Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1990. (Szombathely, 1990)

VASI HONISMERETI KISLEXIKON II. - Bevezető és 35 bemutatott

GOMBÁS IMRE GÁBOR üzemvezető /Körmend, 1949/. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Nagy­kanizsai Főiskolai Karán végzett. A Pinkamenti MTSZ-ben /Vasalja/ agronómus /1971-1974/, majd ágazatvezető. 1986-tól a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát Vasvári Gazdaságában üzemvezető. - A HNF vasaljai községi elnökhelyettese - 1980-tól. 1982­től tagja a körmendi honismereti munkacsoportnak. Összegyűjtötte Vasalja község tárgyi emlékeit. Az anyagot a körmendi Rába Múzeum őrzi. Folyamatosan gyűjti - és feldolgozza a Vasaljára vonatkozó írott do­kumentumokat. Munkáiból: Vasalja község története 1945-ig. /Hely és lapszám nélkül./ Kézirat. - Vasalja földrajzi nevei. In.: Vas megye földrajzi nevei. Szhely., 1982.435-437. p. GÖMBÖS LÁSZLÓ szobrászművész /Csörötnek, 1926/. A Képzőművészeti Főiskolát 1957-1963. között végezte el, Budapesten él - de szülőföldjével - megyéjé­vel - állandó kapcsolatot tart. Művészi munkássága kapcsolódik a helytörténethez, a honismerethez: több vasi - őrségi - település őrzi a helyi történelem egy-egy - keze által megörökített - emlékét. Őriszentpéter: Őrállók emlékére: Szentgotthárd: III. Béla király em­lékműve: Arany János mellszobra és két kisplasztika: az Őrségi szántóvető és az Őrségi kapu. Körmend: Remetei Filep Ferenc dombormű. Csörötnek: az új templomban Krisztus a kereszten. A Szombathelyi Képtár számára két kisplasztikáját ajándékozta: Nyár és a Figyelő címűeket. GRÓF LÁSZLÓ vállalatigazgató Chinnor /Szombat­hely, 1933/ Középiskolai tanulmányait Bp-en kezdte, majd a szombathelyi Közgazdasági Technikumban érettségizett. 1956 óta Nagy Britanniában él. Felsőfo­kú végzettséget az oxfordi egyetem helytörténeti sza­kán szerzett. Érdeklődési területe a magyar kartográfia története és filatéliai kérdései. Helytörténeti kutatása­iban az angol falusi kézművesség történetével, elsősor­ban a szalmafonással foglalkozik. 1985-ig szerkesztette a nagybritanniai Magyar Bélyeggyűjtők lapját /Stamps of Hungary/. Megalapítója a Carta Hungarica térkép­gyűjteménynek, amelynek anyagából 1988-ban Sárvár városának adományozott 58 db XVI-XVIII.sz-i, Magyarországot és Erdélyt ábrázoló térképet. A jelentős gyűjtemény állandó kiállításon látható. Tágja a Brit Királyi Földrajzi Társaságnak, az Okmányvédelmi Egyesületnek és a Buckingham Grófság Családtörténeti Egyesületének. Munkáiból: "Carta Hungarica" térképgyűjtemény katalógusa /Sárvár 1988./ Sárvár a XVI-XVIII.sz. térképein. = Vasi Szemle 1981.95-115. p. - Maps of Hungary in Ortelius Atlases. /The Map Collector 1979./ 168

Next

/
Oldalképek
Tartalom