Vadász- és Versenylap 50. évfolyam, 1906

3 b Ii TARTALOM-JEGYZÉK. VADÁSZ­es VERSENYLAP 1906. ÖTVENEDIK ÉVFOLYAM. KIADÓTULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ : LÖVIK KÁROLY. TARTALOM. 2 I. A Magyar Lovaregylet hivatalos közleményei. Minden számban gyűlési határozatot, versenyfel­tételek, programmok, nevezések, a Magyar Lovar­egylet határozatai stb. Ugyanezen rovat alatt a vidéki galoppversenyegy­letek hivatalos versenyleltételei, határozatai, verseny­nevezései és versenyjelentései, azonkívül a telivér versenylovak elnevezései, birtokváltozások, ellések, versenyszinek bejelentései, stb. A Magyar Lovaregylet versenyfeltételei — 2 Soproni versenyfeltételek _ ... 67 Pécsi versenyfeltételek ... 8S Bánathátralékok jegyzéke — 108 Az Alsó-zsnki lóversenyek feltételei ... 127 Kassai versenyek feltételei ... ._' — 177 Kisjenői versenyek feltételei 185 Debreczeni lóversenyek feltéte'ei ... 193 Nagybecskereki versenyfeltételek ... 224 Buda; esti tavaszi versenyek eredményei 244, 248, 253, 275, 282, 286, 297, 304, 306 Soproni versenyek eredményei 250, 278 Pécsi versenyek eredményei— — 250 Nagykikindai versenyfeltételek — ... 251 Kassai versenyek eredményei ... 336 Szatmári versenyfeltételek ... ... 343 Nagybecskereki versenyeredmények ... ... ... 351 Tatai versenyeredméuyek 372> Alagi lovaregyleti versenyek eredményei 384, 390, 397, 402 Debreczeni versenyek eredményei ... ... ... 385 Aradi versenyek feltételei 40í Kisjenői versenyeredmények 415 Marosvásárhelyi versenyfeltételek... ... ... 431 Budapesi nyári meeting versenyeredményei 477, 490, 500, 510, 518, 526, 533 Nagyváradi versenyfeltételek — 521 Szabadkai versenyfeltételek ... 561 Zombori versenyfeltételek — 567 Nagyváradi versenyek eredményei 581 Budapesti őszi versenyek eredményei 595, 602, 609, 617, 624, 633, 639, 646, 653 Az 1907. évi Sweepstakes Handicap feltételei... 603 Kisvárdai versenyfeltételek — 604 Szabadkai versenyek eredményei 627 Alsó-zsuki versenyek eredményei 627, 647, 665 Marosvásárhelyi versenyek eredményei ... 641 Ssatmári versenyek eredményei 641 Zombori versenyek eredményei 647 Kisvárdai versenyek eredményei 665 Aradi versenyek eredményei 683 Nagykikindai versenyek eredményei 717 Nem hivatalos rész. A Magyar Lovaregylet propozicziói 1 Meglepetések 10 Trainingben levő lovak jegyzéke 10, 39, 47, 63, 70, 76, 89, 103, 113, 135, 150 A 22-ős család Reflexiók ... ... Hároméveseink Kevély és Rag tail Cicero 18 19, 38, 61, 68, 103 20 23 ... 23 25 26 27 . ... 28 29 31 31 35 36 .. _ 37 39 ... 40 45, 60, 66 47 61 . ... 62 75, 86, 95 76 Képek a budapesti versenypályáról Huszár ... Sportképek ... Gr. Festetics Tassilo Baden-Badeni képek Régi időkből ... _ .. Girton Charmer ... Merev lovak Évesek vásárlása ... ... Az 1906. évi események Évesek kötelezettsége A napagedli ménes ... ... ... .. Számitások és versenyek... A vidéki versenyegyletek értekezlete Az osztrák Jockey-Club propozicziói A Janek— Heidt botrány A derby és a számrendszer ... A tavaszi nevezésekről... A Rákosi dij ... ... ... ._ ... 83, 147, 157 A nagy alagi akadályverseny ... . . 83, 165, 167 Przedswit handicap 85 A háromévesek nagy handicapja 87 Glosszák az első handicapokhoz ... 93 Kétévesek elbírálása.. ... .. ... 101 Négyévesek a nagy alagi akadályversenyben... 102 Forma és érték ... 111 A törlések után 113 A belföldi lovasok kérdése ... ... 119 A bécsi handicapok ... 128 Nőies vonalak 129 Pályázatunk ... ... ... 130, 137, 212 A season kezdetén 135 Két angol handicap 135 Alag 143 Fontos törlések 159 A bécsi versenyek 170 Bécs 180 Bécsi tavaszi versenyek 189, 196, 202, 208, 211, 218, 226, 233 A Trial Stakes 211 A budapesti tavaszi meeting ... ... 230 A Nemzeti és Hazafi dij ... 231 A reggeli munka 255 A kanczadij — 257 A Királydij története ... ... 257 A Király dij ... 259 A budapesti tavaszi telivér árverés... ... 263, 302 A Hacklers Pride pályázat ... ... 263 A meeting tetőpontja 271 Államdij és Alagi dij... ... ... 285 A tatai árverés ... 288, 301 A derby meeting 3o7 Díjlovaglás a Tattersallban ... ... ... ... ... 310 Bécsi nyári versenyek 315, 320, 325, 338, 347, J 354, 357, 364 323, 374, 387, 391, .. 326, 370, 377, Kétévesek osztályozása A derby A derby története Díjlovaglás Bécsben ... ... A napagedli telivér árverés ... Pilseni versenyfeltételek Az alagi lovaregyleti meeting... Debreczeni versenyek ... ... Krakkói versenyek eredményei Az alagi meeting ... ... Három derby heros ... Kottingbrunni versenyek A Schönaui dij Kottingbrunni versenyek 428, 432, 435, 441, 445, 451, A budapesti nyári meeting A Szt. István dij 467, 482, Kottingbrunni tanulságok... A Szt. Istvándij története A Nyilt handicap ... ... ... Red Hot és Mutiny ... Az Erzsébet királyné dij _ 505, Az Erzsébet királyné dij története A bécsi nagy handicap ... A tattersalli (nyári) telivérárverés ... A bécsi szeptemberi meeting... ... A bécsi szeptemberi versenyek 539, 543, 550, 558, 563, 5C9, A budapesti őszi meeting ... A St. Leger... ... Prágai versenyek A Szt. László dij ... A tattersalli (őszi) teli vérárverés A bécsi októberi meeting A bécsi októberi meeting eredményei 656, Holicsi versenyek ... .. 658, Bécsi versenyek ... 661, 675, 685, 683, 693, Az Ausztria dij Bécsi novemberi versenyek — ... 710, 720, Pardubitzi versenyek... ... Statisztikák 729, 737, Évesek nevezései A Mautner istálló sikerei... .. A totalisateur ügy Évesek vásárlása — ... A Sweepstakes-Handicap ... ... A Migyar Lovaregylet gyűlései ... ... — A Nagy Alagi és Király dij ... — ... ... Deczember 15 Tenyésztőink ­II. Urlovasok szövetkezete. A hivatalos részben a szövetkezet gyűléseinek határozatai, versenyfel­tételei, programmjai, nevezései, stb. Az Urlovasok Szövetkezete versenyfeltételei ... 53 Az alagi tavaszi meeting versenyeredményei 152, 163, 167, 176, 185, 193 Pozsonyi versenyek eredményei — 239 419 337 327 339 349 349 368 369 389 375 394 422 422 460 459 495 468 483 486 487 513 505 508 525 529 579 583 605 615 628 643 649 666 670 701 667 727 715 743 758 74 V 75Ó 752 752 758 770 770 771 C ÍJ-

Next

/
Oldalképek
Tartalom