Vadász- és Versenylap 30. évfolyam, 1886

Lótenyésztés em tléiére alakult részv. társaság» közgyűlése .'_ __ 416 ótenyésztők nagy napjai Budapesten _ 445, 472, 482 rakoiís és takarmány а mezőhegyest m. k. állam­ménesben __ __ — 485 2. Ügetőversenyek. vezések az 1887. évi ausztriai ügető-Derbyre — 12 ezések az 1887-diki budapesti ügetö-Derbyre ... 188 rsenyföltételek a budapesti 1886. é. iigetőversenyre (Tavaszi Meeting, .. — — 71 /ersenyföltételek a budapesti 1886. é. iigetőversenyre (Őszi meeting ) ... .. — — 367 I lomitá alatt levő ügetőlovak ... 93, 121 Bécsi ügetőversenyek eredményei 188, 202, 216, 227, 258, 272, 390, 402 Bu lapesti ügető-verseny (Tavaszi meetingJ 237, 245 gyváradi ügető-versenyek eredményei 370 lapesti őszi ügetőversenyek.. — 431, 440 3. Mén-elosztás az országban, lókiállí­.ások, lóteny. jutalomdijosztások és méncsikó vásárlások. 47 72 83 426 Az 1886 iki idényre kibérelt angol telivér mének... \ fedeztetést állomásokra beosztott telivér mének... tz erdélyi méntelep osztályaiban levő, a fed állo­másokra kihelyezett telivér-mének ... — — Jutalomdijosztások 281, 312, 348, 380, 406, 4. Orsz. lóvásárok és lóárverések. A kaposvári lóárverés — - — Щ - 122 Domhovári lóárverés - - — — 166 A kisbéri egyévesek árverésének eredménye ... ... 235 Telivér egyévesek árverése Cseklyészen ... — — 24э Szabadkai lóvásár.. - — — 248 Cseklyészi méncsikók árverése — - — 266 A gr. Batthvíüy-Blaskovics Károlyi szövetség-féle lóáryeíés eredménye 424 A-n-iá Ilunyady-Sztáray szövetség-féle lóárverés ered­ménye — — 424 Mének bevásárlása az állam részéi e ... — — - 433 Lóárverési eredmények Budapesten a magyar kir. állam-ménesekből 446, 462,^484 III. Vadászat. 1. Vadászatok, elbeszélések, értekezé­sek és fegyverismertetések. Az 1885. évi idényben vadászott lovak jegyzéke ... 5 Vadászat gr. Károlyi Gyula ő Exc. parádi erdő­ségeiben — 34 Veszedelmes vadászk i and ... — 54 Sörtevadakra a Mátrában - — 84 Az első szalonka — ­T- — — — — 100 Sólyomvadászat Marokkóban , 110 Rókavadászat falkával Louisianában - — 124 Uj vadász-fegyverek 125, 141, 165 Az erdei szalonkáról - — — -51 Rókavadászatok Angliában — - 151 A «nagyváradi polgári lövész egylet» dij-lövészetei 321 A «Budai polgári lövész-egyesület, ünnepélyes lövé­szet. sorrendje — — — — — — — — 329 Vadászat a murányi erdőkben — — — — 416 Gr.Nádasdy Ferencz bruszturai bérelt vadászterületében 415 Utóhangok a szarvas-cserkészetekről— ... — — 433 Hubertus napia a Rákoson ... — — ... 442 Az idei agancs-kiállítás bírálata ... — — 452 További kísérletek a »Special töltényhüvelyekkel«... 463 Gr. Erdődy Ferencz galgóczi vadászatai 474 Gr. Hunyady Imre ürményi nagy fáczánvadászatai ... 494 2. Egész évi Iőjegyzékek. József főhg. ő kir. fens, kis-jenői uradalmából ... 3 Gr. Nádasdy Ferencz uradalmából 27 Gr. Henckel Hugó uradalmaiból 27 Gr. Széchenyi Gyula marczali uradalmaiból 34 Gr. Hunyady Imre kéthelyi uradalmából 84 Gr. Esterházy Miklós tatai uradalmából ... 84 Hg. Collorado-Mannsfeld uradalmaiból ... — 94 Gr. Teleki-család dolhai és rókamezői uradalmaiból 100 Gr. Széchenyi Béla bérlelt ung-megyei vadászterületén 115 Fülöp Szász-Coburg-Gothai berezeg magyarországi és alsó-ausztriai uradalmaiból 151 A berzenczei és keszthelyi uradalmakban 1886-ban cserkészve lőtt őzbak-ik lőjegyzéke ... ... 398 3. Agarászat és kopászat. A hannoverai falka-versenyek... 3, 14, 26, 34, 43 A hannoverai falka-versenyek végbirálata ... ... ... 51 Az 1886. évi »Waterloo-Cup« 87 A Waterloo-Cup ... 100 Falka vadászat Gödingen 125 A »magyar országos agarász-szövetség« aug. 20 diki gyűlése eredménye Г.. ... 341 A íczinkotai nemzetközi ^ár-verseny« általános szabályai ... ... 425 Л cziakotai nemzetközi agárverseny eredménye 434, 442 Rákosi falkavadászat 450, 411, 474, 478, 494, 516 Szent Hubertus Parnóu és Nagy-Mihályon / Gr. A. S.-tó'l) - - — — 450 Pardubitzi parforce vadászatok 450, 464, 478, 494, 517 A vértesaljai agarász-társulat versenyei ... 450 A vécsei agár-verseny ... 451 Utasítások egy gazdát és helyet cserélt vé ebbel való elbánásra ... 451 Bácskai elegy agár-verseny — 474 A t. szent-mártoni sebes harrierek 477 Az öreg agárversenyek a kun-ágotai pusztákon _. .. 478 A mándoki falka után vadászott lovak s lovasok­ról vató kimutatás W -tői 517 4. Galamblövészet. Monacoi galamblövészetek ... 43, 63 Bécsi galamblőversenyek... 152, 178, 229, 258. 381, 393 Budapesti galamblőversenyek — 217, 237 IV. Tárcza. Sylvester-éji álom .. — — — — __ — 5 A szelid- és vad-fáczánosok — — — — 10 Végzetes medve-vadászat.. — ... — 53 Vaddisznók Sárosdon — — 62 Hogyan vadásznak a Normandiában— 73 Napló : vér-ebek dolgoztatásáról a gödöllői m. kir. erdőkben 86, 94, 152 A verseny-idényi corso ... - — — 218 A sioux indiánok és lovaik — ... 250 Még egy szó a sioux- és dakota indiánokról — — 282 Indián képek 798, 306, 313, 330, 394, 434, 454, 465, 486 Egy kitartási próbalovaglás az orosz 4-dik lovas­hadosztálynál ... 369 Mr. Mauton - 518 \ V. Athletika. Korcsolya-verseny Budapesten — — ... ... 85 A Birchfeld harrierek győzelme... 101 A «Magyar Athletikai Club» tavaszi verseny sorozat és eredményei 165, 249 A «Wiener Renn- Verem für Radfahr Sport» 205 A király a tornászok közt — ... 230 A balassa gyarmithi Athletikai Club viadala ... 274 A «Rimaszombati Tornaegyesület» viadala ... — ... 274 Nemzetközi kerékpár-verseny Budapesten 289 Valami a vívásról ... 349 A nemzeti vivó-club és akadémia alapszabályai ... 452 A jégre ! ... 518 VI. Csónakászat. (Vizi sport.) Vitorla-spoit a Balatonon... 27 A «Stefánia Yacht-egylet» tagjainak hajói 266 Ez egylet úszó- és evező-versenyeinek propositiói 290 A «Stefánia Yacht-egylet» 1886. évi nagy versenyei­nek eredményei ... 297, 305, 312, 321 Versenytiszás Palicson 382 A balatoni vitorlázási idény befejezése ... 453, 414 VII. Irodalom és fesiészet. A lóidomitásról ( Steinbrecht Gusztávtól)... 15 Vörösmarty össsras munkái .. — 27, 53, 63 Vas Gereben összes művei ... ... — ... ' 35 Vadász-Lap ... 1. 35 A királyi család arczkepei — — — ... 74 Jókai Mór »A kis királyok« . ... 74 Kis Lexikon ... ... 85 Vadász-naptár ... ... .-.. ... 298 Magyarország közgazdasági és művelődési állapotai (Keleti Károlytól-) 518 VIII. Statisztika. A m. kir. állami méntelepekben 1886. január 1 én lévő ménlovak fajták szerinti száma _. 32 A mult 1885. évi fedeztetés eredménye ... 33 A m. kir. állami lótenyész intézetek febr. l-jén volt lóállománya 84 Az ausztr.-magyarországi verseny istállók nyereményei az 1886-ki I-ső félévben 257, 263, 271 A legjelentékenyebb telivérménesek, melyek verseny czélra tenyésztenek ... 356 Az ausztria magyarországi verseny-istállók nyeremé­nyei 1886. évben 432, 441, 449, 460 Az 1886. évi ügető versenyek nyereményei 440, 462 Németországi versenyek statisztikája... 482 Francziaországi akadályversenyek 515 IX. Necrolog. f Recsky András ... 27 t Br. Bánffy Albert 54 f Báji Patay Sámuel ... 54 f Kisdobai Dobay Gyula ... 74 f De Castries herczeg ... ... 178 j Hamilton herczeg ... ... 191 f Bányaffy Frigyes ... 267 f Bajsai Vojnich Jakab ... 274 f Bethleni gr. Bethlen Károly ... _ 333 t Fred Archer _ ... 467 9 • »

Next

/
Oldalképek
Tartalom