Vadász- és Versenylap 22. évfolyam, 1878

1878-08-21 / 34. szám

E I ó fi z e t e s. Egész évre .... 12 frt. Félévre 6 » „Vadász- és Verseny-lap" kiadóhivatalához PESTEN, Barátok-tere Athenaeum­épület intézendő. Szerkesztőségi iroda : Pesten Nemz. Casino II. em. hatvani-u. Ide küldendők a kéziratok. Megjelenik e lap Minden szerdán. VADASZ- ES VERSENY-LAP EGYSZERSMINT AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. A PESTI ÉS VIDÉKI LOVAR-EGYLETEK S AZ ÖSSZES MEGYEI LÓTENYÉSZ-BIZOTTMANYOK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 34. SZ. Budapest, 1878. augusztus 21. XXII. évfolyam. Lapunkra január 1 töl fogva mindig előfizet­hetni : ege'sz évre 12 frt, félévre 6 írtjával. — Az előfizetések minélelöbbi beküldését kérjük. A kiadó-hivatal. B.-Pest, barátok-tere, Athenaeum. Íl Ib^Jj Verseny-naptár­Kassa Debreczen Kolozsvár Sopron Bécs Pardubitz Nyitra Pest September 7., 8. September 13., 15. September 20., 22. September 28., 29. oktober 6., 7. oktober 13. oktober 17. oktober 20., 22. Nevezési zárnapok. Augustus. 22. Kolozsv. 400 db 10 frkos államdij kisbánat 25. Kassa. Nagy egyl. handicap — — Jenny Kár. Kis egy), handicap — — Vigaszverseny — — 29. Reitercl. akad. vers. teh. közlés 30. Prága. Prágai Critérium 1879-re Mr.Cavaliero. aláírási dijra (2évesek) nevezés September. 1. Debreczen. Nagy handicap 1000 frt kisbánat Pesti lovar- (2 nap) Kis handicap 500 frt — — egyl. titkárs. » » Vigaszhandicap — — 9. Akadályverseny nevezés 1. Soprony. (első uay) Esterházy dij kisbánat Potyondy Ág. (2-dik nap) Dunántuli dij — — ügyvéd. » » Erdődy dij — — 7. Reiterclub akad. verseny nevezés 7. Kassa. Hack-Stackes, az oszlopnál — — Jermy Kár. Nagy egyl. hancicap, az oszlopnál kétszeres téttel — — 15. BéCS. (első nap) Kis handicap (őszi.) Mr. 1000 frt Cavaliero. (első nap) Kladrubi dij Bécs, Woll- 2500 frt zeile 3. (első nap) Jockeycl. serleg — — » » Maiden-verseny — — » » Akadályverseny 1000 frt (2-ik nap) Maiden-verseny 800 frt (2-dik nap) Handicap 1000 f. » » Trial Stakes 2000 frt (2-dik nap) Gátverseny — — 18. Soprony. Reiterclub akad. vers. teh. közlés 20. Pest. (első nap) Kétév. versenye nevezés (őszi) Sár- » » Ritterdij 255 cs. kány Ján. kir. arany — — Fer. lov. egyl. (első nap) Handicap 1000 f.— — titkár. » » Akadályverseny 1000 frt (2. nap) Kladrubi dij 2000 frt (2. nap) Kisbéri dij 1500 frt. » » Kanczadij 500 db 10 frc. ar. — — (2. nap) Eladó verseny — — 28. Sopron. (2. nap) Sopronmegyei dij nevezni Potyondy Ág. 200 arany este 10 ó. 29. (2. nap) Eladó verseny nevezni az oszlopnál 29. BéCS. (első nap) Kis handicap (őszi) Mr. 1000 frt teh. közlée Cavaliero. (első nap) Akadályverseny 1000 frt (2-ik nap) Handicap 1000 frt. — — » » Gátverseny 600 f. — — Távirat Trouvillebol. Trouville, 18\V1II. Grand Prix de Deauville. 15,000 frk. 2400 meter. Kincsem 61 kii. I. Fontainebleau 64 kii. П. Fould Gift 53 kii. Ш. Kincsem könnyen nyert. * * * E futamról bővebben jövőre irunk. — E le­győzhetlen lónak ez 38-dik győzelme. Közelebb Baden-Badenben fog futni, aztán haza jön. Kassai gyep 1878. Sept. 8-án. Reiter-Club Steeplechase. Handicap. 1. Gróf Sztáray János id. p. к. Themenau. 2. Ifj. gróf Lónyai M. 5é. sg. k. Cocktail, félv. a. egy félvér Buccaneer mén, a. Soubrette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom