Repertórium 1974-1994 - Vasi Honismereti Közlemények (Szombathely, 1994)

MUTATÓK - Illusztrációk jegyzéke

Völgyes Ferenc 138, 228 Vörös Ferenc 138 Waisbecker Antal 280 Weinhoffer László 138 Wellner Lőrinc 138, 265, 387 Weltler Sándor 138 Weöres Sándor — 15 — levele Emresz Károly hoz, 1983. má­jus 2. 203 ~ levele Kovács Jenőhöz, 1975. no­vember 21. 203 — versének kézirata 437 Wirth Zsuzsanna 138 Wolf János 138, 340 Wöllfinger Vince 138 Zichy Antónia és Batthyány Lajos házas­sági szerződése, 1834. december 4. 289 Zielbauer György 138 Zongor Ferenc 96, 138 Zsámboki Árpád 118,138 Zsámpár László 335 Zsámpámé Szalay Mária 138 Zsiga Tibor 138 Zsiray Lajos 138 Zsoldos Jánosné 43 TELEPÜLÉSEK BÜK cukorgyár látképe 184 cselédlakás 23 iparoslakás 23 paraszti telek felosztása 55 szálloda 161 CELLDÖMÖLK helytörténeti csoport összejövetelei 98 honismereti kör tagjai 480 CSEMPESZKOPÁCS bedehemezés 148 kenyérsütés 49 CSEPREG cukorgyár raktárépülete 184 honismereü szakkör tagjai 122 ifjú honismeretesek 122, 265 Nádasdy relikviák és 1848-as emlékek a múzeumban 389 régészed leletek 407 CSÖNGE cselédház 27 CSÖRÖTNEK jeges ár a Rábán 266 látkép a Cikahegyről 266 régi iskola épülete 266 DUNÁNTÚL szabadrajzú hímzések 153 EGYHÁZASHETYE Berzsenyi Dániel szülőháza 139 FARKASFA Fő utca 69. számú ház a Vasi Múze­umfaluban 170 FELSŐSZÖLNÖK énekkar 362 halottaknak harangoznak 107 „Palcki” (Törpék) bábcsoport 362 szabadban felállított méhkasok 75 tánccsoport 362 GASZTONY iskola épülete 124 GÓR Kápolna-domb alaptérképe 343 a vár belső területe 343 12-13. századi leletek a várból 343 HARASZTIFALU utcarészletek 159 83

Next

/
Oldalképek
Tartalom