Alsóörs története - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 11. (Veszprém, 1996)

III.Török kor (Lichtneckert András)

Év A szőlő eladó (e), vevő (v), zálogba adó (za), vevő (zv), cserélő (cs) személyek A szőlő helye, területe és vételára B irtokszomszédok égtájak szerint 121 1687. (1680.) cs: Pörös Ferenc jobbágy, hitvese Szily Erzsébet és Varga János között 1,5 h. nagyrészt parlag cseréje 2 hold szárberényi szőlőért és 13 tal­lérért k: Szabó Mihály; ny: Arany István; d: Nyéki Ferenc; é: Vidra János 172 1687. 03. 01. e: N. Mórocza János v: Babocsai Ferenc és Per­neszi Julianna, leánya Ka­talin másfél hold szőlő Babocsai Ferenc földjén, 50 imp. tallér k: satout; ny: a helység rétje; d: Somogyi Péter; é: Mórocza Péter 173 1687. 04. 09. e: Fa György özvegye Hor­váth Katalin jobbágy, fiai: Gergely, István v: Körmöndi vagy Falusi Péter Telekfö nevű he­lyen másfél hold szőlő, 91 m. forint k: Loki Ferenc; ny: Tóth Mihály; é: Jákói György; d: Balaton 174 1687. 06. 04. e: Erdéli Mihály jobbágy, fiai István és Gergely v: Szabó vagy Pathai János és Kakas Ilona, fia András 2 3/4 holdas Mái­béli szőlő, 145 m. forint k: Dámján András; ny: Róka István; é: Csizmazia György; j , ,,175 d: országút 1688. 04. 25. e: Tóth János jobbágy és Honcz Anna v: Ladáni Péter özvegye N. Oszkovics Magdolna, fiai János és Mihály 1 1/4 hold szőlő, 33 m. forint k: Kovács György; d: Kovács Mihály; ny: Kovács János; é: Horváth György 176 1691. 06. 17. e: N. Csizmazia János, test­vérei István, Sándor, György (Alsóörs) v: id. Babocsai Ferenc veszprémi főkapitány és Perneszi Julianna, leánya Katalin Lok nevű sző­lőhegyen vagy helyen 1,5 hold pincés szőlő, 90 m. forint k: Uyvári Ferenc; d: a vevő; ny: Oláh István; é: Somogyi Tamás 177 1692. 03. 07. e: Guat Mihály (Alsóörs) v: Farkas János és fia István Kút mellett 1 hold nemesi szőlő, 64 m. forint 178 1693. 01. 05. e: Császár György jobbágy, leányai Katalin, Anna v: Luka Benedek szolgabíró és Szulcz Regina másfél hold pincés szőlő, 93 m. forint k: Guatt Mihály; d: vevő; ny: Dörögdi István 179

Next

/
Oldalképek
Tartalom