Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1989. (Szombathely, 1989)

1. szám - MŰHELY - Bariska István: Szolgálat megalkuvás nélkül. Szerdahelyi Pál portréjához

BARISKA ISTVÁN SZOLGÁLAT MEGALKUVÁS NÉLKÜL SZERDAHELYI PÁL PORTRÉJÁHOZ A róla készülő portré valójában riport­nak indult. Ez kínálkozott a legkézenfek­vőbbnek, így ugyanis tanúi lehettünk volna egy izgalmas önarckép készítésé­nek. Hogy az interjú műfajáról le kellett mondanom, annak nagyon egyszerű oka van. A beszélgetés főszereplője ugyanis roppant részletezően tárta fel élete és pá­lyája egyes szakaszait. így azután, mielőtt befejezhettük volna a társalgást, elfo­gyott a magnószalag. Ami pedig lemaradt róla, azt is csak egy levélváltással és egy újabb találkozóval tudtuk pótolni. De ak­kor már látszott, hogy az anyag bősége miatt valójában műfajt kell váltanom. Hogy lehetőleg minden gondolatot meg­mentsek. Ellesett karaktervonások Jó vele beszélgetni. Kitárulkozó alkat. De aki erre kíváncsi, az éppen ezért könnyebben hozzáfér, ha egyben bizalmát is elnyeri. Szerdahelyi Pál nyugal­mazott evangélikus lelkész, irodalmár és helytörténész a hatodik évtized kö­zepét elhagyva is rendkívül fiatalos. Lénye csupa érdeklődés mások és a kül­világ iránt, de tudatában van személyes értékeinek is. Érzékeny lélek, önér­zetes. Az a típus, akinek döntéseit jobbára az emóciók irányíthatták. írásait olvasva mégis az a benyomásom, hogy életvitelében és munkastílusában leg­alább ekkora szerepe volt a módszerességnek és az ésszerűségnek is. Beszá­molóját hallgatva az az érzésem támadt, hogy túlfejlett igazságérzetével maga is korlátokat szabott karrierjének. Egyházán belül is. De hát mindennél job­ban szerette az igazságot. Mindvégig homo ethicus maradt. Pedig 43 éves lel­készi és közszolgálata ember- és jellempróbáló időkkel esett egybe. Mégsem alkudott meg soha senkivel és semmivel sem. S ezt ma is inkább nyereségként könyveli el. Indulása, vonzódásai Büszkén emlegette, hogy ő tulajdonképpen egy evangélikus és egy katolikus püspök családjából származik. Apai ágon felmenői közt Gyurátz Ferencre, a dunántúli evangélikus egyházkerület híres püspökére emlékeztet. Anyai ágon nagyapja első unokatestvérei közt viszont István Vilmos szombathelyi megyés­püspököt emlegeti. Szerdahelyi Pál nemcsak ökumenikus öntudattal vállalja őket. Hite szerint írói tehetsége is tőlük plántálódott át. 24

Next

/
Oldalképek
Tartalom