Vadász- és Versenylap 52. évfolyam, 1908

3G14 VADASZ ES VERSENYLAP 1908. ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM. KIADÓTULAJDONOS ES FELELŐS SZERKESZTŐ: LOYIK KAROLY. A Magyar Lovaregylet hivatalos közleményei Minden számban gyűlési határozatok, versenyfel­tételek, programmok, nevezések, Magyar Lovaregylet határozata stb. Ugyanezen rovat alatt a vidéki galoppversenyegy­letek hivatalos versenyfeltételei, határozata', versony­uevezései és versenyjelentései, azonkívül a telivér versenylovak elnevezései, birtok változások, ellések, versenyszinek bejelentései stb. A M. L. E. versenyfeltételei ... ... 78 Pécsi lóversenyegyesülot versenyfeltételei .. 185,219 Uebreczeni versenyfeltételek 219, 235 Nyíregyházai versenyfeltételek 226 Nagykikindai versenyfeltételek . ... ... ... 220 Kassai versenyfeltételek... .. ... 242 Budapesti tavaszi versenyek eredményei ... 216, 250, 259, 267, 268, 272, 279, 280, 285, 286, 290, 296 Pécsi versenyeredmenyek Nyíregyházai versenyeredmények Kisjenöi vesenyfeltételek ... ... .. Uebreczeni versenyeredmények... ... Kassai versenyeredmény... ... .. .. Tatai versenyeredmény Alagi lovaregyleti meeting eredményei Kisjenöi versenyeredmény Marosvásárhelyi vers. feltételek l'ápai versenyek feltételei Szatmári versenyfeltételek Alsózsuki versenyfeltételek... Budapesti nyári meeting eredményei 426, 430, 437 443, 444, 448, 455, 461, 462, 466, 471, 475, 476 Nagyváradi versenyfeltételek 431, 467 Aradi versenyfeltételek ... 440, 495 ... 467 ... 481 501, 505 ... 517 522, 528 TARTALOM. 275 ... ... 301 — 305, 316 ... ... 319 . ... ... 337 353 ... 363, 371 373 373, 379, 385 385 . ... ... 389 389 Soproni versenyfeltételek ... . Zombori versenyfeltételek Kisvárdai versenyfeltételek Szabadkai versenyfeltételek ... Nagyváradi versenyeredmenyek Budapesti őszi meeting eredményei 526, 531, 532, 536 543, 549, 550, 554, 560, 565, 566, 571 Zombori versenyeredmény ... ... ... .. Marosvásárhelyi versenyeredmény ... Pápai versenyeredmények — Szatmári versenyeredmények... ... ... ... Szabadkai versenyeredmények Alsózsuki versenyeredmények ... ... Soproni versenyeredmények ... — ... Nem hivatalos rész. Gr. Batthyány Elemér ... ... ... — Fabula, Fels, Festa stb - ... Szemere Miklós ur gr. Batthyány Elemérről Hogyan lehet handicapot nyerni ... ... ... Az abonyi ménes A lesvári ménes Évesek vásárlása... — — — — — A kisteleki ménes Tenyésztőink - — Aggodalmak ._ A pettendi ménes A M. L. E. versenyfeltételei. Elörefogadások .. ... — Tenyésztés és családszám Propozic7Íók alkotása ... ... Az osztrák versenyfeltételek . Goos tabellái... - — Idomítás alatt levő lovak 92, 99, 109, 112, 116, 117, 123, 132, 155, 165, 198 Pályakérdés ; — - 9 2' A handicapokról ... ... - ­Fogadásokról - --- ^ A vidéki versenyegyletek értekezlete ... ... 98 Rákosi dij ... . . 105, 138, 162, 170 .49, 591 595 605 621 621 627 635 11 15 21 21 . ... ... 29 33 96, 636 41 71, 99, 108, 116 71 73 77 .; 86 . . ... ... 86 89 . .. .. 90 91 Az alagi nagy akadályverseny A bécsi handicapok — ~ Az angol handicapok Az ászári ménes — A Háromévesek nagy handicapja.. Az alagi eseményekhez A Przedswit handicap Mr. Cavaliero A kisbéri telivérménes Látogatás Schöufeld-Lasseen ... .. Szemere Miklós ur beszédei ... ... Hároméveseink helyzete tavaszszal . Alagi élet Séták Alagon - -­Anyakauczáink Angliában Tatai élet - — Gondolatok... —­Séták a tatai istállókban... A Geist istálló ... Horkay, Sorrento, Macdonald ... _.. 106, 139,180 ... 107 .. 108 . ._ 109 .. 113,196 113, 122, 130 114,153, 195 ... 115, 125 ... 121 ... 121 ... 123 . ... 129 129 131, 140 ... 131 .. 132, 146 ... 137, 145 ... 139 .. 146 155 Pallas A season megnyitása — ... . Alagról — Lovaregyleti tagtársaimhoz ... Ménesalapitás A bécsi tavaszi meeting Darányi Ignácz Bécsi tavaszi meeting eredményei 206, 21 A Trial Stakes A budapesti versenyekhez Telivérárverés A Király dij Kisbéri évesek árverése A tattersali telivérárverés .... Kétéveseink ... ... A bécsi nyári meeting Díjlovaglás ... A bécsi nyári meoting eredményei 298, 312, 317, 320, 329, A vidéki verseny egy letek Lovaink szerepe Németországban... Az osztrák Derby A napajedli árverés PTeudenaui telivérárverés Hároméveseink Az alagi lovaregyleti meeting ... __ Lovaink Hamburgban ... ... Lovaink Németországban.. A nyári események .. Versenytechnikai kérdések Oddsok és chanceok ... A Scliöuaui dij _. .. Kétéveseink Kottingbrunni versenyeredmények 387, Kancza vásárlások... A Szt. István-dij Bécsi szept. meet, eredni. 489,492,496,50: A budapest—wieui távlovaglás .. Szemero Miklós indítványa ... .. A St. Leger ... ... .. Szt. László dij ... ... Telivérárverés .. Bécsi októberi meeting eredményei 588, Az Ausztria dij ... .. Adam Bécsi novemberi meeting eredményei Statisztikák ... Tenyésztésünk jövője .. Tenyésztés és tsaládszám .. ... ... Kétéveseink és a német youngsterek Telivértenyésztésünk A classis ... A félvértenyésztés ügye... A Magyar Lovaregylet gytilései ... .. Deczember 15. ... Gr. Esterházy Béla ... .. Gr. Festetics Tassilo ... ._ ... ... . ... 162 ... 164 . ... 177 ... ...187 . ... 189 193 3,221, 228, 237 ... ... 214 .. ... ... 229 253 . 255, 264, 652 273 ... ... 288 291 ... ... 292 .. ... ... 294 299, 302, 306 334, 343, 344 ... - 303 .. ... ... 309 ... ...321,328 .. ... 336 336 354 . ... ... 355 ... ... 357 .. .. ... 362 365 . ... ... 374 ... ... 379 379 ... ... 385 390, 393, 400, 404, 409, 414 ... ... 407 . ... ... 446 12, 505,510,519 513,553, 558 538 ... 539, 546 557 . ... ... 558 574, 578, 531, 592, 596, 603 .. .. .. 582 ... .. 584 606, 612 618 — 622, 630 628 630 635 643 ... ... 644 . ... ... 651 . ... ... 653 .. ... 653 654 654 Urlovasok Szövetkezete a hivatalos részben. A szövetkezet gyűléseinek határozatai, verseny­feltótelei, programmjai, nevezései stb. Alagi versenyfeltételek ... 65, 86 Pozsonyi versenyfeltételek .. ... ... ... ... 69 Siófoki versenyfeltételek ... ... 70 A tiszti versenyegylet 132 Alagi tavaszi meeting eredményei 169, 175, 179, 186 Alagi második tavaszi meeting eredményei 20 ', 211 Tátraloinniozi versenyfeltételek ... 2i 9 Pozsonyi versenyeredmények ... 235, 243 Díjlovaglás nevezései ... ... ... ... 281 Alagi nyár. meeting eredményei ... 311, 345 Tátralomniczi versenyeredmenyek... ... ... 415, 420 Alagi szept. meoting eredményei 478, 482, 487, 491 Alagi pótmccting versenyfeltetelei 609 Alagi novemberi meeting eredményei ... 609, 615 Nem hivatalos. Az Urlovasok Szövetkezete gyűlései _. ... ... 72 Az Urlovasok Szövekezete versenyfeltételei ... 73 A vidéki versenyegyletek értekezlete ... ... ... 98 Országos lótenyésztés. Hivatalos rész. A föhlmivelésűgyi minisztérium lótenyésztési osz­tályának a m. kir. állami ménesekre, méntelepekre, a lótenyész bizottmányokra vonatkozó hirei, határo­zatai stb. Állami ménes fedeztetési hirdetések 1909-re 572, 604 Nem hivatalos. Felvérek tulprodukciója 42 A közvetlen vásárlás .. 75 Alkuszok és lókereskedők 87 Megjegyzések gróf Szápáry Iván «•Aggodalmak.) czikkéhez 93 Az egyéves méncsikók vásárlása ... ... . . 93 Állami lovak a falkavadászatokon 101, 109, 126, 388, 396, 435Í 507 Kimutatás ménesben ell. telivér csikókról 109, 141, 124 - ._'lí() 117 126 - 126, 257 ... ... 126 - ... 133 ... 148,216 - — 148 ... ... 148 ... 148, 165 .. 619, 623 ... ... 631 - 637, 645 ... ... 646 A pótlovak kérdése a delegációban A kistenyésztók ... Darányi minister üdvözlése A tavaszi luxus-lóvásár A hadsereg lótipusai Parasztgazdák táv hajtása ... ... Apró hirek.. A katonai távlovaglások A tiszti lovasegylet távlovaglása Luxuslóvásár Kisbéri kanczabejelentések... Lótenyésztési kérdések ... Inditvány (gr. Széchényi Viktor) A díjlovaglás kérdéséhez Ügetőversenyek, ügetőtenyésztés. Apróságok 87, 102, 110, 117, 133,147.157, 165,172,199 Budapesti tav. meet, eredményei 199, 216,223,229, 238 Budapesti nyári meeting eredményei 299, 30 4 308, 313, 318, 323, 331 Az ügetó derby 313,257 Budapesti öszi meeting eredményei 569, 576, 579, 585, 590, 594, 598 Budapesti Polo-Club. Hirek 238 Versenyfeltételek 295 Külföldi gyepek. Müncheni versenyfeltételek ... ... 39 Persimmon kimúlt ... .. ... 124 Meran-maisi versenyfeltételek ... ... ... 150 Angol handicapok. 157 A Lincolnshire handicap... ... 165 A Grand National.. 171 St. Simon kimúlása... ... ... ... _. 188 Luceini versenyfeltételek 347 Külföldi versenyek... ... ... ... ... ...391,402 Leipzigi versenyfeltételek ... ... 632 A newmarketi telivérárverés... ... ... 045 Hamburg-horni versenyfeltételek 648 Falkavadászat. A bocsári falka vadászatai ... ... 75 A kassai falkavadásztárs. feltételei 109 Apróság ... ... 590, 594, 604, 619, 632, 638, 647 Hubertus Szt. Lörinczen ... ... 608 Agarászat. Joyous Gentleman ... 45 A Waterloo Cup ... ... ... 125, 133 Hallow Eve pedigreeje ... .... . 133 Az agárderby 47,147 Országos agar. szöv. versenyfeltótelei ... ... 405 Versenytermiuusok ... ... ... ... 405 Agárderby állvamaradottjai ... ... 405 Csanádmegyei Ag. egyl. feltételei 530 Veszprém várm. ag. egyl. feltételei 563 Feltételek ... 569 Agárderby ... ... 579 Néhány szó az agarász versenyszabályokról ... 607 Nagykikindai agárversenyek ... 624 Veszprém várm. Ag. egyl. versenye ... ... ... 632 Hubertus dij ... ... ... 632 Szabolcsvármegyei ngárverseuy 639 Szatinárvármegyei agárverseny 639 Szolnokvármegyei agárversenyek ... 647 Bácskai agárvorseny ... ... .._ ... — 647 Vadászat, lövészet. Apróságok 15, 93, 110, 118, 125, 141, 1(9, 172, Pedigreek. Persimmon... ... 124 Morpeth Mineral ... 125 John 0' Gauut-Magnes ivadék... ... ... 134 Orme-Ornament ivad. 158 Ajax-Schelldück ivad. 187 Peregrin... ... ... 265 Iutrygant ... ... 328 Signorinetta ... ... 332 Gouvernant­Weather­bound ivadék ... 336 Northeast ... ... 349 Sieger 369 Saxon 376 Spearmint-Festa iv. 383 Nekrolog. Gr. Nádasdy Ferencz Pansy Masters ... ... Transition ... ... Your Majesty ... ... Maxim Adamsapfel Hasznos ... ... ... Hadnagy ... ... ... G'enamoy ... Adam Faust II... Adam-Patience ivadék Plum tree Morpeth-Petroleuse iv. Lilla.. 199 406 407 412 499 547 558 564 564 570 584 587 619 663 640 645 részvénytársaság nyomdája, Budapost, V., Kálmán utoza 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom