Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-11-08 / 45. szám

286 VADASZ- ÉS VERSENY-LAP. Nov. 8. 1876. származik. — A többi 1 éves nevezések : a ber­lini Unionra 58, a Stuten-Rennen 35, a Herte­fcld 51, a Henckel-Rennen 42 aláírással zárat­tak ; s köztük gr. Sztáray János, Blaskovics Ernő, Baltazzi Aristid, gr. Henckel, Gen. H»pe istál­lója hasonló arányban vaDnak képviselve. Ha tekintetbe vesszük már most, hogy mind a hamburgi Derbyt, mind az Uniont az utóbbi két évben mindig magyarországi nevelésű lovak nyerték ; söt a hamburgi Derbyben mind a két első ló tőlünk való (1875-ben Palmyra és Schwind­ler, 1876-ban Double Zero és Exhibitor); bogy az Uniont hasonlókép ide való nevelésű lovak (1875-ben Schwindler, 1876-ban Goodhope) vit­ték el ; hogy a mostani 1 éves csikókat, még mindég — mind apalovaink, mind kanczáink részé­ről jobb anyagból valóknak kell tartanunk : ugy jogosultnak kell találnunk a bizalmat, melylyel telivértenyésztöink ily nagy mérvben ereszkedtek a 2 év múlva történendő küzdelembe. S— s. Verseny© IL Prágai öszi versenyek 1876. Igazgatóság: gr. Grünne tábornok (helyettes gr. Kinsky Zdenko), gr. Thun Lip. Boh. — Pályabíró hg. Oettingen-Wallerstein. — Mázsáló : hg. Win­dischgrätz Alfred, gr. Thun László. — Pályafel­ügyelök s az akadályverseny pálya kitűzői : gr. Kinsky Zd., br. Aobrenthal Lajos. — Indítók-. Mr. Cava­icro, Stone W. — Titkárok : Mr. Cavaliero, Kapin. ELSŐ NAP. Szombaton, oktober 28-án. I.60 arany dij: 187 7-ig bez. adja gr .Kinsky Oct. Futhatnak bizonyos lovak. Tét 60 frt, bánat 30 fit. Táv. 3200 meter (1 aláirás)^ Gr. Kinsky Okt. 4é. s. m. Constantin a. Dá­niel O'Rourke a. Constance 7 4% kilogr. Prior körüljárt. Érték: 300 frt. II. Első oszt. császárdij. 1000 drb arany. Fut­hat 3é. belföldi ét német mén és kancza. Táv. 2400 meter (1% mrtfld). Tét 200 frt, fele bá­nat. Kisbánat 7 5 frt. A második ló a tételek és bánatok felét, a többit a 3-ik ló tételének levo. násával az első ló kapja. (49 nevezés) Id. gr. Henckel H. 3é. p. m. Monthalon a. Giles I. a. Cartouche 53 kil. Busby 1 Graditzi ménes 3é. f. m. Reichsadler 53 kil. Fisk 2 Gr. Kinsky Oct. 3é. p. m. Heródes 53 kil. Prior 3 Kladrubi udv. ménes nev. Captain Blue 3é. sga m. Justice to Kladrub 53 kil. Metcalf 0 Br. Springer G. 3é. p. m. Cacolet 53 kil. Corser 0 Zichy Livia grófnő 3é. s. m. First Trial 53 kii. Madden 0 Capt. Blue nev. br. Majthényi 3é. s. m. Stra­bantzer 53 kil. Smart 0 Conte Veith A. 3é. f. к. Baby 53 kil. Entwistle 0 Espenschied ur é.3 p. m. Schützenkönig 53 kil. Grimshaw 0 Kisbánat 2 lóért, nagybánat 38 lóért. Reichs­adler vezett, utána Schützenkönig, Montbalcn, He­ródes stb. Az állványnyal szemben Monthalon felmegy Schützenkönighez, ugyanazt teszi First Trial is, de nemsokára ismét lehanyatlik. A be­fordulónál Montbalon felmegy a még mindig ve­zető Reichsadlerhez, a távoszlopnál megelőzi s el­keseredett küzdelem után egy fejjel megveri. He­ródes 2% hoszszal hátrább harmadik. Érték : 7275 frt az elsőnek, 2675 frt a másodiknak, 200 frt a harmadiknak. III. Államdij. 300 arany. Minden az osztrák­magyar monarchiában és Németországban ellett ló számára. Táv. 2400 meter (l% mfld.) Tét (100 frt, bánat 50 frt. Az első ló a tételek s bánatok felét megosztja a 2-ikkal. (16 nevezés) Gr. Henckel 4é. p. m. Talisman a. Giles I. a. Scxagesima 65 kil. (2 '/a kil. k. t.) Busby 1 Gr. Tarnowsky J. 4c. p. m. Przedswit 67% kil. (5 kil. k. t.) Butters 2 Bánat 14 lóért. Talisman vezet igen lassú tempóban. A pálya felén Przedswit gyorsítja az iramot és másfél hoszszal vezet Talisman előtt. Az utolsóelőtti saroknál azonban Talisman felnyomul a lengyel ménhez, s a távoszlopnál el is fogja : s felhivatván könnyen győz 2 hoszszal a hajtott Przedswit ellen. Érték 1625 frt az elsőnek, 125 frt a 2-iknak. ív. Triennial-Stakes. 1876, 1877, 1878 , az 1873 évben ellett kanczák ivadékainak. Évi 100 frt tétel, egész bánat. Táv. 1876-ban 800 meter, 10 ivadék nevezéskor vagy azon felül a második ló tételét menti. (10 aláirás). Conte Veith 2é. р. k. Fida a. Labin a. Flim­sey 52 % kil. Entwistle körüljár Érték 900 frt. V. Lovaglók egylete akadályversenye. 400 frt készpénzben és tiszteletdij az első és 2-ik lovas­nak. Táv. 4000 meter stb. (4 aláirás). Gr. Kinsky Zd. 4é. s. k. Fleurette a. Pace a. Fiamina 75 kil. Tul. 1 Wagner Fr. ur 6é. p. b. Farsang 74 kil. Faber 0 A két ló felválva refusirozott és egyszer mind­ketten elbuktak. Végül Fleurette győzött, mint a ki a versenyt végig lovagolta. Érték : Tdij és 395 frt. V. Kladrubi akadály-verseny, юоо frt. Futhat­nak belföldi és német lovak. Táv. 4000 meter. (2% mfld). Tét 100 frt, bánat 50 frt. Az első ló osztja a másodikkal a tétek és bánatok felét. (10 nevezés). Gr. Kinsky O. 4é. ver.-d. m. Liverpol, ap. Daniel O'Rourke, a. Leopoldine 77% kil. (3% kil. k. t.) Hanreich 1 Mr. Edmund 56. p. m. Dieppe 78 kil. Philips 2 Schawel J. ur 4é. s. к. Queen Bess 7 4 kil. Herbert 0 Br. Aerenthal Fel. id. p. h. Marathon (félv.) 75 kil. gr. Kinsky L. 0 Bánat 6 lóért. Queen Bess, majd később Ma­íathon is kitörvén, a küzdelem csak Liverpool és Dieppe közt állt, melyek valamennyi akadályt szépen ugorván. Liverpool végül több hoszszal nyertes lön. Érték 1075 frt az elsőnek, 75 frt a 2-iknak. MÁSODIK NAP, vasárnap okt. 29-én. I. Prinz Louis Rohan Stakes. Tiszteletdíj, adja hg Rohan Lajos. Futhat minden 3 éves ló. Táv. 2000 meter (1% mfld). Tét 200 frt, bánat 100 frt, kisbánat 50 frt. (24 aláirás). Gr. Henckel 3é. vp. m. Montlialon, a. Giles I., a Cartouche 56 % kil. Busby 1 Conte Veith 3c. f. k. Baby 53 kil. Entwistle 2 Meddő 2 kancza, bánat 20 lóért. Baby járt elől, de végül Monthalon könnyen nyer több hosz­szal. Érték tiszteletdij és 1250 frt az elsőnek, 300 frt a 2-iknak. II. Triennial Stakes. 1874, 1875, 1876. Min­den 18 75-ben fedezett kancza ivadékának. Tét 100 frt, bánat az egész. Táv. 1876-ra 3200 meter (12 aláirás). Hg Lichtenstein nev. Captain Blue 4é. s. m. Bendigo, a. Buccaneer, a. Amazonian 53% kib Metcalf 1 Conte Veith A. 4é. p. h. Schmock 52 kil. Entwistle 2 Meddő két kancza, bánat 8 lóért. Schmock vezet egy rnértfóldön át. Ott Bendigo elébe megy s könnyen nyer 2 hoszszal. Érték 800 frt. III. Kladrubi Critérium. 3000 frt. Minden bel­földi és 2é. német ló számára. Tét 200 frt, felebá­nat. Táv. 1400 meter. A második ló osztozik az elsővel a tétek és bánatok felén. (12 nevezés). Blaskovics Ernő ur 2é. s. k. Kincsem, a. Cambuscan, a. Waternymph 56 kil. Madden 1 Gr. Kinsky Zd. 2é. p. m. Critérium 54 kii. Grimshaw 2 Capt. Blue 26. р. к. Hilda 53 kil. Metcalf 3 Conte Veith 2é. р. k. Fida 53 kil. Entwistle 0 Bánat 8 lóért. Critérium ugrott el a vezetés­sel utána Hilda, Kincsem és Fida. Kincsem nem­sokára a 2 ik, majd az első helyre ment, s többé be sem érve s keményen tartva nyert 3 hoszszal a hajtott Critérium ellon. Fél hossz a 2-ik és 3-ik között. Érték: 3200 frt az elsőnek, 200 frt a 2-iknak. IV. Iparosok dija. Handicap. 800 frt. Futhat­nak minden országbeli 3é. és id. lovak. Táv. 2400 meter (1% mfld). Tét 100 frt, bánat 60 frt, kisbánat 30 frt. Az első ló osztja a 2-ikkal a tét és bánatok felét. (12 nevezés). Gr. Henckel 4é. р. k. Konotoppa, a. Giles L, a. Ellen 69% kil. (2% kil. k. t.) Busby 1 Conte Veith 3é. p. m. Táborit 48 kil. Little 2 Kisbánat 4 lóért, nagybánat 6 lóért. Konotoppa tetszés szerint nyert. Érték 870 frt az elsőnek, 70 frt a másodiknak. HARMADIK NAP, Hétfőn, okt. 30-án. I. Ivadák-versenydij. ÍOOO frt, melyet egyenlő részekben a bécsi, pesti és prágai verscnyegyle­tek adnak össze. Az osztrák-magyar birodalom­ban 1873-ban elletett és nevelt lovak számára. Tét 200 frt, bánat 100 frt, kisbánat 50 frt. Táv. (Prágában) 2400 meter (1% mfld). A 2-ik ló kettős tételt nyer, a tételek és bánatok hátra­lékát a győző. (18 nevezés). Br. Bethman S. 3é. p. m. Rococo a. Chal­lenge v. Compromise, a. Frolic 54% kil. Butters 1 Kladrubi udv. ménes nev. Capt. Blue 3é. s. m. Justice to Kladrub 56 kil. Metcalf 2 Conte Veith A. 3é p. m. Excellenz 56 % kil. Busby 3 Bánat 15 lóért. Justice to Kladrub vezetett, de igen kelletlenül ment, Rococo utolsó. Az utol­sóelőtti saroknál a lovak frontban jöttek, Jus­tice to Kladrub és Rococo pedig innen vereked­tek az első helyért, melyet ez utóbbi fél hosz­szal biztosan nyer el. Érték 2350 frt az elsőnek, 200 frt a 2-iknak. II. 2-od Oszt. Császárdij. 600 arany. Futhatnak 3é. és id. belföldi és német mének és kanczák. Táv, 3200 meter (2 mrtfld). Tét 150 frt, bánat 7 5 frt. A második ló a tételek és bánatok felét kapja (11 nevezés). Gr. Tarnovszky János 4é. p. m. Przedswit a. Knight of the Garter a. Jewel 64% kil. (4% kil. k. t.) j Butters 1 Gr. Henckel 4é. p. m. Talisman 63 kil. (3 kil. k. t.) Busby 2 Ifj. gr. Almásy Kálm. 4é. s. m. В ютегапд 60 kil. Smart 3 Graditzi por. kir. ménes 4é. p. m. Prillwitz 60 kil. N. Fisk Ugyanannak 3é. f. m. Reichsadler 55 kil. (3 к. к. t.) E. Fisk Bánat 6 lóért. Prillwitz diktálta az iramot istálló társa részére, Przedswit utolsó. Az állvány­nyal szemben összeszorult a mezőny és Przedswit 3-ik helyre ment fel Reichsadler és Talisman után. A befordulónál Przedswit elhagyja őket, ugyanakkor Boomerang is elhagyta a porosz mént, s igy a küzdelem csak Przedswit és Talismanra szorítkozott. Przedswit végül másfél hosszal — de nem oly könnyű szerrel mint rendesen — győzött. Boomerang 2 hosszal hátrább 3-ik. Ér­ték 3 450 frt az elsőnek, 450 frt a másodiknak. III. Észak- és délnémetországi dij юоо frt. Adják gr. Henckel és a dij tavalyi nyertese. Fut­hatnak a Continensen 1873-ban ellett vagy any­jukkal behozott csikók. Tétel 250, bánat 125 frt. Táv. 1600 meter (1 mfld). A nyertes 500 frtot a versenypénztárban hagy a jövő évi dijra. (12 nevezés.) Kladrubi udv. ménes nev. Captain Blue 3é. s. m. Justice to Kladrub a. Blair Athol a. Chaperon 57% kil. Little 1 Capt. Blue 3é. p. m. Secundant 57% kil. Metcalf 2 0 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom