Váci Hirlap, 1942 (56. évfolyam, 1-102. szám)

1942-08-15 / 65. szám

KB Ez a menetrend érvényes Vác—Budapest Vácról Budapestre Budapestről Vácra ii < Ilidül Vácról Érkezik Bpestrc A vonat száma Iadnl Bp.-ről Érkezik Vácra 6 p ó p Ó p ó p 149 4 27 5 37 142 7 40 8 43 129 5 01 6 10 122 8 48 9 58 139 5 38 6 53 132 9 20 10 26 147 6 15 7 22 202 11 32 12 26 147a 6 32 7 43 224 12 23 14 38 137 7 08 7 50 234 13 26 14 38 117 10 10 11 15 134 14 17 15 01 135 12 38 13 43 144 14 23 15 28 115 13 45 14 52 146 15 33 16 38 235 14 56 16 01 136 16 25 17 32 233 16 30 17 37 236 17 15 18 18 201 17 52 18 22 148 18 31 19 43 121 18 35 19 52 138 20 27 2! 36 121a 20 26 21 14 138b 21 30 22 39 111 21 30 22 11 228 22 20 23 25 221 21 37 22 44 120 0 05 1 07 Vác—Párkánynána Vácrél Párkányra Párkányról Vácra 1| Iádul Vácról Érkezik Fárhányra gl ► S Indul Firlányró! Érkezik Vácra < 6 P 6 P < 6 p ó p 122a 8 58 10 17 129 3 40 4 58 122 9 58 n 15 147 4 52 6 12 202 12 03 12 42 137 5 40 7 00 134 15 04 16 24 117 8 46 10 06 146 16 40 17 58 113 15 02 16 22 126 18 33 19 51 201 17 13 17 52 138 21 38 22 54 121a 18 54 20 10 138b 22 41 2 29 | 120 1 13 A 137 (Felsőgödtől nem áll meg), a 134 (Felsősödig nem áli meg) és a í21 a (csak Dunakeszi-műhelyteiepen, Alsogödön és Újpesten áli meg) számú vonatok gyor­sítottak. — A 147, 135, 235, 234 és 146 sz. vonatok vasár- és ünnepnap nem közleked­nek. - A 111,115,121, 224, 132 és 138b sz. vonatok csak vasár- és ünnepnap, a 122a sz. vonat Vác—Szob között naponta, Szob és Párkány-Nána között pedig csak va­sár- és ünnepnap közlekedik. — A 136 és 138b sz. vonatok csak Nagymarosig közi. A 201 és 202 sz. vonatok gyorsvonatok. Vác—Balassagyarmat Vácról B.-gyarmatra B.-gyarmatról Vácra 1 | >3 < indul érkezik A vonat száma indul érkezik ó p ó p o p ó p |3922 7 30 10 00 3927 3 43 6 43 3946 16 50 20 01 3933 13 28 16 01 3938 18 03 20 57 3941 17 00 20 09 A 3946 számú vonat csak szombaton, a 3941 sz. v. pedig csak vasárnap közi. Vác—Rákospalota-Ujpest : Vácról Rp.-Ujpe8tre Rp.-Ujpestről Vácra « * §•§ indul érkezik « g a B O ‘6« indul érkezik 6 p 6 p <“ 6 P ó p 4439 3 50 5 40 4422 6 35 8 10 4429a 4 06 6 00 4432 8 02 9 49 4429 4 35 6 25 4442 11 10 12 56 4447 5 44 7 04 4424i 13 25 14 47 4437 9 06 10 44 4434 14 44 16 04 4425 11 40 13 09 4426 15 55 17 27 4433 14 00 15 36 4436 16 47 18 38 4423 16 13 17 52 442« 13 55 20 16 4431 18 31 20 14 «482 20 48 22 21 4421 21 07 22 34 A 4423, 4426, 4428 és 4448a sz. vonatok vasár- és ünnepnapokon nem közleke­dik, — a 4421 sz. vonatok csak vasár- és ünnepnap közlekedik. n sőrkartell vagy másképen most a közönség nevet A sörgyárak és sörraktárak roppan­tul be vannak ijedve. A sörös kocsik, amelyeknek most lenne a főszezonjuk, kora reggel kisietnek a raktárakból népszerű terhükkel, a teli hordókkal és estére visszatérnek, ámde a hordók még mindig tele vannak. A »hűsítő« sör, ez nem kell a közönségnek és ezért nem kell a vendéglősöknek sem. Mindenki bosszankodik és a sörgyárak legújabb trükkjét egyértelműen visz- szautasitják. Az történt ugyanis, hogy a sörgyárak lerontották a sört. Előbb jó magasra felemelték az árát, azután olyan sört produkáltak, hogy csak ilyen háborús időkben merték poha- razni és a közönség elé tenni. Se habja, se ize,, se színe, illetve olyan ize van, hogy a közönség azt nézi, merre köp­heti ki. Ezt nevezik egységes sörnek. Es hogy hitelt adjanak iparkodásuk­nak, egész komolyan elhíresztelték, hogy komlóból készítik. Lehet, de a közönség egységesen visszautasította s most nagy a rökönyödés a mill!'-mos sörgyárosok berkeiben. Most kellene a vendéglőkben folyni a sörnek, most kellette a zöldben egymás kezéből ki­kapkodni a habzó poharat és mit lá­tunk. A poharak nem habzanak és egy vén rué nem blazirtabb, mint a magyar sörgyárak legújabb kreáció­ja. A közönség csakhamar feltalálta magát és kimondotta, hogy nem mu­száj sört inni, főkép pedig drága és rossz sört és elmaradt a vendéglők­ből. A zöld gyepen a Duna mellett egész hosszában terítenek és koccin­tanak borral. Ez az, ami a sörkartelt megijesztette. Hogyan fogja vissza­csalogatni a sörivókat, akik most már nagyokat nevetnek a sőrkartell felsü­lésén. Valószínűleg hamarosan elcsap­ták az egységes sör kitalálóját és hir­detik mindenfelé, hogy jön a téli sör. Lehet, mondja a közönség, de az a kérdés, milyen áron. Mert most már nem hajlandó poharanként az 50 fil­lér körüli árakat elfogadni. Lehet, hogy a sőrkartell észhez tér és felfe­dezi, hogy lehet árpából is sört ké­szíteni és talán még az árakat is le­engedni, hogy visszahódítsa gyorsan elpártolt közönségét. Annyi bizonyos, hogy ez időszerint a váci sörraktárak tele vannak egységes sörrel és a váci vendéglősök is egyhangúlag utasítják vissza a közönség ízlése ellen készült merényletet. D Neumann-gyár autóját összetörte a villamos Súlyos közlekedési szerencsétlenség történt pénteken délelőtt Budapesten, a forgalmas Erzsébet-körúton. A Bo- ráros-tér felé haladt egy 6-os villamos. A kocsival párhuzamosan robogott a CE 629. rendszámú tehergépkocsi, amely a Neumann és Zimmermann- bélésszövőgyár tulajdona. A tehergép­kocsi vezetője, Kiss József a Palace- mozi előtt be akart fordulni. A villa­moskocsi vezetője, Kovács 22. István már nem tudott fékezni. Az összeütkö­zés elkerülhetetlen volt. A villamos el­kapta a teherautót, amely szinte szol- tót csinált a levegőben, teljesen fel­borult. Nagy riadalom keletkezett a szeren­csétlenség színhelyén. Pillanatok alatt kivonultak a mentők és a tűzoltók. Felállították a hatalmas gépkocsit, ki­húzták alóla a sebesülteket: Kiss Jó­zsef 36 éves gépkocsivezetőt, aki agy­rázkódást és csonttöréseket szenvedett, Dobrovszky Szaniszló kocsikísérőt, aki lábát törte és végül Kondor László gyárimunkást. Mind a hárman a váci gyár alkalmazottai. A szerencsétlenség első két áldozatát rendkívül súlyos ál­lapotban vitték a mentők a Rókus- kórházba. A gyárimnnkáa sérüléseit a helyszínen kötözték be. A karambol ügyében nyomozás in­dult. Katonáink hozsétaptozóinak A váci járási és m. levente (volt katonai) parancsnokság, Széchenyi-ut'ca. 30. I. em. a hadha-Vonultak hozzátar­tozóimi közli, hogy bármily katonai ügyben hétköznapokon 8-tól 14 óráig, vasárnap- és ünnepnapkoon 9-től 11 óráig felvilágosítást, útbaigazítást ad. Elsőrendű minőségben jótállással szállit: iró-, számoló- és sok­szorosítógépet és ezek kellékeit, kül- és belföldi gyártmmányú márkás ke­rékpárt. — Karbantart,cse­rél, vesz és javít,valamint precíziós mechanikai mun­kák készítését vállalja ; ÜGETI FERENC müszerészmester, Vác, Gfirgei-utca 9. Te!.: 217. APRÓ HIRDETÉSEK Egyszeri hirdetés dija 10 sxóig 90 fill., minden további szó 9 fill. Plphnnirírn ajáalkozik k5zéP­L iklUUl ÍIUl U korú, intelligens, keresztény nő (minden munkát vállal) sze­rényebb fizetésért. D. Mária Pálinkás ím- réné címén: Vác, Szent István-tér 8. nánnn heti kezdöfizetéssel J-JcliyU fodrászsegéd felvé­tetik. Szlépka László, Hunyadi-utca 11. F!rÍ7 sürgősen eladó Nagymaroson. * Cim a kiadóban megtudható. Flnfinb • kerékpár, dívány, kom- l^EL4U\Jr\ . bináltszekrény, fotelágy, sezlon, gyermekkocsi, ágybetétrodronyok, konyhabarendezés, ruhanemű, Singer-varrc- gép, világos háló és Íróasztal. Vác. Szent Miklós-tér 8 f t (sz°L>a, konyha, élés- és fás- ^ ^ r\ U L31 kamra) keres vallásos em­bereknél pontos fizető, állami nyugdíjas, magános, özvegy úrinö. Lehet Deákváron, vagy Kisvácon ii. V. Tanitónéni, Lajos- mizse, Horthy Mikiós-út 36. 7nnnnnn C>c*Pka“ bécsi ?y*r{­JLjUl vl máuyú) eladó. Molnár- utca 5, Vetés-utca sarok. Wny mely áll két szoba, konyha, 1 ÍUZi) kamra és mellékhelyiségekből, eladó. Deákvár, Levente-tér 7. 6u mi bélyegzőket, nedvesítő párnákat, vésett bélyegzőket jutányosán szállit a Pestvidéki Nyomd? Vácon. P^s^rh pndn 6l/* ^oid fiataIgyfi­^—** * LfelUUU mölcsös közös mű­velésre. Tanya, istálló, ive és folyóvíz van. 2 db hároméves üszc eladó. Fábián fűsze­res, Széchenyi-utca 31. Tnyífn fűrészelését vállalom géppel. 1 UZ.1EC, Ribárszky Pál, Kossuíh-utca 26. Telefon: 55. Bútorozott Jőzsefné, Horthy Miklós út 6 Egyszer hirdet ££■& jönni hozzánk, ha eladni, vagy venni akar Kényelmét szolgáljuk! Tói irőgépelnituöő fár’yt, aki származását nagyszülőkig igazolni tudja, felvesz a váci 7. kiég. kirendeltség. Jelent­kezés naponkint déli 11—12 őrá között a parancsnokságon. Irnnpnpt augusztus hónapra bő­it 'Uyfclj-Jt-I relnék készpénzfizetés mellett. Akinek kölcsönadható gépe van, címét adja le a kiadóban. Fii Piros miníáspongyoIa“ i—. IULtJ/.CSi öv. Becsületes megta­láló adja le az OTI-ba. Ujságkihorőót jJfQIi)é",! landő munkára felvesz jő fizetéssel a Kurucz papirkereskrdés, Csáky-út 14. megbízható álló vezetésére is alkalmas, felvétetik. Há­mor Ferenc, Karay-utca 27. Jelentkezni le­het délután 2—4-ig. Z^.nrcz'h n i szőlőhegyen 1239 D-öl (—i V Z3 r\ A4 * gyümölcsös eladó. Bő­vebbet: Alsógőd, XIII. utca 10. Eresztettem 3“ÍHt vér-malomig cserkész-körgalléromat. Kérem a becsületes megtalálót, hogy jutalom elle­nében Horthy Mikiós-út 10 alá juttassa el. ÍR yn Hnlr\ föIdet szőlővel, Iiu,u gyümölcsössel, szántóval és gazdasági épületekkel megvé­telre keresek. Lázár Lajos, Budapest, V,, Váci-út 50, I. em. 10. Tnnnlnt va%y i*“yt) női fod­& VJ 1 1 Li I U 1 rászatba felvesz a Zoli­szalón Louaskocsi Alsőgöd, XIII utca 10. 30 pengőt bér 1-re 1 szoba, esetleg 2 szoba-konyhás laiásí keres a középvárosban Cim a ki­adóhivatalban. 7 G7nhnCi konynas lakást ke- “ 3Z<UUUDj resek, ügynököt dí­jazok. Markő Jenő, Váci Hengermalom. Tanúidnak négypol&áritvagy lUUUlUUUtV gimnáziumot vég­zett fiút felvesz Háry János füszerkeres- kedő, Géza király-tér. — fosztott — eladó. Mária-u. 12. 9 hoíö szántó, lesbérletbe kiadó. Cim a kiadóban. 7Rn h rn k h n n egy.hold gyű’ LiDUUlUAUUlJ mölcsös eladó. Bővebbet: Deákvár, Kálvária-utca 1. Tükörablak, frcn'S5Ä kagyló eladó. Csáky-út 38, Zsákfoltozónőt k„',í““°r pésre a Váci Hengermalom. Lószerszám utca 100. ry r~\ m r~\ pri biedermayer szálún, paliszander ebédlő, nagy képek, rézcsillár eladó. Zichy-utca 21. Szoba-konyhás Ügynököt díjazok. Szabó Sándor molnár. Váci Hengermalom Tehéntrágya adó. Cim: Deákvár, Eisler fűszerüzlet. Fejőstehén ££ LtTlilt adó Horthy Miklős-út 95. I I*-y q /—» ,4 -7 r.ft kazéníutőt felvesz l/lüy Í-IZ.U 11 a Mészhomoktégla­gyár, Vác. f2 szoba, konyha, veranda mel- 1 íékhclyiségekkcl eladó. Deákvár, Akácfa-utca 29, L/ í rí ^ 1 — 2 utcai bútorozott szoba. 1 \lLJUiJ Eladó egy vasúti táska és egy nagy (bor-viz hütö) korsó. Géza király­tér 4. 1 1 n »—i r? \~9 3—4 szobás házat a W Cl J 1 járásbíróság közelében. Dr Nagy Lajos ügyvéd, Veresegyháza. Két öiákot S1Ä Pwílvidérfei Ny«wmí® V&asp puftr.: Bénik Gyula).

Next

/
Oldalképek
Tartalom