Határon innen, határon túl; Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára (Szombathely, 2012)

Tartalom Portrévázlat....................................................................................................................... 11 Bácskai Vera: Mit rejtettek az almáriumok?- A szombathelyi polgárok reprezentációjának apróbb kellékei a 18. században ­.................................. 15 Baris ka István: Bedőcs Jakab kőszegi nagykereskedő' tündöklése és bukása, 1548-1579 .................................. 21 Bősze Sándor: Adatok a budapest-fiumei vasút építésének történetéhez............... 29 Cs orba László: A pártállamvédelmi hírszerzés kezdetei az Örök Városban 1946 és 1951 között........................................................................................................... 37 Deák Ágnes - Kövér György: Egy sorsüldözött rögeszméi. - Sasku Károly (1807-1869)-.................................................................................... 45 D eák Ernő: A városiasodás folyamatai a Dunántúlon, különös tekintettel Vas vármegyére, 1780-1918...................................................................................... 61 Dénes Iván Zoltán: A német politikai hisztéria okai és története.............................. 77 Dominkovits Péter: Ügyvédek a 17. századi Szombathelyen. - Eredmények, kutatási feladatok -............................................................................................. 85 Erdődy Gábor: Auguste de Gerando hírlapi cikkei a magyarokról a belga sajtóban, 1849 júliusában.................................................................................................... 93 Faragó Tamás: Statisztikai adatok a lakosság 18-20. századi egészségi állapotáról.- A Borsod vármegyei katonaállítási adatok tanulságai -........................... 97 F azekas István: Két nyugat-magyarországi nemes Őfelsége szolgálatában.- Salamonfai Rátky Ferenc (1800-1867) és Rátky Emil (1834-1911) pályája-................................................................................................................. 107 Feiszt György: I. Ulászló dunántúli hadjárata, 1441..................................................... 115 N orbert Frank: Burgenland apostoli adminisztráció és joghatósági területe............ 123 G ecsényi Lajos: A ausztriai magyar katonai emigráció a Hadügyminisztérium Katonapolitikai Csoportfőnökség célkeresztjében. - A Dósa Attila és Kovács Attila elleni akciók, 1949-1950 -...................................................... 129 G önc? László: Szlepecz János (1872-1936). - Muraszombat nagytekintélyű esperesplébánosa-............................................................................................... 137 Wolfgang Gürtler: A rohonci csizmadiák a céhtől a tartományi szakszövetkezetig... 147 Gyáni Gábor: Nagyváros, modernség és kreativitás. - A budapesti példa -........... 159 G yarmati György: Az antropomorf lehallgató készülék 1952-ból, avagy mi haszna a mihaszna titkosszolgálati iratoknak............................................................... 167 Halász Imre: Szombathelyi alapítványok a Bach-korszakban...................................... 175 H ermann Róbert: Vidos József kiadatlan 1848-1849. évi iratai................................ 187 H udi József: A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete pápai szervezetének megalakítása 1908-ban....................................................................................... 199 Kapiller Imre: Egy csődbe ment egerszegi postamester és családja. - A Donászyak Zalaegerszegen a 19. században -....................................................................... 207 Kaposi Zoltán: Nagyipari vállalkozások Nagykanizsán, a dualizmus korában ........ 215

Next

/
Oldalképek
Tartalom