Szűts István Gergely: A műhelytől a szalonig. A Herendi Porcelánmanufaktúra a Monarchia idején - A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 24. (Veszprém, 2011)

VI. A porcelán útjai - A Manufaktúra kapcsolathálói - Budapest

év nagy részét a Szajna partján töltötte az itt megforduló magyar vendégek körében, szakértelmének köszönhetően hamar népszerűvé vált. A Louvre-val szemben, a mai Musee d'Orsay tőszomszédságában lévő Central Szállóban bérelt magának szobát és innen intézte a gyár mellett illusztris barátainak és ismerőseinek apróbb ügyeit is. Gróf Zichy Jenő párizsi látogatásáról hazatérve például egy különleges kandalló kiválasztását bízta rá, és úgy tűnik elégedetett volt megvásárolt tárggyal.100 „Kedves Fischer! Ön arany ember! Nagyon pompásan csinálta meg az egész comissiót... ”101 Zichy után nem sokkal Rakovszky István102 országgyűlési képviselő is egy megbízással látta el, amely szerint egy ismert párizsi mestertől kellett díszes kandallót rendelnie.103 Az így létrejött üzletek, kapcsolatok természetesen hosszú távon éreztették hatásukat, hiszen a hazai politikusok és közéleti személyiségek otthonaik berendezésekor már kimondottan számítottak a művészre és az általa gyártott porcelánokra. A századfordulót követően megszaporodó magánrendelések között akadtak persze olyanok is, amelyeket az egyedi, művészi minőségre törekvő Farkasházy (Fischer) nem tudott teljesíteni. Ilyen volt többek között a Magyar Királyi Szabadkai 6. Honvéd Gyalogezred ezredparancsnokának kérése is. Az ezredes a tiszti étkezde asztali készletét szerette volna kiegészíteni néhány használati tárggyal. Mivel Herend ekkor még mindenekelőtt drága és míves alkotásokat készített, ezért a visszaküldött árajánlaton szereplő összeg átgondolásra kész­tette az ezredparancsnokot. A magas árak természetesen mások számára is komoly nehézséget és visszatartó erőt jelentettek. Voltak azonban kitartó kuncsaftok is, mint például Pethes János temesvári postafőigazgató, aki több éven keresztül gyűjtötte pénzét egy áhított családi étkészletre. „ Köszönettel vettem a csészéket. Valóban jól sikerültek, s ha addig élek, a jövő évben még hatot fogok rendelni. Szép lenne egy evőkészletet is, de már nagyon sokba kerülne. ”104 A következő évek­ben számos hasonló megkeresés érkezett, közülük érdemes megemlíteni egy bizonyos Melczer Soma banki titkár esetét, aki különféle olcsóbb darabokból, mintákból anyagi lehetőségeitől függően kívánt egy saját készletet össze­állítani.105 100 Gróf Zichy Jenő (1837-1906) politikus, Ázsia-kutató, az MTA tiszteletbeli tagja, 1861 és 1903 között Deák-párti, pártonkívüli, majd Szabadelvű országgyűlési képviselőnek választották. 1881 és 1906 között az Országos Iparegyesület elnökeként tevékenykedett. 101 VeML XI.46.b.dd. 2. tétel. Gróf Zichy Jenő levelei 102Rakovszky István (1858-1931) földbirtokos, politikus. 1895-ben egyik megalapítója volt a Katolikus Néppártnak, 1896 és 1918 között a csornai kerület országgyűlési képviselője, 1906 és 1909 között pedig a Képviselőház alelnöke volt. 103 VeML XI.46.b.dd. 3. tétel. Rakovszky István országgyűlési képviselő levelei 104 VeML XI.46.b.cc. 10. tétel. 1901. 105 VeML XI.46.b.cc. 10. tétel. 1903. 58

Next

/
Oldalképek
Tartalom