Az Esterházy család cseszneki ága - Források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéről I. - A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 28. (Veszprém, 2013)

Farkas Jenő: Emlékeim a rédei Esterházy-uradalomról 1926-1944 között

Farkas Jenő Id. Farkas Jenő főerdőmérnök és családja Újhelyi Lászlóval Rédén, 1932. Szupper Ernő és családja Rédén, 1930. A lovászpatonai kastély, ma általános iskola intézők, Vecseny pusztán, Sikáto­ron és Hajmás pusztán Szupper Neszti (Ernő) bácsi, majd ifjabb Elekes Gyula, Bakonyszentlászlón, Porvacseszneken Neszti bácsi uno­kaöccse Szupper Ernő bácsi veze­tett. Bakonyszentlászlót 1892- ben több községből (Vinye, Kenyéri, Magyarszentlászló, Németszentlászló) szervezték. A községhez tartozó Kenyéri major­ban az uradalom 1924-ben szesz­gyárat épített. Itt őrölt 1929-től 1950-ig egy gőzmalom, 1934-től cserép és téglaégető kemence termelt. Lakossága (1967-ben): 1936 fő Területe: 38.51 km2 - Vinyesándormajorban fűrész- és parketta-üzem működött vitéz Rab János erdőmérnök m. kir. tartalékos százados vezetésével, amely Rédéről is vasúton a ter­melt rönkfát feldolgozta. - Meg­oldott volt a tejbegyűjtés. - A II. világháború után a földosztással új tulajdonosi réteg jelent meg. 260 „újgazda" próbálkozott meg az önálló gazdálkodással. A régi gazdák nehezen fogadták be őket. Az 1948-49-es fordulatot követő­en leváltották a község vezetőit. A téglagyárat, fűrészüzemet, szesz­gyárat állami tulajdonba vették. A tsz szervezés, mint az ország más részein, itt is kétszer történt. Az igazgatósághoz tartozott Lovászpatona is, ahol 1920-1945 között a cseszneki Esterházy csa­ládnak nagy birtoka volt. Itt Horn Miklós (1899-1961) intéző vállal­ta a „lovászpatonai rozs" tájfajta és burgonya nemesítését. Horn Miklós a mezőgazdasági tudo­mányok kandidátusa, 1923-ban kezdte a növénynemesítő telep szervezését, melynek 1961-ben történt nyugdíjba vonulásáig ele­get is tett. A „lovászpatonai rozs" elismert fajta mellett más növé­nyek (búza, zab, burgonya, ku­korica napraforgó köles, vörös-, bíborhere) nemesítésében is je­lentős eredményeket ért el.21 238

Next

/
Oldalképek
Tartalom