Családtörténeti kutatás határon innen és túl - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 20. (Veszprém, 2009)

BAÁN BEÁTA: A Posgay iratok mögé elrejtőzött családom

Gáspár a két idősebb lányát 1871 júliusában egyszerre adta férjhez a lellei katolikus templomban (Bogláron nem volt templom, évekkel később Ida és férje építtettek, az úgynevezett kék kápolnái). Ida Klára nagymama testvérének fiához Körmendy Lajoshoz ment, Matild Posgay Gyulához. 302 Mindkét család Viszre költözött. Klára nagymama még megélhette Ida és Matild részéről az első dédunokákat, mindkettő 1872-ben született. 303 Rendesi Bárány Tamásné Körmendy Klára 1873-ban halt meg 304 . A Bárány és Körmendy ágról maradt örökségét egyelőre Gáspár kezelte. Az elkövetkezendő években mind Idánál, mind Matildnál sorra születtek a gyerekek. Gáspár tudott Matildék anyagi gondjairól, bensőséges, rendszeres kapcsolatban állt a lányaival. Matild nem volt egészséges, a sok szülés sem tett jót neki, 1878-ban az 5. gyermekét várta, így Gáspár engedett Matild nyomásának, s felosztotta mind az anyai és nagymamái örökséget, mind pedig a saját vagyonát a 4 gyermeke között azzal, hogy a két kiskorú (Lajos és Antónia) vagyonát továbbra is ő kezeli. 305 Baán Lajos dédapám a családi elbeszélések szerint bohém ember volt, Gáspár okkal ügyelt arra, hogy a birtok megosztása legalább néhány hónappal megelőzze Lajos nagykorúságát, s így Gáspár kezelésében maradjon. Tartott attól, hogy fia hamar elherdálná. Azonban Antónia házasságkötése után új osztályos levelet készített, amelyben mindenét szétosztotta a gyerekei között, magának a boglári házban szabad lakást és 1200 forint életjáradékot kért. Gáspár próbálta megtartani a vagyont, átvállalt két váltó kifizetését is. Volt annyira tapintatos, hogy nem írta le, ki helyett fizet, „..amint az út csak kissé javul légy biztos, hogy bemegyek (ti:Kaposvárra) amikor nem is gondolod, de hidd el, vasúton is bemennék, ha oly nagyon nem kellene számításba vennem minden krajcárt, hogy kijöhessek, mert két férfi családom váltóját fizetni bár termésből semmit be nem venni, de házat is tartani ... nem tréfa, én pedig adósságot csinálni nem fogok soha. - írta Matildnak. 307 Antónia 1879-ben ment férjhez báró Riedel (Riedl) Vencelhez, 308 10 év múlva elváltak, 309 s Tóni Fest (Feszti) Jenő felesége lett. 310 Mindkét házassága gyermektelen volt. Pesten élt, gyermektelen lévén lényegesen jobb anyagi 302 Lengyeltóti plébánia levéltára: Györöki római katolikus anykönyv, Lelle mint Boglárhoz legközelebb eső templom 303 MOL mikrofilmgyűjtemény: A 3942 Látrányi római katolikus anyakönyv, Visz 304 Lengyeltóti plébánia levéltára: Györöki római katolikus anyakönyv, Boglár 305 VeML XIII. 29. Baán Gáspár osztályos tervezete 306 3 70/II./880 számú osztályos levél (a szerző tulajdona) 307 VeML XIII. 29. Baán Gáspár levele lányához Matildhoz 1881. áprilisában 308 MOL mikrofilmgyűjtemény: A 3942 Györöki római katolikus anyakönyv, Lelle 309 MOL mikrofilmgyűjtemény: A 3942 A györöki római katolikus anyakönyvben a házasságkötés mellé megjegyzésként beírva 310 A házassági bejegyzést egyelőre nem találtam meg, BA hagyatéki végzéseiből, valamit Posgay Matild örökbe fogadási végzéséből ismert.

Next

/
Oldalképek
Tartalom