Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2009/2 (Szombathely, 2009)

Horváth József: Gothard Jenő tudományos tárgyhagyatékának utóélete

A Szent Imre herceg utca 112. sz. alatti írj Gothard Obszervatórium 1972. december 21-én lezajlott műszaki átadását követően kezdetét vette az emlék­anyag restaurálása és bemutatásra alkalmas állapotba hozása, valamint a volt Gothard Sándor-kúriában biztosított 35 ma alapterületű kiállítóhely berendezé­se.111 Mindezen munkálatok végeztével 1973. október 19-én, a Múzeumi Hó­nap alkalmával került sor a Gothard Jenő Csillagászati és Tudománytörténeti Állandó Kiállítás ünnepélyes megnyitására.112 Ezzel a régtől aktuális eseménnyel a viszontagságos sorsú Gothard-hagyaték elnyerte méltó megbecsülését. JEGYZETEK 1 Gothard Jenő életművének legátfogóbb összegzése: Gothard Jenő és kora. = Vasi Szemle (továbbiakban: VSZ), 1981. 4. sz. 535-612. p.; A legrészletesebb Gothard-bibliográfia: Srag- nei Márta: Gothard Jenő. 3. jav., bőv. Idád. Szombathely, 1994. 95 p. 2 Ootliard Sándor: Az én „Diana-atelierem” és serétfegyver újdonságai. = Vadászat és Állat­világ, 1912. 4. sz. 40-42. p.; 5. sz. 51-54. p.; Fegvveratelier Herényben. = Szombathelyi Újság, 1912. ápr. 28. 6. p. ' Rcthly Antal: Herényi Gothard Jenő meteorológiai érdemei. = VSZ, 1936. 4. sz. (további­akban: Réthlv, 1936.) 214. p. * Konkoly Thege Miidós (1842-1916) a modem magyar csillagászati kutatások kiegyezés utáni megteremtője és intézményhálózatának megszervezője. Szorgalmazására és közremű­ködésével hozták létre a Gothard-testvérek herényi obszervatóriumukat. 5 Konkoly Thege Miklós : Az ógvallai Konkolv-alapítványú asztrofizikai obszervatórium törté­netének rövid vázlata. = Időjárás, 1913. 8. sz. (továbbiakban: Konkoly, 1913.) 177. p. l> Horváth József: Adatok a Szombathely-herényi Gothard-kastélv, illetve kúria birtoklás tör­ténetéhez. = Vasi Honismereti cs Helytörténeti Közlemények, 2005. 2. sz. 34-38. p. Az elektromos művek fejlesztése. = Vasvármegye (továbbiakban: Vvm.), 1918. ápr. 10. 3. p. 8 Réthlv, 1936. 214. p.; Meteorológiai állomás Szombathelyen. = Vvm., 1918. jún. 28. 2. p. J A csornai Premontrei Kanonokrend szombathelyi Főgimnáziumának 1917-18. évi értesítő­je. Szerk. Steiner Miklós. Szombathely, 1918. 17. p. 10 Vas Megyei Levéltár (továbbiakban: VaML) Premontrei rend szombathelyi gimnáziumának iratai (továbbiakban: Prszg. ir.) 217/1918. 11 TT üo. ~ Köszönetek. = Hivatalos Közlöny. 1918. okt. 15. 538. p. 1,1 Molnár Szaniszló: A Gothard Alapítvány leltára. 1918. 72 1. (továbbiakban: Molnár, 1918). A kézirat magánkézben található. Másolata a szerző birtokában. 14 A szombathelyi csillagvizsgáló. = Vvm., 1921. nov. 9. 1. p. 15 A helyi csoportok életéből. Szombathely. = Csillagtik világa (továbbiakban: Csv), 1948. 1. sz. 30. p. 10 Kisebb közlemények. Szombathely. = Csv, 1948. 2. sz. 62. p. 17 Pósfai József Obszervatórium épül a Nagy Lajos gimnáziumban. = Nyugati Kis Újság (to­vábbiakban: NYKÚ), 1948. nov. 13. 3. p. 18 VaML Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium iratai (továbbiakban: NLG ir.) 624/1948-1949. 1!) VaML NLG ir. 60.240/1949. 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom