Előadások Vas megye történetéről II. - Vas megyei levéltári füzetek 6. (Szombathely, 1993)

Bűntettek és bűnperek Vas megyében m XVI-XX. században - Rácskay Jenő : Egy kis szombathelyi per a tiszaeszlári „nagy per" nyomán

TARTALOM Történelmi aroélek Vaa megyéből Wirth Zsuzsanna : Kanizsai Orsolya (1521-1569?) 7 Sill Ferenc : A személyiség szerepe Szily püspök alkotásaiban 15 Tilcsik György : Vidos József politikai pályája 27 Baloghné Lasics Judit : Péterfy Sándor (1841-1913) 41 Feiszt György : Wälder Alajos (1860-1914) 51 Rácskay Jenő: Safrankó Emánuel (1890-1965) 55 Egyletek, egyesületek, tármulatok Vam megyében a XIX-XX. szazadban Bősze Sándor : Az egyesületek helye és szerepe a magyar társa­dalom életében a XIX. és a XX. században 67 Boriska István ; Egyleti élet a polgárosodó Kőszegen 87 Bircher Erzsébet: Sopron-Vasi Szederegylet 97 Tilcsik György : A „Városszépítő Bizottmány" intézménye Szom­bathelyen 1867 előtt 107 Rácskay Jenő : Vas megyei bankok és pénzintézetek egyesület­pártoló tevékenysége a dualizmus korában 119 Mayer László : A Vasmegyei Régészeti Egylet működése (1872­1900) 127 Wirth Zsuzsanna : Protestáns egyesületi élet Szombathelyen a két-világháború között 143 Feiszt György : A Szombathelyi Képtárépítő Egyesület 151 A Vam Megyei Levéltár nemzetközi kmpomolatal Harald Prickler : Vas megye szőlőhegyei - nemzetközi találko­zások színhelyei 161 Tóth Péter : Vas vármegye közgyűlési jegyzökönyveinek forrás­értéke a burgenlandi és szlovéniai történeti kutatás számá­ra : 171 377

Next

/
Oldalképek
Tartalom