Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1998. (Szombathely, 1998)

4. szám - ADATTÁR - Sill Ferenc: Somogy püspök kánoni vizitációja Kőszegen 1815. II. rész

29. Koppan József 100 Ft alapítványa most 40 Ft értékű, 2 mise végzen­dő. 30. Artiier Teréz alapítványa 100 Ft volt, most 40 Ft az értéke, 2 misét kell bemutatni. 31. Takáts Judit alapítványa 100 Ft, most 40 Ft, ezért 2 mise végzendő. 32. Lakner Veronika alapítványa 50 Ft volt, most 21 Ft az értéke, 2 mise végzendő. 33. Pucher Mátyás 200 Ft alapítványt tett egykor, most 90 Ft az értéke, 6 misét kell bemutatni. 34. Griller János, egykor 1.700 Ft-ot alapítványozott azzal, hogy 300 Ft kamatjáért misét mutassanak be, 500 Ft-ot arra a célra, hogy Nepo­muki Szent János kilencedén áhítatot tartsanak, 500 Ft-ot azért, hogy ugyancsak áhítatot végezzenek Páduai Szent Antal ünnepére, 200 Ft-ot Szentháromság ünnepén végzett imádságra, és a megmara­dó 200 Ft-ot Szent Flórián vértanú iránti tiszteletre. Ez az alapítványi összeg 362 Ft 28 1/5 Krc-ra devalválódott, a 300 Ft, amelyet misére hagyott, a pénz értéktelenedése után csali 63 Ft 58 Krc-t ér, amely­nek évi kamata 3 Ft 50 Krc, utána 4 mise mondandó. Mivel a mara­dék alapítványi összeg 298 Ft 30 és 1/2 Krc-ra csökkent, így a kilen­ced méltó megtartására nem ad alapot, ezért elhatározták, hogy az alapítvány végrehajtását felfüggesztik, az esedékes kamatokat az ala­pítványi tőkébe visszaforgatják, amíg az alapítvány teljesítéséhez ele­gendő alap összegyűlik. 35. Neuthaller Erzsébet alapítványa egykor 200 Ft volt, ez jelenleg 60 Ft, 3 mise elvégzésével. 36. Lehrner Mária 100 Ft-os alapítványa most 40 Ft értékű, 2 mise köte­lezettséggel. 37. Stolcz János György 20 Ft-ot hagyományozott, ez 10 Ft-ot ér, utána 1 mise végzendő. 38. Deák Anna 200 Ft alapítványa most 40 Ft 49 Krc, 2 mise kötelezett­ségével. 39. Prunner Katalin 50 Ft alapítványa után 3 mise mondandó. 40. Pernhoffer Mária alapítványa 100 Ft, 6 mise elvégzésével. 41. Kronausz Anna alapítványa 50 Ft, utána 3 mise mondandó. 42. Niczky Judit 100 Ft alapítványa most 41 Ft 19 Krc értékű, 3 mise vég­zendő utána. 43. Egy bizonyos Vindisch alapítvány 100 Ft volt, de jelenleg 20 Ft az ér­téke, 1 mise mondandó. 44. Strohschneider Jakab egykor 50 Ft-ot alapítványozott, ez 31 Ft 15 Krc-t ér, 2 mise mondandó. 38

Next

/
Oldalképek
Tartalom