Előadások Vas megye történetéről III. - Vas megyei levéltári füzetek 9. (Szombathely, 2000)

Adatok 1848/49 és utóélete Vas megyei eseményeihez - Bajzik Zsolt: A Vasvármegyei Honvédegylet története

TARTALOM A választások és Vas megye a XIV-XX. században Kóta Péter: Királyválasztás: egyéni, családi, nemzeti érdek a közép­korban 7 Tilcsik György: Tisztújítások és országgyűlési követ választások a re­formkorban Vas megyében 19 Tímár István: Országgyűlési választások Vas megyében az 1930-as években 39 Hitelek, hitelélet, pénzintézetek Vas megyében a XVIII-XX. században Dominkovits Péter: A nemesség hitelviszonyai a XVIII. századi Vas megyében 53 Kóta Péter: Áru- és pénzhitel Körmenden a reformkorban 73 Tilcsik György: Egy parciális obligáció tanulságai. - Batthyány Gusz­táv gróf kölcsönügylete 1842-ben - 79 Bariska István: Pénzintézetek és társadalmi környezetük a XIX. szá­zadi Kőszegen 93 Söptei Imre: A Kőszegi Takarékpénztár kegyes és közhasznú adomá­nyai 1848 és 1896 között 105 Mayer László: Egy szombathelyi kereskedő - Stadler Károly - pénz­befektetései a századforduló tájékán 113 Autonómia, önkormányzat, közigazgatás Vas megyében a XV-XX. században Kun László: Közigazgatás és hatalomgyakorlás egykor és ma 125 Bariska István: Vas megye városai a XV-XVI. században 135 Kóta Péter: Káptalani, megyei, városi jegyzők a XVI-XVII. századi Szombathelyen 153 Tilcsik György: A nemesi vármegye szervezete a XIX. század első felében 161 Hudi József: Nemesmagasi község önkormányzata a reformkorban 175 Mayer László: „Rend a községi ügyekben, míveltség és felvilágoso­dás." - A szombathelyi zsidóság neológ és ortodox irányzatának elkülönülése 1867 és 1871 között- 183 467

Next

/
Oldalképek
Tartalom