Vadász- és Versenylap 7. évfolyam, 1863

1863-04-30 / 12. szám

ság és a „business" közt. Ez utóbbira nézve, a nap főeseménye a „Prix de la Ville de Paris" volt, díj 6000 frank, három éves és idősb lovak számára, 2 ang. mf. és 5 furlong. Futott tizenhárom francziaországi ló; kedvencz volt M. Aumont 3 é. Da­mier-je ; nyertes : M. Schickler G u i 11 a u m e le Taciturne 3 é. méne a Flying Dutchmantól, melly a vezető Damier nyomában járt egész az utolsó fordulóig, itt elébe szökött s lóhosszal könnyen nyert. Damier megveretésének okát abban keresik pártolói, hogy az első meghiúsult indulás alkalmával messze vágtatott el, mielőtt fel­tarthatták. E pártolók és a reá fogadók még most is nagy bizalmat helyeznek Da­mierben, bogy a hires „Grand Prix de Paris"-t megnyeri; a nagy díjra emlegetett kedvenczek közt csak is Fleur de Mai áll előtte. Vegyes. —- Hesp Robert, a pesti kopóvadásztársulat derék falkárja, 99 kópéval s több megrendelt lóval Angliából szerencsésen megérkezett Fóthra. A kopók közül néhány pár hg Esterházy és Andrásy grófok részére lévén megrendelve : a pesti vadásztár­sulat számára mintegy 30—35 pár fog megmaradni. Lapjaink közelebbi száma e falka állapotáról, származásáról sat. bővebb részleteket fog közölhetni. — A kétezer Guinea díjért, melly az epsomi Derbynek mintegy előre vetett árnya, april 22-én ment végbe a verseny Newmarket gyepén. Mint egy távirati tudó­sításból értesülünk : nyertes lett Mr Naylor Maca r o n i-ja, második Sacharometer, harmadik Blue Mantle ; — a főkedvencz, gr. Lagrange Hospodar-ja, mint az angol mondja nowhere (sehol se) volt a versenyben. A fogadások igy állottak : Hospodar 6:4; Sacharometer 4:1; Blue Mantle 10: 1 ; Macaroni 10: 1 ; Rapid Rhone 12: 1; Melrose 14: 1. — A franczia Hospodart első kedvencczé az tette, hogy a múlt ősszel a két éves lovak legnevezetesebb két versenyét, a Clearwell és a Criterion Stakest (lásd e lapok m. évi folyamának 474 és 497 lapján) könnyen nyerte. — E tavasszal eleinte kevesett dolgozott, de az utóbbi időkben idomárja Jennings erős munkába fogta; s a „Field" Observer-e olly nagy bizalmat helyezett hajtó erejében (propel­ling powers), gyorsaságában, és abban is, hogy Fordham fogja ülni: hogy a kétezer guineat határozottan neki jósolta. Másodiknak Blue Mantle-t jövendölte Observer mely tavai az ascoti versenyeken háromszor nyert, de aztán túldolgozták s futtatták mikor alig volt versenyképes. Azóta azonban sokat pihent; pártjának nagy volt benne a bizalma s a reá fogadók csak flospodartól féltették Lane kapitány e nagy tehetségű lovát. Lord Strathmore Sacharometere tavai több versenyt nyert ugyan mint franczia versenytársa, de vékony lábai miatt mindig voltak aggodalmak, hogy az erős idomi­tást nem fogják kiállani. -— Macaroni april elején futott először és nyert, de olly rosz társaságban, hogy e működéséről akót ezer Guineare semmi következtetést nem lehetett vonni. Ezt azonban megnyerte, a részleteket lapjaink jövő száma hozandja, — Ügető verseny fog tartatni május 20-án d. e. 10 órakor a bécsi praterben. Induló és nyeröpont: a vasúti vízvezetéktől 200 lépésnyire a práter felé; hova a ron­deaut körülkocsizva, visszatérnek a versenyző egyfogatú szekerek. Az első 400, a második 200, a harmadik 150, a negyedik 100, az ötödik 50 forintot nyer. Nyertes az, mely a 2251 ölnyi tért legrövidebb idő alatt hagyja hátra, A rnult években első

Next

/
Oldalképek
Tartalom