Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 2000. (Szombathely, 2000)

1. szám - ADATTÁR - Nagy Miklós Mihály: Almásy László és a magyar katonautazók. - Jegyzetek Al-másy László Rommel seregénél Libyában című könyvének új kiadásához -

Török Zsolt: Az ismeretlen Szahara magyar felfedezője: Ahnásy László. = Földrajzi Közlemé­nyek (továbbiakban: FK) 1997. 1-2. sz. 77-86. p. Alniásy László munkássága. Összeáll. Tésits Róbert. Pécs-Kaposvár, 1998. 31 p. Török Zsolt: Salaam Almásy. Almásy László életregénye. Bp. 1998. 161 p. Kubassek János: A Szahara bűvöletében. Az „Angol beteg" igaz története. Almásy László hiteles életrajza. Bp. 1999. 307 p., 32 t. Sterbetz István: Adatok Almásy László Ede Szahara-kutatásainak állattani vonatkozásairól. In: Savaria. A Vas megyei múzeumok értesítője. 25/2. Pars historico-naturalis, 1998. Szerk. Vig Károly. Szombathely, 1999. 83-89. p. A két Arany Glóbus és kilenc Oscar-díjjal jutalmazott film forgatókönyvének alapjául szol­gáló irodalmi mű magyar fordítását lásd: Ondaatje. Michael: Az angol beteg. Ford. M. Szász Anna, Szász Imre. Bp. 1997. 315 p. A film kritikáját lásd: Nagy Miklós Mihály: Miért beteg Az angol beteg? = Magyar Szemle, 1997. 9-10. sz. 139­147. p. Almásy László: Szudánban vadásztam. Krizsán László előszavával. Bp. 1994. 107 p., [24] t. * Uő.: Rommel seregénél Líbyában. Bp. [1943.] 207 p. + 1 térk. Uő.: Rommel seregénél Líbiában. Pusztazámor, 1999. (továbbiakban: Almásy, 1999.) 141 p.,8t. 5 Teleki Pál: A földrajzi gondolat története. Bp. 1917. 3-10. p. Koqxjnay János: Hadi földírás. 1. köt. Hadi földírás elmélete. Európa általában. Orosz álladalom és Krakó köztársaság. Pest, 1845. VIII, 192 p. + 2 térk.; 2. köt. 1. rész. Európai Török-álla­dalom, Görögország és a Jóniai Szigetek Köztársasága. Kecskemét, 1848. IV, 339 p. + 1 térk. Szinnyei József: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. I. oszt. Történelem és annak segédtudományai. 1. köt. Hazai folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai értesítvények repertóriuma. Bp. 1874. XXVI p., i486 hasáb.; 2. köt. Hírlapok, 1731-1880. Bp. 1885. XV p., 1648 hasáb. Láng Henrik: Részletek az éjszak-amerikai 10-ik hadtest egyes csapatainak 1862-63-iki műkö­déseiről. = A Ludovica Akadémia Közlönye, 1877. 11. sz. 219-223. p., 12. sz. 296-301. p. Uő.: Az amerikai rendőrség. = Vasárnapi Újság (továbbiakban: VU) 1875. okt. 3. 634. p. Uő.: A titkos rendőrség az Egyesült-Államokban. = VU 1875. nov. 21. 746. p., nov. 28. 762­763. p. Uő.: Rajzok az Egyesült Államokból. = VÚ 1876. febr. 13. 102. p., febr. 20. 118. p., febr. 27. 135. p. Pawlovszky Ede: Miksa császár mexikói szerencsétlen expeditiójának leírása. Kiváló tekin­tettel Queretaro 70 napig tartó ostromára. Bp. 1882. 200 p. Bozóky Dezső: Két év Keletázsiában. Útirajzok. 1. China és Korea., 2. Japán. Nagyvárad, 1911. 16, 532 p., 258 t. ; 16, 580 p., 300 t. Gáspár Ferenc: Negyvenezer mérföld vitorlával és gőzzel. Szeged, 1892. 529 p.; 2. kiad. 190 eredeti képpel. Bp. 1896. 603 p.; 3. kiad. 119 eredeti képpel. Bp. 1900. 603. p.; 4. kiad. 176 képpel, 30 melléklettel, 1 térképpel. Bp. 1909. 479 p. Uő.: Hét év a tengeren. Egy tengerészorvos naplójából, 170 képpel. Bp. 1903. VIII, 528 p. Uő.: A Föld körül. Útleírás 6 kötetben, ... 1. köt. Délamerika. Bp. 1906. 4, 588 p., 21 kép.; 2. köt. Nyugot-India és Afrika. Bp. 1906. 4, 548 p., 20 kép.; 3. köt. Kelet- és Hollandus­58

Next

/
Oldalképek
Tartalom