Előadások Vas megye történetéről - Vas megyei levéltári füzetek 3. (Szombathely 1990)

M. Kozár Mária : Egy kéziratos kétnyelvű tankönyv 1833-ból

TARTALOM • Előszó 1 Wirth Zsuzsanna : A nemesi kisbirtok differenciálódása Vas megyében a XVIII. század közepétől a polgári forradalomig 3 Tilesik György : Az utolsó rendi országgyűlés egységes követjelentései 13 Szilágyi István : építészettörténeti kutatás és a le­véltár 25 Szelestey László : Pásztorfaragók élete és munkássága a levéltári, kutatások tükrében 33 Feiszt György : Balogh Gyula Vasvármegye főlevéltárnoka 51 Somlyai Magda : A közigazgatási hivatalok feladata és politikai jelentősége a felszabadulás időszakában 57 Kövesd! László : Vas megye gazdasági fejlődésének fő vonásai 1945 után 75 Surján László : A Szombathelyi Mépbíróság története ... 87 Varga J.. János : Nyugat-Magyarország a török elleni felszabadító háború első szakaszában (1683-1688). 101 Tilceik György : A liberális és konzervatív erők küz­delme Vas megyében az 1843/44. évi országgyűlésre szóló követutasítás kidolgozása kapcsán „ . 117 Lasics Judit : Törekvések az önkormányzat visszaállítá­sára Szombathelyen a neoabszolutizmus második szakaszában 135 Vonyó József : Báró Roszrier István politikai pályája a második világháború kezdetéig 149 Bencze Géza : A mihályi szénsavüzem története az álla­mosításig 165 Herényi István : Az őrség éa a Batthyányak pere 177 Szigetváry Ferenc : Pharmacopoea humorica - Humoros gyógyszerkönyv -. 191 Rácskay Jení) : Választási rigmusok Vas megyében a dua­lizmus korától a koalíciós időkig 205

Next

/
Oldalképek
Tartalom