Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére - A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. (Veszprém, 2010)

Tanulmányok a megyei igazgatás történetéről - Szíjártó M. István: Hivatalviselő elit a 18. századi Somogy vármegyében

Hivatalviselő elit a 18. századi Somogy vármegyében tisztújításon is megjelent. A következő generációból fiát, Somssich Antalt19 már egyből meg is választották főszolgabírónak (1767), bár nem lehetett igazán rátermett, hiszen a következő tisztújításon, hiába volt jelölt, nem hosszabbí­tották meg mandátumát. Táblabírói címet kapott. Később a Somssichok a 18. században már csak táblabíróként jelentek meg, illetve első alispán-jelöltként. (Bár igaz, hogy a következő évszázadban Somssich Pongrác ismét főszolga- bírósággal kezdte karrierjét, hogy előbb első alispán legyen belőle, majd az alnádor, később a személynök méltóságára emelkedjék, főispán legyen és grófi címet is kapjon.20) 6. ábra: Tallián János pályája Hétszemélyes Tábla Helytartótanács Kancellária Kamara Királyi Tábla kerületi tábla első alispán m á s 0 d a 1 i s P á n főjegyző főszámvevő főszolgabíró? Tallián János 1748-tól 1759-ig főjegyző, majd ezt követően helyettes alispán volt, 1760 és 1770 között első alispán, amikor is kinevezték ülnökké a Királyi Táblára.2' Méghozzá érseki ülnök volt itt 1771-től 1775-ig22 (6. ábra). 1774-ben azonban még mindig ott volt a somogyi tisztújításon. Tallián Antal pedig főjegyzőből lett a kőszegi kerületi tábla ülnöke23 (7. ábra). 19 Nagy (1857-1868) X. 300. 20 Nagy (1857-1868) X. 302. 21 Baranyai (1914) 631. 22 Sebök (2009) 164. 23 Joggal lehetne kifogást emelni Tallián Antal karrierjének ide sorolása miatt, mondván hogy a kerületi tábla szintje mindössze közbenső szintet jelent a vármegyei és az országos hivatalok, bíróságok szintje között. Ugyanakkor egyfelől nem látszott racionális döntésnek ezen egyetlen eset számára külön rovatot nyitni, másfelől pedig a (szűk értelemben vett) országban működő négy kerületi tábla egyikére történő kinevezés mindenféleképpen kilépést jelentett a vármegyei 455

Next

/
Oldalképek
Tartalom