Alsóörs története - A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 11. (Veszprém, 1996)

I. Régészeti korok

1972. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek. Ser. 1. No. 26. 81-82. 10. K. Palágyi Sylvia.: Az 1975. év régészeti kutatásai. Régészeti Füzetek. Ser. 1. No. 29. 60. 11. A régészeti kutatások szerint az ezüstveretes mellékletű, lócsontvázas nagycsaládi temetők a középréteg és az ezzel többé-kevésbé azonos szervezetben élő kabarok temetői voltak. 12. MRT 2. 93. 19/-. 13. MRT 2. 93. 19/-. 14. Györffy György: István király és műve. Bp. 1983. 1 13. 15. Korai magyar történeti lexikon. (9-14. század). Szerk. Engel Pál és Makk Ferenc. Bp. 1994. 16. Györffy György: Magyarország története a honfoglalástól a tatárjárásig. I. fejezet. 2. A magyarok megtelepedése. In: Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. I. kötet. Bp. 1984. 628. 17. Györffy 1983. i. m. 113. 18. Györffy 1983. i. m. 117. 19. A kabar törzsekkel kapcsolatban elsősorban VII. Konstantinos Porphyro­genetos közléséből tudunk meg részlete­ket. Leírja, hogy a kabarok a kazárok nemzetségéhez tartoztak. Ezek a IX. szá­zad elején fellázadtak. A lázadást lever­ték, de három törzs elmenekült és a ma­gyaroknál talált menedéket. Ezeket kezd­ték kabaroknak hívni. Egy vezérük volt, s mivel igen bátrak és erősek voltak, ezért a harcban elől jártak. A magyarok befo­gadták őket és elvándorlásukkor csatla­koztak hozzájuk. Ez lett a honfoglalók nyolcadik törzse. A témáról bővebben: Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Bp. 1930. 17., 223., 233-241. - Bartha Antal: A magyar nép őstörténete. Bp. 1988. 355-358. - Vásáry István: A régi Belső­Ázsia története. Magyar Őstörténeti Könyvtár. Szeged, 1993. 141-158. sköv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom