Mayer László (szerk.): Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2015/1 (Szombathely, 2015)

Karl Kraus: A Császár megbízásából a Sixtus-levelek titkos futára: Erdődy Tamás gróf (1886-1931)

I KARL KRAUS A CSÁSZÁR MEGBÍZÁSÁBÓL A SIXTUS-LEVELEK TITKOS FUTÁRA: ERDŐDY TAMÁS GRÓF (1886-1931) Több mint 100 évvel ezelőtt kezdte meg I. Károly osztrák császár - IV. Károly néven magyar király - (1887-1922, ur. 1916-1918), két sógora, Sixtus (1886- 1934) és Xavier (1889-1977), Bourbon-pármai hercegek közreműködésével tit­kos békepuhatolózásait az antant hatalmak irányába. Erdődy Tamás gróf (1886- 1931) - aki ennek során a császár titkos futára volt - régen eltűntnek hitt naplói 100 év után felbukkantak, és azokat tulajdonosaik, a Bécsben élő Klaus Lukesch és Heinz Lukesch urak, lekötelező módon jelen írás szerzőjének rendelkezésre bocsátották.1 E naplók az 1. világháborúval kezdődnek és a Monarchia össze­omlásával fejeződnek be, és a történésekhez közel, új ismeretekkel szolgálnak a császár titkos tárgyalásaival kapcsolatos, egykorú eseményekről.8 GYERMEK- ÉS IFJÚKOR Erdődy Tamás Erdődy Gyula gróf (1845-1917) és Széchenyi Emília grófnő (1866-1928) házasságából 1886. július Tjén, a vörösvári (ma: Rotenturm an der Pinka, Ausztria) kastélyban született. A fiatal grófot kezdetben Horváth Lajos, a család nevelője tanította, majd magántanulóként a Szombathelyi Premontrei Fő­gimnáziumban tett vizsgákat,3 később pedig a győri gimnáziumban tanult.4 Erdődy Tamás 1894-ben tagja lett az 1880-ban apja alapította Vörösvári Tűzol­tóságnak. Már a kezdeti években szakaszparancsnoki, 1908-tól pedig parancsnoki kinevezést kapott. Az ő kezdeményezésére alapították meg 1904-ben az Alsóőri (ma: Unterwart, Ausztria) Önkéntes Tűzoltóságot. Rendszeresen tevékenykedett Vas vár­megyében tűzoltóellenőrként és tűzszakértőként,5 így elmondható, hogy életében bi­zonyos ideig a tűzoltóság fontos szerepet játszott. Politikai pályafutását Vörösváron kezdte, ahol 1911-ben községi bíróvá választották,6 és emellett a vármegye törvény- hatósági bizottságának is tagjává vált. Erdődy Tamás élénken vett részt Vas vármegye több egyesületének életé­ben. így ő alapította a Vörösvári Szépítőegyesületet, és megválasztották a Vas­vármegyei Kertépítő Egyesület elnökének is.7 Öccsével, Lajossal (1890-1926), Draskovich Pál gróffal (1884—1959) és másokkal együtt az ő nevéhez fűződik az Amatőr Fényképész Klub 1913-ban Szombathelyen történt megalapítása,8 és a 9. huszárezred tartalékos hadnagyaként alapító tagja és elnöke volt a tartalékos tisztek egyesületének Vas vármegyében.9 Erdődy Tamás és családja mindeme ter­mékeny és szerteágazó tevékenységének a trónörökös, Ferenc Ferdinánd főher­ceg (1868-1914) meggyilkolása és az 1. világháború kitörése vetett véget. 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom