Vadász- és Versenylap 38. évfolyam, 1894

1894-04-01 / 14. szám

VA) VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 1894. április 1. 69* 64 64 74* 70* 64 64 10. Ugyanaz 3é p к Couleur 11 Ugyanaz 3é p к Puzzle 12. Mr Pielro 3é Г к Miecherl 13. Riebesam F. fhdn. 4é p к Göndör 14. Scherber J. bdn. lié »ga m Donatio 15 Schindler L. ur 3é p m Wallenatem 16. Ugyanaz 3 é sga к Schneewittchen 17. Gr. Seh . iiborn F. hdn óé p m Zuckrhut /0* 18. Lov. Streeruwitz O. száz. 4é stp к Madame 69 19 Ugyanaz 3é p к Antipyrin 64 20. Gr. Westphalen 0. fhdn. id sga к Meine Flamme 21. Gr. Wurmhrand K. flidn. 4« sga к Frivole 69 22 Ugyanaz 4é p к Gitana . '>9 III. Nenhoter Preis Allamdij 2C**J frt az elsőnek. 300 frt a másodiknak té és id. cont. mének es kanczák 2000 meter. (6 aláírási. 1 Mg Auersperg F. bé sga m Tumi 6'* 2. Ugyanaz 4é stp m Velocipede 3. Egyedi A. ur óé sga к Calypso Ь2* 4. Gr. Kinsky Zd. 4é p к Märchen o9J b. Söllin.er R. száz. 4é sga к Eris 58 6. Gr Wenckheim D. 4é p m Yankee »4* IV. Smichover Handicap 800 frt az elsőnek. 200 frt a másodiknak. 3é és id. cont. lovaknak. 1600 m. (25 aláírás). 1. Hg Auersperg F óé sga m Torul 'J 2. Ugyanaz 6é p m Vico 6o 3. Voss E. ur óé sga m Dalibor £>7* 4 Gr. Schönborn F. hdn. óé p m Zuckerhut 52 5. Capt. Violet óé p к Pannika 6. Gr. Festetics Tass. 3é p к Bonnie Dundee ol 7. Lov. Streeruwitz O. szaz 4é stp к Madame 49* 8. Gr. Kinsky Zd. 3é p к Jutka 4 8 i 9. Capt. Black 3é sga к Benza Ida 48 10. Treskow W. ur 3é sga h Habakuk 47 11. Gr. Esterházy M. 3é sga к Grofnö 46 12. Capt. Black 3é sga к Jewel 45* 13. luv. Streeruwitz 0. száz. 3é p к Antipyrin 45 14 Egyedi A. ur 3é p к Hékás 44 ló. Gr. Kinsky Zd. 3é sga m Turul П. 43* 16. Ugyanaz 3é p к Couleur 42* 17. lov. S< azigliino F. 3é stp к Pearless 42 18. Schindler L. ur 3é sga ш Pirat 42 19. Gr. Sizzo-Nnris E. hdn. 3é p к Muszáj 39 V. Hradechiner Hürdenrennen. 600 frt az első­nek, 200 frt a másodiknak, 100 frt a harmadiknak. Urlovasok. Minden országbeli 4é és id. lovak. 2400 meter. (18 aláírás). 1. Binder W. fhdn. id p h Arabi II 71 2. Hr. Dobrzensky 0. hdn. 5é p к Diva 77 3. Gr. Esterházy L 4é sga h Honfi 65 4. Hr. Fritsch hdn. id sip h Huntingfield 71 6. Ugyanaz 6é p h Wild Wales 71 6. Gr. Füistenberg J. F. száz. 6éves sga m Montreal 81* 7. Ugyanaz 5é p к Victoria regia 69* 8. Gr. Kinsky Zd. bé sga m Granat (fv). 69* 9. Ugyanaz 4é sga к Sors 65 10. Ugyanaz 4é sga к Tador 65 11. Scherber J. bdn. id p h Penderei 71 12. Gr. Schönborn F. hdn. id p h March 78* 18. Ugyanaz 5é p m Zuckerhut 69* 14. Lov. Streeruwitz 0. száz. 4é stp к Madame 65 15. Br. Warnesius 1 száz. 46 sga к Fanchon II. 65 16. Gr. Wurmhrand K. fhdn. 5é p m Mágnes 69* 17. Ugyanaz 4é sga к Frivole 65 18. Ugyanaz 4é p к Gitana 65 VI. Steeple-chase. Handicap. 1000 frt az elsőnek. 300 frt a másodiknak. Minden országbeli lovaknak. 3200 meter. (17 aláirás). 1. Treskow VV. ur 5é p m Fournols 77* 2. Gr. l-ürstenberg J. F. száz. 6é sga m Ischl 72* 3. Wolff F. hdn. id p к Bird in Hand 72* 4. Schawel J. ur 6é p h Mainmast 71* 5. Gr. Kinsky Zd. 5é sga m Granat 66 6. Gr. Schönborn F. hdn. id p h March 65 7. Gr. Fürstenberg J. F. száz. 6é sga m Montreal 65 8. Voss G. id sga h Wackerow 65 9 Egyedi A. ur 4é sga m Követ 64 10. Gr. Esterházy Mik. 4é sga m Guschelbauer 64 11. Gr. Schönborn A. 4é p m Erfolg 64 12. Gr. Fürstenberg J. F. száz. 5é p к Vic­toria regia 62* 13 Gr Kinsky Zd. 4e sga к Sors 60 Prágába érkezett lovak névsora : Prágába eddig a kővetkező lovak érkeztek meg: Märchen. Jutka, Turul II., Couleur, Puzzle, Coeur-net, Vico, Turul, Leidi, Velo- cipede. Erfolg, Eris, Ninette, Titianella, Sprin­gal. Pannika. Exaudre, Grófnő, Honfi, Guschel­bauer. Baronin, Volkslied. Hero, Pride, Jewel, Benza Ida. Prinz Louis, Benczúr, Kupa, Me- tella, Calypso, Követ. Hékás, Pearless, Dae- mon. Detective, Murtchen, Ashíord. Admont, Bonnie Dundee, Fenegyerek. Bird in Hand. Hir, Wallenstein. Schnee, Witt, Pirat, Draw- can-sir. Ischl, Actress. Montreal, Victoria regia. Micherl, Antipyrin. March. Donatio, Granat. Sors, Dambia. Tador. Smith w. a Festetics Tassiló gróf uj jockeya, ket évi -zünet után ismét megkezdi nálunk működését ,-s már a prágai versenveken nveregbe fog szállani. Smith már pénteken Pragába érkezett. Waugn idomár ellenben Keszthelyen maradt. Nyolcz német ló van a prágai versenyekre ki­jelölve • két sikversenyló : Habakuk és Dalibor és hat Steepler: Fournuls. Gilbert Pont L'Evèque. Wackerow, Huntingfield és Wild Wales. Lapunk zártáig ezek valószínűleg már Prágába érkeztek. Valami nagy veszedelem a felsoroltaktól ugyan nem igen fenye­geti а Ш istállóinkat, legalabb ezek legtöbbje Drez- . daban futott húsvét hétfőn, de még helyre sem jutott. I P. Price tői Prágába ló nem megy. ellenben Hatton­tól gr. Kinskv 6 L va indul. A Wyschehradi Handicapben. vett távirati értesüles szerint a következő lovak fognak indulni : Benczúr (Bulfordi Märchen (Pache). Velocipede (Ballantine), En> Wallace). Ashford (Smith). Hero fPeakej. Springal (Prescott). Exaudre (Lemaire). Prágára nézve is intézkedtünk, hogy ott saját tudó- ; sitónk legyen és a Prágábaérkezett lovak névsora szom- , baton (most 31-én) mar szerkesztőségünkben kifüg­gesztve lesz. Valószínű startirek jegyzékét is fogunk kapni és pedig minden verseny előtti napon. Ápril 3-án lesznek teherközlései a prágai April­Hainlii apnek. Podskal-Handicapnek és Gátversenynek. Prágában az ottani versenyekre nevezett drezdai lovak közül megérkeztek : a br. Fritsch Pont l'Evé­gueje. Wild Walese és Huntingfieldje, továbbá br. Stockwell Habakukja, Illusionja és Fournolsja, a Voss ur Daliborja, Gilbertje és Wackerowja. Prágában a gr. Festetics Tassilo istállójából Déli­báb, Admont. Fenegyerek és Bonnie Dundee mentek ki. Prognostic. Prágai versenyek 1894. Eloö nap. Vasárnap, április 1-én. 1. Maidenrennen : Detective, Pride. 2. Kladruber-Preis : Metella, Baronin. 3. Ofliciers-Flachrennen : Draw-can-sir, Kusti­cana. 4. Whyschehrader Handicap : Eris, Benczúr. 5. Kaiserwiese-Hürdenrennen: gr. Schönborn­istalló, Hir. 6. Slichover-Steeplechase : gróf Fürstenberg­islálló, gr. Kinsky-istálló. Második nap. Kedd, április 3-án. 1. Handicap: Turul, Ashford. 2. Damenpreis : Vico, Capt. Black-istálló. 3. Neuhofer Preis : Eris, Velocipede. 4. bmichower Handicap : Bonnie Dundee, Grófnő. 5. Hradschiner Hürdenrennen : gróf Fürsten­berg-istálló, gr. Kinsky-istálló. 6. Steeplechase: Guschelbauer, Követ. Gyepérdeküek Gróf Zichy Béla bánatot jelentetett a 3é Artful-ért Ausztria-Magyarországban való minden kötelezett­ségére nézve. ! * * Captain Little legközelébb bánatot jelentett a 3é For evet-ért, Ausztria-Magyarorszgban való minden kötelezettségére nézve. * * * A «J. W.» versenyszövetkezet fölvett versenyzö­név a f. 1894. évre hivatalosan beiktattatott. * * A «M. С. Wood» fölvett versenyző név legközelébb az 1894. évre beiktattatottt. * * * Legközelébb a következő versenyszinek lettek az 1894. évre beiktatva : Gróf Andrássy Géza versenyszinei : sárga, kék ab­roncsos ujjak, sárga sapka. Gróf Andrássy Tivadar versenyszinei : sárga, kék abroncsos ujjak, sárga sapka. J. W. szövetség versenyszinei: fekete test, ezüst zsi­nórzat. Pienczykowski Szaniszló lovag versenyszinei : sárga test, kék hajtóka és sapka. Weisenbacher Aladár egyéves önkéntes verseny­szinei : sárga test, vörös ujjak, sárga sapka. Br. Fritsch hdn. (a szász kir lovas testőr ezrednél) : kék test, vörös ujjak és sapka Müller Mátyás hdn. (4. husz. ezr.) : sárga test. fekete ujjak és sapka. Gr. Szirmay Sándor fhdn. (4 husz. ezr.) : világos­kék test, vörös pettyekkel, fehér sapka. Treskow V. ur : fehér test, fekete sapka. Br. Vécsey Béla száz. (4. husz. ezr.): vörös test, világos kék szalag, fehér sapka. Gr. Westphalen Ottokár fhdn. : fekete-fehér csíkos test, vörös ujjak, fekete sapka. Voss E. ur: kék test. aranysárga ujjak és sapka. Fáy-Halász Gida ur versenvszine : sötét kék. Hoffmann Lipót százados versenyszinei : szürke test. vörös sapka, aranybojttal. Gróf Schönborn Arthur versenyszinei : vörös test. sárga abroncsok és sapka. Mr. С. Wood versenyszine : sötétzöld. * * * Gróf Andrássy Gézának életfogytiglan beiktatott versenyszinei : kék test, sárga ujjak és sapka. Idomítás alatti lovak. Német-wagrami nyilvános idomitóintézet. Idomár és jockey : R. Fletcher. Blümel Adolf főhadnagy lovai : Id sga к Mamsells Gunnersbury—Márcza. 4é p m Rajkó Vinea — Reine Margot. Gróí Chorinsky Frigyes főhadnagy lova : 5é p m Moritz Vederemo—Mattina. Michelstäter Frigyes százados versenyistállója : 6é p m Nádor Delaware—Nancy. 5é p m Stróz Ruperra —Saffi. 5é p h Plebejer Waisenknabe—Pamatka. 4é. sga m. Ritter Pázmán Zsupán—Erzsike. Gróf Paar К. főhadnagy lova : Id. stp. h. Roy Rhidorroch—La Marquesa, Canarytól. Gr. Sizzo-Noris E, hadnagy lova : Id. р. к. Verania Vederemo— Faire and Square. Verseny föltételek. Lembergi versenyek 1894. Első nap. junius 17. I. Gróf Badeni-dij. 1000 korona. Séveseknek. 1600 meter. Nevezés junius l-ig. II. Ausztr, Jockey-Club-dij. 200 korona. 3é belf. kanczák. 1600 meter. Nevezés junius l-ig. III. II-od osztályú államdij. 4000 korona. 3é és id mének és kanczák. 2400 meter. Nevezés május 15-ig. IV. Eladóverseny. Egyleti dij 1600 korona. 3é és id lovaknak. Győztes 8000 koronán eladó. 1100 m Nevezés május 15-ig. V. Gátverseny. 100 cs. arany. 4é és id lovak. 2400 meter. Nevezés junius l-ig. VI. Koltowi akadályverseny. 1000 korona. Belföldi lovaknak. 3200 m. Nevezés junius l-ig. Második nap, junius 18-án. (Föltételek később tétetnek közzé). Harmadik nap. junius 19-én. I. Ausztriai Jockey-Club-dij. 200Э korona. 3é és 4é belf. mének és kanczák. 1600 meter. Nevezés junius l-ig. II. Ausztriai Jockey-Club-dij. 2000 korona. 1600 meter. 3é belf. mének és kanczák. Nevezés jun. l-ig. III. Első osztályú államdij. 6000 korona. 3é mének és kanczáknak. 2400 meter. Nevezés május 15-ig. IV. Przedswit-verseny. 2000 korona. 3é és id mének és kanczák. 1800 meter. Nevezés május 15-ig. V. Akadályverseny. 1000 korona. 4é és id lovak. 4000 meter. Nevezés junius l-ig. VI. Vigaszverseny. (Beaten-handicap). 1000 korona. Minden országbeli lovaknak, melyek 1894-ben a lembergi pályán futottak s nem nyertek. 1600 meter. Nevezés az oszlopnál. ARTHUR HORNER & CO. Bécs I , Lobkowitz-PIatz 1. Elfogad előleges fogadásokat ugy az angol, mint a német és ausztriai Derbyre, az angol Handicapre, a liverpooli Sleeplechasere. a Przedswit Handicap-re. Fogadási körleveleket (Odds-Listen) kívánatra bár­kinek is küld. Ápril í-töl 8-ig Prágában a verse­nyeken lesz, czime : Hötel : Blauer Stern. Budapest, Andrássy-ut 30. Elvállalja jótállás mellett legolcsóbban magtárak, istállók, folyosók, konyhák, kapu­aljak, terraszok, járdák, tantermek tem­plomok stb. aszfalttal burkolását valamint nedves lakások, pinczék stb. gyökeres szárazzá tételét. kMI Anyag utasítással, valamint árjegyzék. költségvetés készséggel küldetik "—~

Next

/
Oldalképek
Tartalom