Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2010/2 (Szombathely, 2010)

ADATTÁR - Merényi-Metzger Gábor: Sigray Jakab gróf életének anyakönyvi forrásai

ADATTÁR MEKÉm-METZGER GÁBOR SIGRAY JAKAB GRÓF ÉLETÉNEK ANYAKÖNYVI FORRÁSAI Sigray Jakab gróf élete és halála, valamint a magyarországi jakobinus mozga­lomban betöltött szerepe - többek között Fraknói Vilmos,1 Szirmay Antal,2 Benda Kálmán3 és Boreczky Beatrix1 monográfiái jóvoltából - már teljesen feldolgozott. Életének anyakönyvi adatait azonban senki nem kereste, így azok eddig ismeretlenek voltak a számunkra. Jómagam tehát arra vállalkoz­tam, hogy megtaláljam ezeket a forrásokat. Kutatásaimat siker koronázta és így, az alábbiakban publikálásra kerülhetnek a kőszegi születésű jakobinus vértanú keresztelési-, házassági- és halotti-, valamint két lányának kereszte­lési anyakönyvi bejegyzései. SIGRAY JAKAB SZÜLETÉSE Sigray Jakab, a legújabb magyar lexikonok szerint Kőszegen, 1760 körül látta meg a napvilágot.5 Ezen közlések alól mindössze a legfrissebb hazai életrajzgyűjtemény jelent kivételt, amelyben azt olvashatjuk, hogy a vértanú Kőszegen, 1764. május 3-án született.6 Az első, az 1760 körüli dátum - minden valószínűség szerint - Benda Kál­mán háromkötetes monográfiájából származik, amelyben a jeles történettudós és akadémikus azt írta, hogy Sigray „Személyi adatait sem a bécsi kihallgatás­kor. sem a Kir\ ályi | Tábláin nem jegyezték fel. s az egyébként bőbeszédű genea­lógiai munkákban sem találtam rá vonatkozóan semmit.”,7 majd pár sorral lej­jebb megállapítja, hogy „Sigray Jakab 1760 körül született”.8 A második, az 1764. május 3-ai időpont pedig nyilván Bariska István kutatásai alapján kerül­hetett publikálásra, áld két tanulmányában - a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fi­óklevéltárában található Ság hegyi Medárd-féle egyházi anyakönyvi katalógus alapján - is azt állapította meg, hogy „Sigray Jakab előkelő családban született Kőszegen. 1764. május 3-án” f illetve, hogy „Sigray Jakab pedig 1764. mágus 3-án látta meg a napvilágot.”10 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom