Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 2004. (Szombathely, 2004)

2. szám - ADATTÁR - Lőcsei Péter: Kedves Sanyi! - Weöres Sándorhoz írt levelek a Vas Megyei Levéltárban -

ra tartom én ezt a részét is a költőnek. Egész emberré kell formálódnia a zseninek, akkor nem halnak el a pusztában igéi. Persze, ez a Te szemedben mind ócskaság, avas filozófia. De egyszer be fogod látni igazságát. Bár ne későn látnád be! A Karkecz 10 még nem jött be elintézni a könyvek ügyét, legalább a Rózsi 11 nem mondta. Ha ííjra írsz neki, szorítsd, hogy intézze el ezt a dolgot, pláne ha úgy sincs szüksége a könyvekre, ami nagyon valószínű. Most pedig azért is „Isten" Veled. Találkozol-e Vele néhanapján és beszélgettek­e hébe hóba? Vagy még mindig csak „turista kedvvel" jársz a Sión hegy alatt?? K[edves] Mamádnak add át kézcsókomat. Édesapádnak és Zolinak sziv[élyes] üdvözletemet. Inci 13 néni és a gyerekek 13 is köszöntenek. Ha teheted, írj újra, hama­rosan és sokat. Szeretettel ölel Guszti bátyád Boríték és keltezés nélküli autográf levéltöredék. Tartalma alapján 1929 nyarára datálható. (VaMLA Weöres család iratai 8. doboz. 161a-161b Jól.) 2. BUDAPEST, 1932. JANUÁR 24. KARDEVÁN KÁROLY 1 * WEÖRES SÁNDORNAK Kedves Sanyi! Szives jókívánságait kissé későn köszönöm meg s viszonzom, de mostanában Ilus el­jegyzése igen megduzzasztotta levelezésemet. Igen örülök, hogy szívesen gondol rám vissza, pedig nem tartoztam azok közé - (nem tanáraira gondolok, mert azok szigorú emberek) -, akik kényeztették. Annak meg még jobban örülök, hogy most már - mint írja - érdeklődéssel fogadja be a reáliskola tantárgyait, még a matematikát és fizikát is. Higgye el, mi tanárok is jól tudjuk, hogy a szigorúan meghatározott tanulmányi menet­rend nem valami kényelmes dolog. Annyiféle az emberek lelki alkata, fejlődésképessége, fejlődéstempója stb. stb. és mégis egykorúakat egy úton vezényszóra meneteltetünk és aki nem bírja, akit az érdeklődés másfelé von, azt az útszélen hagyjuk, míg egy későbbi csapat vezeti tovább ugyanazon az úton, - de hát ezt máskép nem igen lehet elképzelni az iskolában. Odahaza, magántanulóval máskép is lehet, de ember legyen a talpán, aki vállalja. Én magam is az egyetemen éreztem magamat a legjobban, sőt nagyon jól. Persze, ott is van olyan tanulni való, ami az ember hajlamaitól távolabb esik. Az élet folytonos kényszer és kompromisszum. Örülök, hogy maga, Sanyi, nem zúgolódik e miatt. Hogy nem lesz költő, hanem legfeljebb fűzfapoéta? Látja, én hiszek magában és nem is gondolom, hogy túlságosan komolyan kellene venni kétségeskedését. Önkri­tika azonban nem árt és a kétségeknek is van haszna. Néha az ember kritikai érzéke megelőzi az ember művészi vagy tudományos fejlődését s akkor bizonyos elkedvetle­nedés áll be, míg a viszony meg nem változik. No, de eleget elmélkedtem, Sanyi pedig lépjen a tettek mezejére: tanuljon és verseljen! Szüleinek tiszteletemet jelentve szívélyesen üdvözli Pnidapesten, 1932 január hó 24-én Dr Kardeván Károly Laci 10 sokszor üdvözli. Allatorvostanhallgató és sokat tanul. Autográf levél. Címzése: Tekintetes Weöres Sándor VIII. oszt. tanulónak Csönge Vas megye; Feladó: Dr. Kardevein Károly, Budapest. II. Batthyány-utca 26 V/3. (VaMLA Weöres család iratai 8. doboz. 44-46. Jól.) 72

Next

/
Oldalképek
Tartalom