Vadász- és Versenylap 59. évfolyam, 1915

1915-11-05 / 71. szám

lí)ló dec zember 10. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP 329 Eicken kivül még Album ts Hadd is jobb szerepet játszbatnak. Jelöltünk Flavia, Motorral és Hagia to fiával együtt. ,, Kétévesek handicapjában Minnelied, a Dreher- ist i ló lovai (Mostar, Beiram), Buona Sera, és Badó részére lehet jobb papiresélyt kiszámítani. Ezek sorá­ból Minneliedet jelüljük líadó és a Dreher-istálló lovai előtt. A Guajak-verseny négy kötelezettje korai Rózsa bimbó és Szertelen várhatók a futás frontjába. A Csardas-handicapra jobb társaságot köteleztek. Eí.ok soráliol Capri, Ariost, Quo vadis, Belcastello, Up.um és Wireless jutottak nézetünk szerint ked­ve. öb') elbíráláshoz. Régi tudásukkal azonban San Gallo és Laxenburg könnyen a futás frontjában végezhetnek. Jelöljük Ópiumot, Ariost es Belcastello előtt. Az Akadályverseny-handicapnak előreláthatóan kis 111 zönyéből Duty a tipünk Pepik vagy Royal Mail vlött. Az Eladók handicapjában, mely a szombati nap utolso futása White Lake, Sagesse és Agadir a jobb eselyii pályázók. De régi formájával Crocus könnyen győzhet. Mi Sagessében bizunk első sorban is White Lake és Agadir ellenébon. * Vasárnapon két jobb korteherverseny is eldöntésre keiül. Egyik a Schneemann-verseny (5000 K. 2ÍIJÜ m. 3Ó és id. lovak részére), a másik az újonnan kreált Téli kísérleti verseny (8000 K. 1200 m.). De azért az értékesebb handicap sem hiányzik a pro­gramúiból, e napon futják a kétévesek részére kiirt 50U0 K-s Prater-handicapot. Egyébként ezen a napon is a sulyelosztó futások dominálnak, négy ilyen ver­seny kerül vasárnap eldöntésre. A 2400 méteres távolságú Schneemanu-verseny a vs.sál-napi mérkőzések elseje. Erre a gr. Zamoyski­ístálló készült olyan erővel, a melyek bármelyikének startja mar valószínűleg el is dönti a futás sorsát. Lom, Ormuzd vagy Oszczep az adott sulyok mellett Ilyen társaságban már eleve is győzteseknek tekint­hetők. Az utánuk következő helyet Lieblos foglal­hatja cl. Az 1200 méteres távolságú Eladóvorsenyben White Lake, Albani és Dynast között várjuk a ünist. De jó esélyük van meg Rusticananak, White Starnak, Suskusneik, Gaminenuk, Ballonnak és Crocusnak is. Egyszóval a futás eléggé nyilt. A kétévesek részére nyitva álló Prater-liandieapbau Cassandra, Nur Du, Szertelen és Mostar az esé­lyes pályázók. Jelöljük az elöl emiitett három két­éivsi. A Teli kísérleti versenyre túlnyomóan csak kétévest köteleztek, az idősebb lovakat egyedül Ballon és Nevelétlen képviselhetik. A jobbik közöttük kétség­telenül Neveletlen, ám azért nézetünk szerint mégsem eleg jó ahhoz, hogy az e futásra kötelezett jobb két­éveseket megelőzhesse. A fiatal gardából mi első­somul is a Mautner-istálló lovait (Dalaj Lama, lka­ru-) emeljük ki. Az előbbi a Szt. László-díjban vol második, utóbbi pedig kevés munkája daczara is győzött debütjckor Arktos és Tögerenda ellenében. Ezek után Kamarás, Doppelaar es Arktos sorrend­ben mutatunk rá a következő eselyekre. Jelöltjeink teliát a Mautner-istálló lovai, majd pedig Kamarás és Doppelaar. Az Eladó kétévesek handicapjában Cassandra és Helyre kózt keressük a győztest. A (Játverssny-handiCapuan Banda Rudi, Prinz Regent és Potztausend látszanak az adott súlyviszo­nyok mellett esélyes pályázóknak. Tipünk Banda Rudi, Prinz Regent és Potztausend. A vasárnapi programmot befejező 1300 méteres távolságú Handicapban Miss Gibbs, Szélmalom, Banco, A'rarer, Sagesse és Glouton az első sorban is ügyei­met érdemlő pályázók. Ezek sorából Banco a tipiink A'rarer és Szélmalom előtt. Programm. Bécsi novemberi versenyek 1915. Második nap. Szombat, november 6. I. Kétévesek eladoversenys. 2000 K 1., 300 K II., 200%; III. 1X00 m. (14 aláirás.) f. Dreher A. ur p k Saperlolt 3000 50 V» 2. i.ov. Hübner R stp k Cassandra 2500 49% 3. Gr. Lamberg H. lov. tbnk s m Prince Charmant 3000 52 4. Lov. Landau H. s m Krakau 2000 50 5 . s k Armada 3000 53% 0. Lipschiitz S. ur stp k Gerde 3000 50% 7. Mautner V. im p k Mii delta 1000 46% 8. Milne F. ur p Iter Stodolka 2500 52% 9. Oberländer J. ur s k Gastein 2000 48% 10. Pusztai ménes s k Sakk 4000 52 % 11. Schrei her O. urnő s m Spion 1000 48 12. Gr. Stubenberg J. s k Comtesse Titi 2500 49% 13. W. Schlesinger & Comp, p m Fognyél 2000 50 14 . s k Ophelia 3000 50% Tip : Cassandra—Stodolka—Landau-ist. II. Viadukt-verseny. 3000 K 1., 700 K II., 300 K 1. 1200 m. (14 aláirás.) 1. Br. Harkányi J. 4ó p k Flavia öl 2. Gr. Henckei A. 5é s her Twigged-it 54% 3 . 3e s m Monarch 4. Jaross S. ur 3é s in Dynast 5 . 3é s k Hohe Wart 6. Lengyeltóti ménes 3é s m Motor 1. Mautner V. ur 3é p k Hagia Sofia 8. Hg. Pálffy M. 3é s her Albani 9. Péchy A. nr 3é p m Blagueur 10. Br. Üchtritz Zs. 4é s m Prinz Regent 11. Willheim A. ur 5é p m Satellit 12. W. Schlesinger & Comp. 3é p m Wireless 13. Zöldréti ménes 5ó p le Hadd 14. •—— 3é p her Crocus Tip: Flavia-Motor— Hagia Sofia III. Kétévesek handicapja. 3000 K I., 700 K II 300 K III. 1000 m. (20 aláirás.) 1. Rex J. urnő stp k Minnelied 2. Gr. Wenckheim D. p k Fásli 3. Gestüt Mühlhof p m Konradin 4. Dreher A. ur p m Mostar 5. Zöldréti ménes stp k Peeress 6 Br. Üchtritz Zs. p k Valjevo 1. Mautner V. ur p m Wetterstrahl 8 Gr. Henckel A. p m Sunshade 9. W. Schlesinger & Comp, s k Ophelia 10. Br. Harkányi J. p k Buona Sera 11. Heir K. Hartmann p m Carcajou 12. Dreher A. ur p k Beiram 13. W. Schlesinger & Comp, p m Radó Tip: Minnelied— Radó—Dreher-ist I 51% 5L% 55% 54 52% 50 54 56 56 55% 58% 50 60 58 57 53% 53 52% 52 51% 50% 49% 48 47 46% IV. Guajak-verseny. 3000 K I., 700 K II., 300 K III. 1600 in. 2éveseknek. (4 aláirás.) 1. Bamberger I. ur p k Rózsa bimbó 50 % 2. Br. Harkányi A. p k Habanera 56 % 3. Mautner V. ur p m Flammarion 52 4. Gr. Wenckheim D. s m Szertelen 53% Tip: Rózsa bimbó—Szertelen V. Csardas-handicap. 5000 K I., 1000 K II., 500 K ILI. 180o m. (19 aláirás.) 1. Gr. Zamoyski Zs. 3é p m Ormuzd 66 2. Gr. Zamoyski Zs. 3é p m Capri 59 3. Bamberger I. ur 4é s m Gimpli öl 4. W. Schlesinger & Comp. 4é p m Abrakoló 54 5. Lov. Landau H. 3é p m Ariost 52 6. Fenéki ménes 3é p k Patricienne 52 7. Vineekerti ménes öé s her Sopron 51 % 8. Gr. Wenckheim D. 4é p m Quo vadis 50 9. Parnói ménes 3é p m Rajkó 50 10. Mautner V. ur őé s m Morphy 49% 11. Gr. Henckel A. öé p m Rancho 49 12. Zöldréti ménes 5é stp her Belcastello 48 13. Pettendi ménes 3é p k Volante 18 14. Gestüt Miihlhof 3é p k Laxenburg 47 15. Hg. Hohenlohe-Oehringen 3é s k Opium 46 % 16. Pusztai ménes 5é s m San Gallo 45 17. W. Schlesinger & Comp. 3é p m Wireless 44% Tip : Opium —Ariost -Balcastello VI. Akadáiverseuy. Handicap. 3000 K I., 700 K II., 300 K III. 4000 in. (7 aláirás.) 1. Hegyi L. ur 5ó p m Pepik 84 2. Br. Baich P. fhdn. 4é p Iter Manchon 70% 3. Dörge F. ur 6ó p her Duty 68 V, 4. Issekutz Gy. száz. 6é s her Royal Mail 68 5. Föld A. ur 4-é s m Szeder 65 6. W. Schlesinger & Comp. 4é s k F'olätre 60 7. Föld A. ur 4é s her Róka 60 Tip: Duty— Pepik VII. Eladók handicapja. 2000 K I., 300 K II., 200 K 111. 1600 m. (15 aláirás.) 1. W. Schlesinger & Comp. 6é s her Nándor 60 2. Lov. Hübner R. 4é s m Bona fides öl% 3. Br. Harkányi J. 5é p m Query 54 4. Mautner V. ur 3e stp k White Lake 52 % 5. Zöldréti ménes 36 p her Crocus 51 % 6. Dunaszigeti ménes ié s k Sagesse 50% 7.Lengyeltúti ménes 36 p m Agadir 49 V, 8. Wanke G. urnő 4é p k Manon 48 9. Dr. Heilpern J. 5é p k Gratiola 46% 10. Leopold F. ur 4é p her Fridthjof 46 11. Gestüt Mühlhof 3é p m Epos 45 Tip: Sagesse—White Lake Agadir Harmadik nap. Vasárnap, november 7. I. Schneemann-verseny. 5000 K I., 1000 K II., 500 K III. Táv. 2400 m. 18 aláirás.) 1. Lov. Landau H. 5é s m Lieblos 58 2. Mautner V. ur 4é p m Chouan 55 3 . 3é p m San Salvador 51 4. W. Schlesinger & Comp. 4é p in Abrakoló 55 5 . 3é p ni Wireless 51 6. Gr. Zamoyski Zs. 6ó p m Lom 56% 7 . 3é p m Ormuzd 58 8 . 30 s m Oszczep 55% Tip: Gr. Zamoyski ist.-Lieblos II Eladóverseny. 2000 K I., 300 K II., 200 K III. Táv. 1200 m. (17 aláirás). 1. Dunaszigeti ménes 3é p k Amourette 2500 50% 2. Göpp R. ur 4é s k Rusticana 4000 55% 3. ligner P. száz. 6é p m Dara 2000 54% 4. Jaross S. ur 3é s m Dynast 2000 51 5. Kina A. fhdn. 4é s k White Star 3000 55 6. Lov. Landau H. 4ó stp k Suskus 3000 56'/» 7. Lengyeltóti ménes 3é p m Agadir 2500 52 8. Mautuer V. ur 3é stp k White Lake 2000 49% 9. Oberländer J. ur 3á p k Gamine 2000 51% 10. Hg. Pálffy M. 3é s her Albani 3000 5L% 11. Peehy A. ur 3é p m Blagueur 4000 5 > 12. Willheim A. ur 5é p lit Satellit 5000 59 13. W. Schlesinger & Comp. 5é s k Madelon 3000 53% 14 . 3ó p m Álmos 3000 53 15.-—• 3é s m Ballon 4000 59% 16. Zöldréti ménes 3é s m Camelot 2000 51 17. -—- 3é p her Crocus 3000 51% Tip: White Lake—Albani—Dynast III. Prater-handicap. 5000 K I., 1000 K II., 500 K 111. 2éveseknek. Ib00 m. (14 aláirás.) 1. Gr. Wenckheim D. s in Szertelen 60 2. Pusztai ménes s k Nur Du 59 3. Dunaszigeti ménes p k Vicenza 56% 4. Dreher A. ur p m Mostar 54% 5. Mautner V. ur s k Calais 51 6. Lov. Landau H. s k Inkorrekt 63% 7. Lov. Hübner R. stp k Cassandra 49 Tip: Cassandra — Nur Du Szertelen IV. Téli kísérleti verseny. 8000 K I., 1500 K II., 500 K III. 1200 m. (14 aláírás.) 1. Gestüt Árpádhalom 4ó s m Neveletlen 58% 2.Br. Harkányi A. 2é p k Habanera 51% 3. Hg. Hohenlohe-Oehringen 2é stp m Palaver 50 4. Lov. Landau H. 2ó p k Tamina 54% 5. Mautner V. ur 2é s m Dalaj Lama 50 6. —— 2ó p m Ikarus 50 7. Mr. Adrién 2é p k Fáklya 50 8. Pusztai ménes 2é s k Nur Du 48% 9. Söllinger R. száz. 2é s m Arktos 47 10. Br. Üchtritz Zs. 2é s m Ad arma 48% 11. Gr. Wenckheim D. 2é p k Fásli 48% 12. W. Schlesinger & Comp. 3é s m Ballon 60 13. Qr. Zamoyski Zs. 2é p m Doppelaar 47 14. Gr. Zichy A. 2é s m Kamarás 50 Tip: Mautner-ist.—Kamarás— Doppelaar V. Kétévesek eladó handicapja. 2000 K I., 300 K II., 200 K III. 1100 m. (20 aláirás.) 1. Jaross S. ur s k Helyre 60 2. Dreher A. ur p k Matapan 56 3. Lipschiitz S. ur stp k Gerde 55 % 4. Pusztai ménes p m Kaba 55 5. Gr. Stubenberg J. s k Comtesse Titi 55 6. Hegyi L. ur p k Ne félj II 55 7. Lov. Hübner R. stp k Cassandra 54% 8. Reeves H. ur s k Rafaela 53% 9. Pettendi ménes s k Baba 53 % 10. Gr. Meran J. s k Gefälligkeit 52 11. Oberländer J. ur s k Gastein 49 Tip: Cassaudra—Helyre VI. Gátverseny. Handicap. 3000 K I., 700 K II., 300 K III. 2400 in. (13 aláirás.) 1. Br. Rothschild J. 4ó p in Tradition 71 2. Föld A. ur 4é s m Szeder 68 3. Mélik A. ur 4é stp m Banda Rudi 66 4. Br. Üchtritz Zs. 4é s m Prinz Regent 64% 5. Gestüt Mühlhof 3é p in Potztausend 64% 6. Farkas M. urnő 3é s m Petúr 62% 7. Föld A. ur 4é s her Róka 60 8. W. Schlesinger & Comp. 3é p m Tapolcza 58'/. Tip: BandaRudi—PnnzRegent-Potztausend VII. Handicap. 3000 K I., 700 K II., 300 K III. Táv. 1300 m. (25 aláirás.) 1. Br. Üchtritz Zs. 4é s m Prinz Regent 61% 2. Br. Rothschild A. 4ó p m Scamp 61 3. W. Schlesinger & Comp. 3ó s m Ballon öl 1!, 4. Kiiia A. fhdn 4ó s k White Star ölj, 5. Lov. Landau H. 4ó stp k Suskus 5ö% 6. Jaross S. ur 3é s k Hohe Wart 55 % 7. Lov. Hübner R. 4é s k Miss Gibbs 55 8. Göpp R. ur 4é s k Rusticana 53% 9. Őszi K. ur 5é s m Szélmalom 52'/, 10. Br. Rothschild A. 3é p ni Banco 51 11. Mautner V. ur 3é p k Himera 50 12. Ószi K. ur 5é s m Lovacskám 49% 13. Dreher A. ur 3é f in A'rarer 49% 14. Péchy A. ur 3é p m Blagueur 49 15. W. Schlesinger & Comp. 3é p m Wireless 49 16. Horn A. ur 6é f m Hindu 48 17 Zöldréti ménes 3é p k Vállvetve 47 18. Dunaszigeti ménes 4é s k Sagesse 47 19. Gr. Lamberg H. lov. tbnk 3é s m Glouton 46% Tip: Banco—A'rarer—Szélmalom Szerkesztői üzenet. L. J. hadnagy. Tábori posta 111. A háború tartama alatt készséggel küldünk Önnek tiszteletpéldányt. A lapot a mai nappal meg is indítottuk czimére. DREHER ANTAL serfözdei részvénytársaság Kőbányán. Ajánlja kitűnő minőségű, eredeti töltésű, palaczksöreit. Árjegyzéket kívánatra szívesen küld a serfőzde.

Next

/
Oldalképek
Tartalom