Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 1981. (Szombathely, 1981)

TÓTH GYÖRGY: Néhány fontosabb esemény kronológiai sorrendben Gothard Jenő életéből és az általa alapított Gothard Asztrofizikai Obszervatórium történetéből

1959. október 1. A szombathelyi Gothard Obszervatórium, tudományos átszervezése. Ettől az idő­ponttól kezdődően szakképzett csilla­gász vezeti az intézményt. A magasabb színvonalú munka beinditása után hama­rosan kiderül, hogy a belváros fényei és a légköri szennyeződések, valamint a szűk elhelyezés a szakmai munkát nagymértékben gátolják. Idővel felme­rül a megfelelő környezetbe való átte­lepítés kérdése is. 1975. december 18. A herényi "kis Gothard-kuria" /ozom­bathely-Herény, Vöröszászló u. 112. sz./ vétel utján özv. Gothard Sándor­nétól állami tulajdonba kerül azzal a céllal, hogy az épületben, és a környezetéhez tartozó nagy ingatlan területen kerüljön berendezésre, és további fejlesztésre a Gothard-ala­pitásu intézmény, mivel azon a helyen a környezet hosszabb távon szakmailag megfelelőnek látszik. 1966. január 1, A GAO /Gothard Asztrofizikai Obszerva­tórium/ Vas megye Tanácsának intézke­désére a Vas megyei Muzeumok Igazgató­ságának kezelésébe kerül át, melyet a nagyszámú, G.J. korából származó mű­szaki emlék indokol legfőképpen. 1967. októbertől 1968. július 15­I968. novemberétől közötti időben felépül Herényben a Mü­holdmegfigyelő Állomás uj, és korszerű monolitbeton épülete az MTA és Vas me­gye anyagi támogatásából /tervező: Za­lotay Elemér; kivitelező: Vasm. Állami Epitőipari Vállalat/. a GAO fokozatosan áttelepül a herényi Gothard-kuriába a Nagy Lajos Gimnázi­um épületéből, ahol megfelelő szakmai környezetben, közel 60 évvel G.J. ha­lála után végre "önálló életet" kezd. I97I. május­)72 1972. december közötti időben uj csillagvizsgáló kupo­la épitése Herényben, és a közel 130 éves Gothard-kuria felujitása és átala­kítása az akkori szakmai követelmények­nek megfelelően. Tervező /ismét/: Zalo­tay, kivitelező: Vasm. Tanácsi Építői­pari Vállalat. lD

Next

/
Oldalképek
Tartalom