Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére - A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. (Veszprém, 2010)

Köszöntő (Márfi Gyula)

Köszöntő Örömmel vettem a hírt, hogy a Veszprémi Püspökség 1009. évi adománylevele emlékére szervezett, 2009. szeptember 17-18-án megtartott konferencia anyaga könyvben is megjelenik. E kiadványnak köszönhetően azok is megismerhetik az értékes előadásokat, akik csak részben vagy egyáltalán nem tudtak részt venni a konferencián. Annak ellenére, hogy a Veszprémi Püspökség, illetve a Veszprém Megye múltjával foglalkozó tanulmányok a két nap folyamán elkülönültek, a konfe­rencia egészéből mégis világosan kitűnik, hogy a két intézmény sorsa szorosan egybefonódott. Nem véletlen, hogy Szent István király és utódai egyszerre hoztak létre megyéket és egyházmegyéket, az egyházmegyékkel együtt pedig kolostorokat, templomokat és plébániákat. Ez a tény rávilágít arra, hogy az egyház és az állam, az egyházi és az állami intézmények teljes szétválasztására irányuló törekvések mennyire gyökértelenek és életképtelenek. Megítélésem szerint az egyház (egyházak) szerepe olyan az államban, mint a sóé az ételben. Só nélkül a legtöbb étel ízetlen és ehetetlen. Egyház, hit és hitből fakadó erkölcs nélkül az ország és az országban működő laikus intézmények élete is ízetlenné és élhetetlenné válik. Gyermekkoromban még számos ételt sóval őriztek meg a romlástól. Azt hiszem, mai magyar társadalmunkra is ráférne még az egyházak által közvetített evangélium sójából, hogy megszabaduljon attól a romlástól, amelytől már Berzsenyi is féltette a magyarokat. „Ti vagytok a föld sója” - mondja Jézus tanítványainak (Mt 5,13). A sót nem szabad túladagolni az ételbe, de nem szabad abból kihagyni sem. Az egyház társadalmi szerepét sem kell eltúlozni (államegyháziság), de nem szabad a társadalomból kirekeszteni sem (laikus állam). Meg kell találnunk az állam és az egyház optimális kapcsolatát: párbeszéd és együttműködés formájában. Én többek közt ezt a tanulságot vontam le a konferenciából. És talán ez sem kevés... Légy üdvözölve, kedves olvasó! Vedd és tanulmányozd ezt a könyvet! Veszprém, 2010. Szent Mihály ünnepén veszprémi érsek 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom