Vadász- és Versenylap 38. évfolyam, 1894

г 3014 TARTALOM-JEGYZÉK. VADÁSZ és VERSENYLAP 1894. H ARMINCZN YOLCZADIK ÉVFOLYAM. KIADÓTULAJDONOS ES FŐSZERKESZTŐ: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ, FELELŐS SZERKESZTŐ : SARYARY ELEK, TARTALOM. I. A Magyar Lovaregylet hivatalos közleményei majd minden számban (gyű­lési határozatok, programmok. nevezések stb. stb.) II. Telivérek és versenyek. 1. Értekezések és ismertetések. Telivértenyésztésünk és versenyügyünk mai állása (Cs. Z.) - 115, 153 Törekvések az akadályversenyek és anyaguk reformálására (S. J. F.) ... 19 A bécsi propositiókról... 17 Mennyi teli vért produkálunk éven kint? ... 9 A budapesti propositiokról ... 3 Magántulajdonosok anyakanczáinak párosítása a kisbéri törzsménekkel ... — 29 Versenylovakat tenyésztő előkelőbb méneseink sikerei 1893-ban 40 Sok lárma — semmiért (S. J. F.) ... ... 548 Combinatió idei 3éveseink találkozására a né­met háromévesekkel - ... ... 49 Csökkenti-e az erős kihasználás a versenyeken a későbbi tenyészkancza átöröklési képes­ségét (R—r) 50. 58 Négy ország telivértenyésztésér.ek mérvei 57 A Szabad handicapról 65 Válasz a versenyek és lenyészkanczákra 73 A favouriteok szereplése 1893-ban 74 Még egyszer a versenyek és tenyészkanczákról 89 Ausztria-Magyarország. Németország és Anglia tehertáblázata... ... 115 Az Egyesült Államok versenysportjának nem­zetgazdászati jelentősége 117 Przedswit Handicap (kilátás' ... ... 163 Uj verseny-egyesület Kassán ... 186 Minő versenyek lesznek Sarajevóban . ... 186 Kilátás a Trial Stakesre 186 Lovaglóverseny a Tattersallban (leirás) ... 234 A kisbéri lévesek küllemi leírása 245 Még valami a kisbéri idei egyévesekről 258 A bécsi Derby (kilátás és eredmény) ... 267.277 A kassai falkavadász-társulat versenyei ... 302 A hamburgi Derby (kilátás és eredmény) 315, 324 Kétéveseink a versenysaison első felében ... 323 4 Menjünk Boszniába (0.) — - 332 Tristan megvétele és leírása ... ... ... ... 333 Elörepillantás a Szt. István-dijr.i 340 - Л tátralomniczi versenypálya és környéke... 350 Matchbox megvásárlása és leírása 351 A budapesti gyep augusztusban 374 A jockeyk mely istállóknál lovagolnak első és másodsorban 375 Szt. István-dij (kilátás és eredmény) .. 374 387,395 Egy uj versenyegylet (R. P. D.) 388 Dornröschen versenycarriereje ... 396 A bécsi szeptemberi meeting 432 Versenyértékek 433, 443 Az 1894. évi XIX. törvényczikk (a Totalis. fog. megadóztatása) 459 A Jubileum-dij (kilátás és eredmény)... 471.483 A budapesti őszi meeting ... 484 A bécsi októberi meeting ... 541 A Szt. László-dij (kilátásj 550 Az Austria-dij (kilátás) 557 A Henckel-emlékverseny (kilátás) 579 Miért nem nyerte meg Earl idomár a pardu­bitzi nagy steeplechaset 591 Egy-két szó az előleges fogadásokról .. ... 597 Az 1896-diki német Derbyre nevezett lovak 598 Hogyan állnak 20 bel- és külföldi apalovaink egymás ellen ivadékaik nyeremény nagysá­gára nézve 618, 626 Ezeken kivül a versenynapok előtt megbeszélések és a versenyek részletes tudósításai. 2. Nevezések cs föltételek a belföldi versenyekre. Vándor-ivadékverseny (1896) 2 Ivadék verseny (1897) 3 Austria-dij 11895) 11 Jubileum-dij (B. Baden) (1895) 21 Bécsi versenyek feltételei 31,67,75 Alagi « « . ... 38 Siófoki : « « 40 Debreczeni versenyek feltételei ... ... ... ... 49 Radenbadeni « « ... ... 51. 61, 68 Sooroni « « ... 59 Pj zsonyi « « 77 К akkói « « _ 87 Szabadkai « « ... ... 108 Kassai « «- 269 Krakkói Derby (1895) , 77 Aradi versenyek feltételei 331 Kolozvári в в .. 397 Nyitrai в в ... 398 Zombori в в 411 Szabadkai в в 423 Ezeken kivül minden számban nevezések, föltételek, törlések stb. 3. Tudósitás a belföldi versenyekről. Alagi tavaszi meeting 139. 147, Prágai vers. öt napjának eredménye 141, 149, Bécsi tavaszi vers. 1. в в в 2. в в в 3. в в в 4. В В В 5. В В В 6. в в в 7. в в в 8. в в в 9. Debreczeni versenyek Soproni в Budapesti tav. vers. nap (Przedswit-Hdcap) ... (Pancake-Hdcp) ... (Tavaszi verseny ... (Szabad Handicap) (Kisbér-verseny) ... (Bálvány-Handicap) (Trial-Stakes) (Fenék-verseny, Szt. Lipót-dij) (Kincsem-Handicap) Pozsonyi versenyek­Szabadkai versenyek Bécsi nyári verseny 1. в в в 2. в в а 3. в в в 4. в в в 5. в « в 6. в в а 7. в в в 8. в а в 9. 1. nap (Nemzeti Hazafi-dij) 2. в (Asszonyságok dija) 3. в (Oaks) ... . 4. в (Alagi dij).. ... 5. в (Gr. Károlyi Gy. em­lékverseny) 6. a (Államdij, S/.t. Gel­lért-Handicap)... 7. в (Tav. kisérl. vers.) 8. в (Zár-Handicap) .. 260, nap (Cambuscan-vers.) в (Vinea-verseny) ... в (Derby) ... ... в (Parsifal-Hdcp) ... в (Buccaneer-verseny) в Kanczadij. Nagy aka­dályverseny) ... в (Piseki dij) a (Taurus-Handicap) в (Metropole-dij) Bécsi őszi vers. 5. nap (Residenz-dij) ... ... в в в 6. a (Drohowyzei dij)... . « в в 7. в (Nagy bécsi handicap) « в в 8. в (Jubileum dij) ... ... Lembergi versenyek ... ... Budapesti őszi vers. 1. nap в в в 2. в « в в 3. в в в в 4. в в в в о. в в в в 6. в в а в 7. в в в а 8. в Krakkói versenyek ... ... Zombori versenyek Nagybecskereki versenyek Marosvásárhelyi vers. ... Nyitrai lóverseny (Hatvani dij) ... (Októberi hdcap)... (St. Leger)... (Prince of Wales handicap (Lovaregyleti dij) (Nyilt handicap) (Totalisateur hdcp) (Szt. László-dij) ... 456 457 470 483 485 496 505 512 524 531 539 548 549 542 551 552 482 514 Nagyváradi vers. 504 Kassai versenyek Lembergi versenyek Krakkói versenyek ... . . Sarajevói versenyek Siófoki versenyek Tátralomniczi versenyek Gmundenni versenyek ... ... ... ... Budapesti nyári vers. 1. nap (Omniuml 324. 364. Tatai versenyek ... Alagi versenyek Bécsi őszi vers. 1. в в в 2. в в в 3. а в в 4. 2. в (Nyári Handicap) 3. в (Szent-István-dij) 4. в (Budai dij Augus­tusi handicap 5. в (Budapesti dij) 6. в (Kétévesek nagy handicapja 1! ... 7. в (Elnöki dij) ... 8. в (Igazgatósági dij) 9. в (Allvány-dij) ... nap (Freudenaui nagy hdcp) в (Critérium) (Piberi dij) 154 156 170 171 175 182 183 188 196 197 203 199 205 213 220 230 247 248 254 261 262 223 470 256 257 278 279 282 291 291 297 301 316 317 332 351 356 373 365 384 392 393 404 405 412 419 424 430 438 449 451 452 453 nap :Radautzi-dij) ... в (Abonnent hdcp) .. в (Austria dij) ... « (Primás II. verseny) в (Gourmand hdcp) в (Henckel memorial) 582, Bécsi októberi vers. 1. в в в 2. в в в 3. в в в 4. в в в 5. в в в 6. в в в 7. Aradi versenyek Kolozsvári versenyek Alagi a ... Pardubitzi в ... ... . 4. Külföldi gyepek. Németország. Berlin : Grosser Preis von Berlin в Gr. Hoppegartener hdcp ... в Henckel-Rennen a Union ... ... .. в Preis der Diana в Hoppegartener Ehrenpreis в I. oszt. Államdij ... « Renard Rennen в Hertefeld Rennen ... ... Hamburg: Gr. Hamburger lidcp... B Critérium ... в Nagy Hansa dij в Derby ... ... ... ... в Renard-verseny ... в Gold Pokal ... ... .. Hannover: Gr. Preis von Hannover . в St. Leger Doberan : Goldene Peitsche в Friedrich Franz-Rennen Boroszló : Hg von Ratibor-Rennen . Gotha: Preis von Thüringen в Herzogin-Rennen a Herzog Ernst-Rennen Leipziger Stiftungpreis ooo 556 564 565 570 579 580 578 600 590 591 270 235 251 299 303 358 474 474 487 317 317 317 326 326 358 333 533 366 366 352 398 393 398 498 515 (Nil Desperandum vers.) 458 Lipcse: Carlshorst : Internationale st.-ch Anglin. Epsom: The Derby ... 299 в The Epsom grand prize ... 303 в The Oaks ... ... — 303 Manchester : The Lancashire handicap st -chase 131 в The Manchester Cup 280 Newmarket : The two thousand guineas stakes 251 в The one thousand guineas stakes 251 в The July stakes ... 333 a The Princess of Wales stakes... 342 в The Newmarket Oaks 552 в The Champion stakes ... ... ... 552 в The Middlepark plate ... .. ... 552 в The Cambridgeshire stakes 572 Newmarket : The Jockey Club Cup 582 в The Cesarewich stakes .. ... 542 Lincoln : The Lincolnshire handicap ... ... 131 Liverpool : The grand national st.-chasc ... 143 в The Liverpool Cup 366 a The Liverpool Autumn Cup ... 601 Ascot : Ascot stakes 318

Next

/
Oldalképek
Tartalom