herold, 110 Negus. 150 Radó. Könyvfogadások : Pari Nagy­vezér, 3 Willkommen. 4 Forr. 6 Herold és Kosak. 8 Negus, 10 Radó. Könny. 2 h. nyerve, 3 h. 3-ik. Vers nyertek: 2U70 k I, 670 K II., 270 K III., 480 K a verseny-pénztárnak. Idó: 1 05 9,,.,. Nagyvezér és Forr kapnak leghamarabb lábra He told és a többiek előtt. A tribünöknél Nagyvezér el­hoz Forr mellől és biztosan győz. VI. Eladók akadályversenye. 3000 K I., 700 K II., 300 K III. 3200 m. (7 alairás.) Br. Baieh P. fhdn. 4é p her Manchon Collar — Chere Marie 66V, Nosal l Föld A. nr 4é s m Szeder 64 Guttmanu J. 2 Dörge F. ur 6é p her Duty 65' a Csompara 3 Issekutz Gy. száz. 6é s her Royal Mail 6i Tám 0 Totalisateur: 10:20. Helyrefogadások : 20:28 I., •20:34 II. A többi ló quotája győzelem esetén: 32 Royal Mail, 48 Szeder, 59 Duty. Könyvfogadások: Pari Manchon, 2'/« Royal Mail, 4 Duty és Sz -der. Könny. 4 h. nyerve, 8 h. 3-ik. Royal Mail elbukot'. A győztesre ajánlat nem történt. Versenyérték : 2070 K I., 670 K II., 270 K 111, 210 K a versenyiénztái­nak. Idó: 3"57 9 Royal Mail kalauzol Manrhon, Sz der és Dut, elótt. Az utolsóelőtti fordulónál lévő első akadálynál Royal Mail elbukik és igy Manchon kerül az élre. A C'o/far-ivadek ezután már frontban marad és igen könnyen nyer. VII. II. oszt eladó-handicap. 3000 K L, 700 K II., 300 K III. 1300 m. (26 aláirás.) Őszi K. u r 5é s m Lovacskám Morpeth— Love Letter 52 Pretzner 1 Gr. Henekel A. 5ó p her Nelson 42'% Mayer Ii. 2 Dunaszigeti ménes 4é s k Sagesse 46 Mar ó J. 3 Őszi K. ur 6é p her Herzkönig 56'% Csiszár 4 Br. Üchtritz Zs. 3ó s m Panna 54'/, Böde 0 Göpp lí. ur ló s k Rusticana 56 Varga 0 Willheim A. ur 5é p m Satellit 48'/., Popovits 0 Mautner V. ur 3é stp k White Lake 50'% Korb 0 W. Schlesinger & Comp. 3ó p m II ireless 507a Dauek 0 Horn A ur 6é f m Hindu 50'% Gulyás 0 Zöldréti méues 3é p k 1 állvetve 50'% Baseli 0 Milne F. nr 3ó s her Sir Jolin 41 Vincenz 0 Totalisateur: 10:40. (Lovacskám és Herzkönig). Helyrefogadások: 2080 I., 20:132 II., 20:51- ill. A többi ló quotája győzelem eseten: 41 Wireless, 77 Sagesse, 97 White Lake, 93 Rusticana, 110 Vállvetve, 151 Parma, 180 Sir John, 203 Hindu, 206 Nelson, 328 Satellit. Könyvfogadások: 2 Wireless, 3 Herzkö­nig, 4 Lovacskám, 6 Panna és Sagesse, 8 Rusticana, Vállvetve és White Lake, 12 a többi. Bizt. '% h. nyerve, nyakh. 3-ik. fejh. 4-ik. A győztesre ajánlat nem történt. Versenyének: 297J K L, 670 K II,, 270 K III., 560 K a versenypénztárnak. Idö : l-23 a/ 1 0 Rusticana kap leghamarabb lábra Herzkönig és Wireless előtt, mig a többiek zárt sorban követik a vezetőket. A távoszlopnál Nelson és Sagesse mennek frontba, azonban ekkor Lovacskám nyomul fel, a mely utóbbi ezután elhúz Nelson mellől és biztosan nyer ellene. A bécsi ötödik nap. Az esztendőt bezáró nap futárai a két jobb kor­teherverseny, a Kaiseruiühleni dij és a Bucsu-verseny, továbbá a Martini handicap (5600 K 1300 in.) körül csoportosulnak. Á mértfüldes távolságú Eladóverseny kezdi meg az utolsó nap futásait. A jobb piaterek közé sorolható társaságból az adott súlyviszonyok mellett csakis Fantoche könnyű győzelmét jósolhatjuk. Természe­tesen csak ugy, ha a szeszélyes kanczának menő­kedve lesz. A helyeket a Mautner-istálló lovai ( White Lake, Chouan)., Rokoko, vagy a Zöldréti-ménes lovai (Camelot, Crocus) foglalhatják el. Az emiitett teli­véreket a leirt sorrendben jelöljük. A Nyeretlen kétévesek versenyét az eddigi telje­sítmények utmutatása szerint Arktosnak kellene meg­nyernie a gr. Wenckheim D.-istálló lovai (Willkom- men, Ágota) ellenében. Feladata azonban nem könuyü, miután Saperlott és Sakk engedményük révén szintén méltó ellenfeleknek látszanak. Jelöljük Arktnst, a gr. Wenckheim D.-istálló lovai (Willkommen, Ágota) és Saperlott ellenében. A Kaisermühleni dij Treuherz és Abrakoló pár­barczáuak ígérkezik. Papíron az előbbinek vau némi­leg jobb esélye. A Bucsu-versenyben jobb kétévesek adhatnak egy­másnak találkozót. Ezek sorából a Prater-handicapbun aratott győzelmének formájával Nur Dunák van első esélye. Utána Arktos következik, ma,d p'dig a Mautner-istálló lovai (Dalaj Lama, Ikarus), továbbá Konradin, Habanera, Minnelied és Nagyvezér, utób­biak közel analog esélyiyel. Jelöljük Nur Dut, Ark­tost és a Mautner-istálló lovait. A Martini handicap 5000 koronájáért az adott súly­viszonyok mellett elsősorban is Csillár, majd pedig öreg súlya daczára is Nur Du, továbbá Rózsa bimbó a jobb esélyű pályázók, Stodolka, ha jobban fut. mint utoljára, szintén szerepet játszhat. Jelöljük Csillái t, majd Nur Dut és Rózsa bimbót. A Gátverseny-haudicapban Komet, Potztausend és Bold között várjuk a finis eldöltét és pedig a leirt sorrendben. Végül pedig az 1915. év utolsó sikversenvében, az 1800 méteres távolságú Handieapban Radau, Rancho, Belcastello, Banco és White Lake, továbbá Kiloa bíráltattak el nézetünk szerint kedvezően. A felsorol­tak közül Rancho a tipiink Banco és W hile Lake eiött. A meglepetés lova Bona fides lohet. Programm. Bécsi novemberi versenyek 1915. Ötödik nap. Csütörtök, november 11. I. Eiadóversany. 2000 K I., 300 K II., 200 K III­1600 m. (17 aláirás.) 1. Dunaszigeti ménes 36 p k Amourette 2000 49 2. Dr. Heilpern J. öé p k Gratiola 3000 54 3. Hg. Hohenlohe-Oehringen 3é s k Opium 4000 53'% 57 54 47'/, 50'/» 53'/, 67 57 52 55 52'/, 60'/, 55 V, 57 50'/, 57 57 57 57 50'/, 4. Horn A. ur 6ó f m Hindu 4000 5. Mautner V. ur 4é p m Chouan 2000 6. —- 3é stp k White Lake 1000 7. Meichl Gy. ur 3é s k Rokoko 3000 8. Müller A. ur 3é s k Fantoche 2000 9. uszi K. u r 6é p bor Herzkönig 4000 10 . 5é s m -Lovacskám 3000 11. Péchy A. ur 3é p m Biagueur 3000 12. Br. Rothschild A. 3é p ill Banco 4000 13. Wanke G. urnö 46 p k Manón 2000 14. \\ . Schlesinger & Comp. 6é s her Nándor 6000 61'/, 15 . 5ó s k Madelon 3000 64 10. Zöldréti ménes 3ó s m Camelot 2000 50'/, 17. Hé p her Crocus 3000 50'/,• Tip: Fautoche—Mautner-ist.—Zöldréti m. II. Nyeretlen kétévesek versenye. 3000 K I., 700 K il„ 300 K III. 1000 m. (15 aláirás.) 1. Dreher A. ur p k Saperlott 4000 2. Jaross S. ur s k Forr 3. Mautner V. ur p ni Negus 4. Pusztai ménes s k Sakk iOOO 5. Br. Rothschild A. p m Herold 6 . p m Piano 7. Söllinger R. száz. s m Arktos 8. Gr. Wenckheim D. stp m Willkommen 9 . s k Ágota 4000 10. W. Sehlosinger & Comp, s m Jávor öcscse 4000 52 lt. p in Radó 8000 54'/, 12. s k Ophelia 4000 60'/, Tip: Arktos— Gr. Wencklieim D.-ist.— Saperlott ill. Kaisermühleni dij. 3000 K I., 700 K II., 300 K ill. 2 00 m. (6 aláirás.) 1. Bamberger 1. ur 4ó s m Gimpli 60 2. Mautnor V. ur 3ó p m San Salvador 52 3 . 3é p in Treuherz 58 4. Pusztai ménes 5é s m San Gallo 53'/, 5. Wanke G. urnő 4é p k Manón 49'/, 6. W. Schlesinger & Comp. 4é p m Abrakoló 53'/, Tip: Treuherz­Abrakoló IV. Bncsu-verseny. 3000 K I., 700 K II., 300 K III. 2óvosekuek. Táv. 1100 m. (14 aláírás.) 1. Dreher A. ur p m Kosak 2. Gestüt Mühlhof p m Konradin 3. Br Harkányi A. p k Habenera 4. Gr. Lamberg H. lov. tbnk s m Kritiker 5. Lov. Landau H. p m Tőgerenda 6. Mautn r V. ur s m Dalaj Lama 7 p m Ikarus 8. Pusztai ménes s k Nur Du 9. Rex J. urnő stp k Minnelied 10. Söllinger R. száz. s m Arktos 11. Viucekeiti ménes p m Nagyvezér 12. Gr. Wenckheim D. p k Fasli 13. W. Schlesinger & Comp, p m Foynyél 14 . s k Misogyne Tip: (Nur Du) —Arktos -Mautner-ist. V. Marlini handicap. 5000 K I., 1000 K II., 500 K III. 2éveseknek. 1300 m. (21 aláirás.) 1. Pusztai ménes 8 k Nur Du 2. Gestüt Mühlhof p ni Rima 3. Dunaszigeti ménes p k Vieenza 4. Reeves H. ur p m Kertbeny 5. Gr. Wenckheim D. stp m Csillár 6. Bamberger I. ur p k Rózsa bimbó 7. Jaross S. ur s k Helyre 8. Milne F. nr p her Stodolka 9. W. Schlesinger & Comp, p m Fognyél Tip: Csillár— (Nur Du)- Rózsa bimbó VI. Gátverseny. Handicap. 3000 K I., 700 K II., 300 K III. 2800 m. (10 aláirás.) 1. Zöldróti ménos 5é p her Komet. 75 2. Mélik A. ur 4é stp in Bandi Rudi 72 3. Br. Rothschild J. 4é p m tradition 71 4. Györffy M. urnö 4é s m Bold 70'/, 5. W. Schlesinger & Comp, 4é p hor Remorqueur 69'/, 6 issekutz Gy. száz. 6é s her Royal Mail 69'/, 7. Gestüt Mühlhof 3é p m Potztausend 64'/, Tip: Komet—Potztausend-Bold VII. Handicap. 3000 K I., 700 K II., 300 K III 1800 m. (28 aláirás.) 1. Tápiószentmártoni ménes 4é s in Kontrás 2. Gr. Arco-Zinneberg M. 3é p m Radau 3. Vincekerti ménes 5é s her Sopron 4. Mautner V. ur 3é p m San Salvador 5. Lov. Hühner R. 4é s m Bona fides 6. Gr. Wencklieim D. 4é p in Quo vadis 7. Gr. Henekel A. 5ó p m Rancho H. Hg. Hohonlohe-Oehringen 3é a k Opium 9. Zöldréti ménes 5é stp her Belcastello 10. W. Schlesinger & Comp. 3é p ni Wireless 11. Br. Rothschild A. 36 p m Banco 50'/, 55'/, 55'/, 55'/, 53 55'/, 55'/, 55'/, 55'/, 50'/» 53 54 50'/, 51'/, 63 56'/, 55'/, 53 53 53 51'/, 50'/, 46'/, 60 56'/, 55'/, 54'/, 54 54 53'/, 53 52 50'/» 50'/,

Next

/
Oldalképek
Tartalom