Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1601-1620, 1631-1641. - Vas megyei levéltári füzetek 5.

Tárgymutató

TARTALOM Bevezetés . Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei 1601-1620 „.. Vasvármegye közgyűlési jegyzőkönyvei 1631-1641 .„ Személy-és helynévmutató _ Tárgymutató

Next

/
Oldalképek
Tartalom