Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876

1876-08-09 / 32. szám

2 I 6 VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. A UG. 30. 1876. И. 300 drb 10 frcos arany államdij : (8 nevezés.) 1. Gyürky Béla ur 3é. fek. m. Zsibó, a. Zet­land, a. Ctronade. 2. Ifj. gr. Almásy Kálmán 4é. sg. m. Boomerang. 3. Gr. Apponyi Antal 3é. sga m. Ossian a. Ostre­ger, a. Sophia. 4. Captain Blue 3é. p. m. Secundant. 5. В/. Wesselényi Béla 6é. sp. m. Piince raris. 6. Gr. Sztáray János 3é. sga m. Peeler. 7. Br. Springer 3é. p. m. Clown. 8. Gr. Esterházy Miklós nev. gr. Veith A. 3é. p. m. Excellenz. III. Vigaszhadicap. Tétverseny. (36 nevezés.) 1. Gyiirky Béla ur 2é. sp. m., a. Cambuscan. 2. Ugyanaz 3é. fek. m. Zsibó. 3. Br. Üchtritz 4é. sp. m. Ladány. 4. Id. gr. Batthyány László 3é.p. k. Betty Martin. 5. Ifj. gróf Almásy Kálmán 2é. р. k. Sennerin. 6. Ugyanaz 4é. sga m. Boomerang. 7. Ugyanaz id. stp. k. Louisa Lee. 8. Gr. Lónyai Béla 2é. р. k. Légyott. 9. Gr. Lónyai Béla 2é. p. k. Femme de feu. 10. Ugyanaz 6é. p. k. Marjolaine. 11. Gr. Laml.erg II. 2é. sg. k. Oetregertól. 12. Apponyi Antal 3é. sg. m. Ossian. 13. Baltazzi Aristid ur 2é. p. k. a. Carnival. 14. Captain Blue 3é. p. m. Exhibitor. 15. Ugyanaz 2é. sp. k. Liddingtontól. 16. Ugyanaz 3é. p. m. Secundant. 17. Blaskovits Ernő ur 4é. р. k. Harmat. 18. Ugyanaz 2é. р. k. Csalogány. 19. Br. Wesselényi Béla 6é. sp. m. Prince Paris. 20. Gr. Forgách István 3é. sg. m. Orion. 21. Ugyanaz 3é. p. in. Dandy. 22. Ugyanaz 2é. sp. m. Wild Youth. 23. Ugyanaz 2é. p. m. Lucifer. 24. Ugyanaz 2é. vp. k. Lady Milford. 25. Ugyanaz 2é. vp. k. Fraudulent. 26. Ugyanaz 5é. p. k. Dryad. 27. Ugyanaz 5é. sp. k. Firefly. 28. Ugyanaz nev. gróf Bombelles Károly ur 4é. p. m. Padi. 29. Gr. Sztáray János 3é. p. m. Hirnök. 3 0. Ugyanaz 3é. sg. m. Peeler. 31. Br. Springer 2é. sg. k. Valentina. 32. Ugyanaz 3é. p. m. Clown. 33. Ugyanaz id. p. ш. Seraphin. 34. Gr. Esterházy Miklós 2é. p. m. a. Stanley. 35. Ugyanaz 4é. p. m. Insolvent. 36. Ugyanaz 3é. p. m. Excellenz. Kassa aug. 2-án 187 6. Jermy Károly, egyl. titkár. Nevezések az 1878. évi pozsonyi versenyekre. Trial-Stakes. 2000 frt. (41 aláirás.) 1. Blaskovics Ernő ur nev. Blaskovics Miklós ur sga k., a. Blinkhoolie, a. Lady Florence. 2. Blaskovich Ernő ur р. т., a. Cambuscan, a. Queen of the Isles. 3. Ugyanaz sät. р. т., ар. Bajnok, any. Louise Bonne. 4. Gr. Kinsky Zdenko p. m. Coalition, a. Count Zdenko, a. Castalda. 5. Ugyanaz р. к. Humming Bee, a. Ostreger, a. Honey Bee. 6. Baltazzi Aristid ur p. m. a. Cremorne, any. Songstress. 7. Ugyanaz p. т., a. Pero Gomez, a. Fair Star. 8. Ugyanaz p. т., a. Buccaneer, a. Hope. 9. Ugyanaz p. т., a. Buccaneer, a. Lady Bertha. 10. Ugyanaz s. т., a. Buccaneer, a. Fancy. 11. Ugyanaz p. k., a. Buccaneer, a. Mrs. Day. 12. Ugyanaz p. k., a. Carnival, a. Anonyma. 13. Ugyanaz p. k., a. Cambuscan, a. Crisis. 14. Ugyanaz p. k. a. Buccaneer, a. Voltella. 15. Ugyanaz s. к. a. Ostreger, a. Firefly. 16. Gr. Rittberg р. т., a. Peon, a. Surprise. 17. Ugyanoz р. к., a. Manfred, a. Elise Venner. 18. Br. Majthényi p. т., a. Cambuscan, a. Purchase. 19. Ugyanaz nev. ifj. gr. Almásy Kálmán, s. к., a. Ostreger, a. Donna Maria. 20. Gr. Festetics Pál s. к., a. Labancz, a. Tour­terelle. 21. Ugyanaz, nev. gr. Széchenyi Kálmán р. k. a. Buccaneer, a. Mary Hill. 22. Gr. Kinsky Oktáv p. m. Luxor, a. Kettle­drum, a. Lachesis. 23. Ugyanaz p. k. Ilidra, ap. Laneret, any. My Hope. 24. Br. Grovestin s. т., a. Ostreger, a. Water­nymph. 25. Ugyanaz p. k., ap. Blinkhoolie, a. Flower Girl. 26. Hope tábornok p. k., a. Buccaneer, a. Cricket. 27. Ugyanaz p. k., a. Buccaneer, a. Thalestris. 28. Ugyanaz p. k., a. Count Zdenko, a. Game Pullet. 29. B. Orczy E. p. т., a. Kettledrum, a. Fantail. 30. Capt. Blue p. к., a. Laneret, a. Violet. 31. Ugyanaz p. k. a. Rosicrucian, a. Juliette. 32. Ugyanaz p. т., a. Laneret, a. Reconnaissance. 33. Br. Springer G. p. т., a. Lozenge, a. Flyaway. 34. Ugyanaz p. k., a. Blinkhoolie, a. Selina. 35. Gr. Henckel, p. m. Old England , a. Blink­hoolie, a. Sunset. 36. Ugyanaz sga m. Oroszvár, ap. Allbrook, a. Lady Wentworth. 3 7. Ugyanaz sga k. Phoebe, apja Giles I., any. Princess Alice. 38. Ugyanaz fek. m. Pharoa, ap. Mercury, a. Lavina. 39. Br. Fürstenberg Engelbert p. к., ap. Peon, a. Grand Duchess. 40. Ifj. gr. Festetics Tasziló p. т., a. Ostreger, a. Tzaritza. 41. Frohner Ján. ur p. m. Pegasus, a. Ostreger, a. Lancelin. Kisbá aat-Jele.ntések a pozsonyi gyepre 1877. Trial-Stakes. 2000 frt (51 aláirás). Ma'hilde, Athena, Alpländer, Mathilda-m., Getroffen, Lenke­kancza, Erni-m., Laure, Salamandra. У e pse oy-feltctel.ek. (Propositions) Kassai gyep sept. 10-én 1876. Lovaglók egyletének akadályversenye 400 frt és tiszteletdíj az elsőnek, és tiszteletdíj a 2-iknak. Minden országbeli és korú ló számára, mely lo­vagló-egyleti tag jó biszemü tulajdona és leg­alább három hó alatt nyilvános idomitóintézetben nem volt, lovagolandó egyleti tag által. Táv. circa 4000 méter (2 '/ 2 mrtfld.) jó vadásztalaj. Az akadályok 1 méternél magasabbak és 3 méternél szélesebbek nem lehetnek. Rendes teher 75 kg., 4é. 2 1/ 2 kil. kevesebbet, telivér 2 l/ 2 kil. többet. Oly ló mely nyilvános akadályverseny nem nyert 2 '/ 2 kil., 1500 frtig 5 kil. többet. Oly lovak, melyek 1500 frton felül nyertek, kizárvák. Tét 5 frt f. v. f., a téteket a második ló kapja. Lo­varok egyenruhában vagy dressben. Nevezési zár­nap aug. 27-én. Nevezni lehet Jermy Károly ver­seuyegyleti titkárnál Kassán. Versenyek. Badeni versenyek 1876. Második nap, szombat, julius 3 0 á n. I. Egyfogatuak ligetó'versenye. (4 éves és id. bel­földi lovak. Táv. 4000 méter. Tét 5 frt.) 1. dij 30 arany, 2-ik dij 10 arany, 3-dik dij kettős tétel (3 aláirás). Ortner Ferencz Linzből 6é. р. k. felső­ausztr. szárm. 7 p. 20 mdp. - 1 Steiner Márton Bécsből 9é. f. k. magy. nev. 7 p. 57 mdp. 2 Greisenegger Ign. Harrachsthalból sp. k. fel­ső-auszt. nev. 8 p. 6 mp. 3 II. Kétfogatuak Ugetó'versenye. (Minden ország­beli és korú lovak. Urkocsisok. Táv. ca 8000 meter. Tét 20 frt, fele bánat.) 1-ső dij asszony­ságok tiszteletdija 200 frt értékben és 20 arany, 2-ik dij a tétek fele 50 frt erejéig. (3 aláirás.) Duban István Bécsből 8é. f. m. Bilkoy, orosz szárm. és 5é. р. k. Waskoya, orosz szárm. 18 p. 1 Schurk Antal Bécsből 7é. f. m. I'ascha, Oé. s. m. Dworsak, 18 p. 56 mdp. 2 Hartmann Otto Bécsből 7e. vp. k. Nelli, 9é. h. Frolick csak azért indultak, hogy a ver­senyt lehetővé tegyék. 0 III. Négyfogatuak üget (versenye. (Minden or­szágbeli es korú lovak. Táv. ca 8000 meter, 30 frt tét, fele bánat), l-ső dij 50 arany adjaStein­bach ur és tiszteletdíj, 2-ik dij 15 arany, 3-ik dij a tétel (3 aláirás). Hg. Trautmansdorff Károly két pej, egy s.-pej és egy sárga, 20 p. 58 mdp. 1 Steinb ich Károly ur vegyes fogata 21 p. 21 mdp. 2 Gr. Esterházy Károly 3é pej és szürke magy. szárm. csak azért indult, hogy a feltéte­leknek elég tétessék. 0 IV Lovaglók egyletének akadályversenye. i-sö dij 200 frt és egy tiszteletdíj a Lovaglók egyle­töl, és 200 frt á badeni sport-egylettől. 2-ik dij a tét és bánatpénzek s egy tiszteletdíj. (5 aláirás.) Sényi A. főhadn. id. p. b. Pull Devil, a. Little Harry, a. Daity Söllinger főhadn. 1 Markhof lovag id. р. к. Grouse, Jékey főhadn. 2 Wagner Frigyes ur id. p. h. Farsang. Tul. 3 Grouse vezet, utána Farsang, végül Pull Devil. Valamenyi akadályt igen szépen ugortak ; az utol­sóelőltinél Pull Devil előremegy és tetszés szerint nyer több hoszszal. Farsang jó 3-ik. V. Csalvadászat. Tiszteletdíj az első 3 lovas­nak. 1-sö dij ca 250 frt értékben, 2-ik dij 160 frt. 3-dik dij 50 frt. értékben. A master Van Son ur vezetése alatt a társa­ság, mely a következő urakból állt : Kaan főhadn., Engelshofen hadn., br Unterrichter hadn., Jékey főhadn., gr. Esterházy Károly, Preukel hadapród, ifj. Van Son ur, gr. Bechevet és Wagner ur,—-elin­dult. Midőn a master megadta a jelt a finishhez a társaság maradványa — többen t. i. elma­radtak — hamis pályán jöttek, ugyanis a néző­téren át és a fogatoknak fentartott helyen. Vissza kellett tehát térniök s a pályára menniök, a mi­dőn Kaan főhadn. érkezett elsőnek, Prenkel had­apród másodiknak és Engelshofen hadn. 3-iknak, Gr. Esterházy, ki előbb egyedül ment volt a he­lyes pályán, közben óvást emelt az elhelyezés ellen s igy a bizottság neki itélte oda az első dijat, Kaan főhadnagynak a második, és Prendel önkénytesnek a 3-ik dijat. К ti J földi <g y e p. Doberani versenyek. Első nap, vasárnap, julius 29. I. Urlovarok versenye. Ezüst serleg, adja a mecklenburgi föherczeg és 750 márka. Táv. 2630 méter. A második ló a tételek és bánatok felét kapja. (6 aláirás.) Gr. Henckel 4é. p. m. Talisman, a. Giles I. a. Sexagesima 7 1 1/ 2 kil. Gr. Bninsky 1 Br. Langen 4d. р. k. Frau Fluth 70 k. Tul. 2 Br. Maltzahn-Pinnow id. sga b. Workman, 80 kil. Tul. 3 Workman vezet, majd Frau Flutb. Az utolsó saroknál Talismau előre megy és biztosan nyer két hoszszal. Érték : tiszteletdíj és 900 márka az elsőnek, 150 márka a másodiknak. II. Ivadékverseny. Arany ostor és 3000 máika. Futhatnak 3éves lovak. Táv. 2630 méter. (29 aláirás.) Oertzen ur p. m. Eulenspigel, apja King of Diamonds, a. Estrella 56 к. Whiteley körüljárt Érték: Tdij és 6000 márka. III. Erinnerungsrennen. 2000 márka. Minden országbeli 2éves mének és kanczák számára. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom