Vadász- és Versenylap 9. évfolyam, 1865

1865-04-30 / 12. szám

VADÁSZ-ÉS VERSENYLAP. Vasárnap, április 30. 12. sz. Kilenczcdik évfolyam 1805. A pozsonyi lóversenyek. Birák J gr. Pálffy Pál, Berres ezredes. — Intézők : gr. Esterházy Antal, gr. Esterházy Miklós, Kotze úr, Murray kap., gr. Dessewffy Aurél, Edl úr, gr. Szápáry Béla. — A mázsánál: b. Wenckheim Victor. — Indítók : gr. Pálffy Rudolf, Cavaliero Ferencz. A hajdani országgyűlések alkalmával rendezett s a múlt évben rögtönzött ki­sérletek után, a pozsonyi rendes lóversenyek 1865-el veszik kezdetöket s hogy szép jövő elé néznek, erről biztosítani látszik egy részt az intéző választmány buzgalma, melly a versenyidény érdekessé és vonzóvá tételére mindent elkövetett, más részt a rendkivüli részvét, mellyel Pozsony és vidéke az ügyet felkarolva, díjakat alapított s a pályagyepre tömegesen özönlött. A környékről, Bécsből és Pestről sokan rándul­ván fel ez alkalomra Pozsonyba, a város annyira megtelt, hogy szállást drága pénzen kapni alig lehetett. Első nap legalább 12,000-re, a második napon bátran 30,000-re tehető a nézők száma, kik a gyepet ellepve, az állványt zsúfolásig töltötték meg. Az új állvány terjedelemre nézve a pestinél jóval kisebb, de kényelmesebb szerkezetű és ízletesb alakú. A versenypálya, mindamellett, hogy jóformán az idén készült, jól begyepesedett ruganyos talajjal s igen szép fekvéssel bir a liget engeraui részében, a hídfőtől alig óranegyed távolságra. A tojásdad alakú síkpálya mintegy 1 mföld kö­rületü, míg az akadályversenypályának az elébbit átszelő és befoglaló köríílete öt­negyed mértföld lehet s ez utóbbinak indulópontja az állvánnyal szemközt esik. Az akadályok következők valának : 1) 3% 1. m. sövény. 2) Szilárd széles fal 3y 2 1. m. 3) 12. 1. sz. árok. 4) 37 2 1. m. sövény az állvány előtt. 5) 3% deszkakorlát, itt sánczra fel és szántatlan kemény tarlón át menve. 6) 3'/ 2 1. m. fonott sövény, s innen új vetésen és ebben egy uton keresztül, egy éles kanyarulattal sánczon le megy a pálya és jön a 7) ölszéles árok, túl rajta 3­l/ % 1. m. sövény, ezután a 2—7 akadályokon másodszor kelve át, következett a 8-ik, illetőleg 15-ik akadály egy 3y 2 1, m. sövény, honnan mintegy 60 ölnyi egyenes vonal vezet az állvány előtti nyer­pontig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom